Neautorizováno !


 

(11.20 hodin)
(pokračuje Krill)

Velmi často některé ženy nechtějí tuto skutečnost ani zveřejnit. Dala by se doložit řada případů, snad za všechny jeden případ ženy, která se rozvedla před 15 lety, manželství bylo bezdětné, majetek vypořádán. Již rok trvá řízení o výživné s bývalým manželem, který uplatňuje nárok podle § 92 tohoto zákona po 14 letech na ženě, která má svou rodinu, pro kterou žije a intenzivně pracuje. Myslím, že není pochyb o tom, že žádost jejího bývalého manžela naruší život celé její rodiny.

Podstatou novely je omezit dobu, do které je možné po rozvodu v odůvodněných případech tento zákonný nárok uplatnit. Navrhujeme tři roky, což je dostatečně dlouhá doba pro odůvodněné případy zabránit zneužívání tohoto zákona a umožnit využít kapacity soudů pro závažnější případy.

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a návrh je rovněž slučitelný s právem Evropských společenství.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že zvážíte tento návrh a do druhého čtení umožníte jeho projednávání ve výborech. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní kolegyně Zuzka Rujbrová. (Není přítomna.) Prosím o sdělení, zda je přítomna, či nikoliv. Neřídil jsem od rána schůzi, takže netuším, zda je omluvena z jednání, či nikoliv.

Prosím, paní poslankyně s procedurální poznámkou.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážení kolegové, jménem vedení klubu KSČM žádám o dvacetiminutovou přestávku na jednání klubu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Protože vás mám rád, paní kolegyně, tak vám přestávku prodloužím do 12.00 hodin, takže to bude 28 minut. O tři minuty navíc. Vyhlašuji přestávku do 12.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP