Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Prostě si myslím, že je velmi nebezpečné říkat, že cizí stát, suverénní stát, který se k něčemu zaváže standardním způsobem, prostě říkat, že takové závazky nedodrží. To si myslím, že potom nemůžeme realizovat žádnou zahraniční politiku.

Já ve zbytku času ještě řeknu jednu věc, kterou jsem nemohl dokončit předtím, a to je to, že jsem přesvědčen, že právě pro občany České republiky je tento postup výhodný. Já si nedokážu představit, jakým způsobem by Česká republika hájila práva svých občanů, kteří by se dostali do nějakých právních nesnází v oblasti arabského světa, kde je naprosto odlišné kulturní prostředí, nemluvím ani o jazykové bariéře, a myslím si, že to je velmi citlivá otázka. Ujišťuji vás, že tento případ nesleduje jenom Katar, sledují to i diplomatické služby jiných zemí, ať už je to například Egypt, ať už je to například Irák, a jsou to oblasti, kam čeští turisté jezdí velmi často.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo asi poslední, co jsme vyslechli na téma této interpelace. Děkuji panu ministru Němcovi.

Další interpelující je opět pan poslanec Martin Říman. Interpelovaný je ministr Bohuslav Sobotka a téma je výběr cel. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já zde řeknu interpelaci, kterou už jsem zde od tohoto pultíku sděloval asi před dvěma měsíci, nicméně pan ministr mi neodpověděl, tak já doufám, že mi odpoví dneska. Moje tehdejší i dnešní interpelace je vedena snahou dobrat se poznání o reálné pozici České republiky vůči Evropské unii za rok 2004, a proto kladu otázku, o jakou částku podle expertního odhadu Ministerstva financí přišel státní rozpočet v roce 2004 díky tomu, že od 1. května 2004 nejsou cla příjmem státního rozpočtu.

Je to důležitá otázka vzhledem k té snaze dobrat se pravdy o reálné pozici České republiky, protože jakkoliv příjmy z cel jsou příjmem Evropské unie, tak je evidentní, že jde o zboží, které je zakoupeno a zaplaceno na území České republiky poté, a tudíž ta cla, která končí v Bruselu u Evropské unie, jsou zaplacena z kapes českých daňových poplatníků, a proto podle mého soudu do reálné pozice, nikoliv do účetní dané standardy Evropské unie, ale chceme-li znát reálnou pozici České republiky, tak je tento výpadek třeba zaznamenat.

Děkuji. Doufám, že otázka byla řečena jasně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan ministr Bohuslav Sobotka bude mít také pět minut na to, aby se s tím vypořádal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, to byla zcela zřetelná a jasná otázka a já bych na ni dal zcela zřetelnou a jasnou odpověď.

Evropské komisi byla do 31. 12. 2004 odvedena za rok 2004, tedy za dobu od našeho data vstupu do Evropské unie, částka 1 miliarda 910 milionů korun. To byly odvody, které se týkaly období za měsíce květen až říjen 2004. Dále v letošním roce byla Evropské odvedena další částka, a to 1 miliarda 341 milionů korun, a tady se jednalo o odvod za měsíce listopad, prosinec 2004 a leden a únor tohoto roku. Čili to jsou ty odvody, které k dnešnímu datu byly realizovány ve prospěch Evropské komise, a to jsou tedy finanční toky, na které se pan poslanec ve své interpelaci otázal.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Říman možná ještě něco doplní.

 

Poslanec Martin Říman: Já se obávám, že budu muset tuto interpelaci pravděpodobně přednést ještě jednou, protože pan ministr mi buďto nerozumí, anebo nechce rozumět - nevím, co je horšího - protože on hovořil o částkách z cel, která byla vybrána na území České republiky a která Česká republika odvedla do evropského rozpočtu. Ale on ví velmi dobře, předpokládám, že zde ještě existují cla na zboží, které je spotřebováváno v České republice, ale které se clí na vnějších hranicích Evropské unie, například v Hamburku v přístavu, a která vůbec do České republiky nedojdou a která jsou automaticky příjmem Evropské unie. A tato cla před vstupem do Evropské unie byla nicméně příjmem českého státního rozpočtu. Na to se ptám. Za rok 2003 byl celkový příjem z cel asi 10 miliard korun, za první čtyři měsíce roku 2004, pokud vím, tak to byly 4 miliardy korun, tzn. ta částka by se měla někde pohybovat kolem 8 miliard korun za zbývající období. Proto jsem hovořil o expertním odhadu, protože mi je jasné, že to nejde dopočítat do koruny.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, můžete ještě jednou zareagovat, ne více než ve dvou minutách.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že si velmi dobře rozumíme, protože pan poslanec Říman se snaží nám vnutit představu, že cla, která již nevybírá Česká republika, tedy výpadek na příjmech z cel, se má započítat do čisté pozice České republiky. Ale to je naprostý nesmysl, protože pak bychom na té straně příjmů měli započítat všechny zvýšené příjmy, které Česká republika v oblasti daní realizovala proto, že jsme se stali členskou zemí Evropské unie. Chtěl bych ho ujistit, že ty přínosy po vstupu do Evropské unie v ekonomické oblasti jsou daleko vyšší než náklady, které byly spojeny s tím, že poklesl výběr cel v České republice. Stačí se podívat na první tři měsíce letošního roku z hlediska obchodní bilance, kterou má Česká republika. Nikdy v historii nebyl tak dobrý výsledek českého zahraničního obchodu a nikdy nehrál zahraniční obchod tak vysokou roli z hlediska tažení českého hospodářského růstu.

Rozdíl ve vybraných clech na území České republiky mezi rokem 2004 a 2003 je částka, která přesahuje 5 miliard korun. To je onen rozdíl, který v rámci společné celní politiky Evropské unie již dnes Česká republika neinkasuje. Tuto částku však není možné v žádném případě započítávat do čisté finanční pozice, která je definována toky mezi rozpočtem České republiky a rozpočtem Evropské unie. Jenom na základě těchto toků lze definovat čistou pozici České republiky a ta při započítání odvodů, které odvádíme z doposud vybíraných cel ve stanoveném procentu, tak vždy pro Českou republiku vychází kladně. To znamená, že Česká republika v každém případě z rozpočtu Evropské unie v roce 2004 získala více finančních prostředků, než do tohoto rozpočtu odvedla. A není možné počítat ten výpadek ve vybraných clech jako něco, co Česká republika odvedla Evropské unii, aniž by za to dostala protihodnotu v podobě výrazné akcelerace naší ekonomiky právě díky vstupu do Evropské unie.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji za dodržení časového limitu a končím tedy tuto interpelaci pana poslance Martina Římana.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Zbyněk Novotný, který je zde. Interpelovanou je ministryně paní Dana Bérová. Prosím pana poslance Zbyňka Novotného, aby se ujal slova v prvním minutách. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, nedávný audit společnosti Dobrý web poukázal na to, že portál veřejné správy má závažné nedostatky v oblasti přístupnosti této webové aplikace handicapovaným občanům. Společnost Dobrý web je přitom renomovanou a uznávanou autoritou v této oblasti. A při studiu závěrů auditu PVS se nemohu ubránit dojmu, že jenom velmi těžko může vyhovovat požadavkům Blind Friendly. Stejně tak se nemohu ubránit pochybám nad tím, proč je vlastně PVS již od samého počátku vytvářen jako uživatelsky nepřívětivý a nedostatečně přístupný a proč je nyní potřeba jej přepracovávat, aby vyhověl vašim vlastním požadavkům v podobě pravidel pro tvorbu přístupného webu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP