Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Hrnčíř hodlá ještě využít času, který má na doplňující otázku, což je jedna minuta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Pomohu v první části panu premiérovi v tom, že jsem vybral titulky ze včerejšího Práva nebo ze včerejších Hospodářských novin - jsou k dispozici - kde se přímo rozepisuje pan premiér o tom, jak přislíbil funkci poradce v oblasti regionální politiky. Je to citace z těchto včerejších dvou tisků.

Pane premiére, předpokládal jsem, že vaše odpověď bude o něco přesvědčivější, že zareagujete na některé konkrétní akce, které byly jasné a zřetelné, bavil jste se zatím jenom o tom, jak vláda dostane důvěru, jak bude podporovaná, možná i z opozice. To považuji od vás za nefér. Nedokážu pochopit, pane premiére, jak jiný takový případ údajného pokusu o ovlivnění hlasování poslance v hlasování o nedůvěře vládě, který se nakonec ukázal jako falešný, byl odměněn daleko razantnějším stanoviskem představitelů ČSSD. Proto vás žádám, abyste se skutečně zaměřil na skutečnou odpověď a sdělil, jak reagujete na připomínky ohledně ústavnosti a trestného činu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan premiér má k dispozici dvě minuty. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, těžko po takovémto výlevu zůstat ledově chladným. Musím říci, že z vašeho vystoupení se zdá, jako kdybyste občas trpěl stihomamem. Myslím, že jsem vám to řekl jednoznačně, že k žádným pokusům o nezákonný postup v mém případě nedošlo. Řekl jsem vám jasně, že sjednocení sil v rámci klubu sociální demokracie proběhlo na ideové bázi, na bázi volebního programu. To, že mě žádáte, abych vás přesvědčil - já si myslím, pane poslanče, že vás přesvědčit by nedokázal ani svatý Jan Zlatoústý, natož já.

Pokud jde o pana poslance Lachnita, chci vás ujistit, že jeho funkce poradce pro regionální politiku, já myslím, že je to člověk mimořádně znalý, bude zcela bezplatná. Opakuji, zcela bezplatná. Pan Lachnit je idealista.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Hrnčíře a zbývá nám ještě interpelace Františka Beneše, která by se měla týkat výměny občanských průkazů pro starší občany. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás s požadavkem na úpravu postupu při výměně občanských průkazů. Není jistě vinou občanů České republiky, že v současné době existuje na území státu několik verzí tohoto základního občanského dokladu. Podle zákona o občanských průkazech z roku 1999 je stanoveno, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelného kódu skončí nejpozději 31. prosince 2008. Jen jako perličku uvedu, že se to týká i průkazů vydávaných až do konce roku 2003, tedy dlouho po schválení tohoto zákona. Ale o to mi nejde.

Důvodem, pro který jsem dnes využil formy interpelace, je skutečně velmi aktuální požadavek, aby vláda upravila postup pro výměnu těch občanských průkazů, které podle nařízení vlády číslo 612 z loňského roku mají být vyměněny již do 31. prosince letošního roku. Mám vážnou výhradu k formulacím v textu uvedeného nařízení. Podle mne je pro všechny občanské průkazy platný až konečný termín, a to 31. prosinec 2008, ale ani o to mi nejde. Mám za to, že je zbytečné obtěžovat výměnou občanských průkazů ty starší občany, kteří jednak mají svůj průkaz již bez omezení doby platnosti a jednak jej pravděpodobně nebudou potřebovat nikdy jindy než při přejímání důchodů, a to převážně a hlavně z důvodu svého zdravotního stavu. Nechci, aby byli obtěžováni tito lidé, ať doma či v LDN, nemocnicích, gerontologických centrech a podobných lůžkových zařízeních pro seniory. Pro řadu z nich je dokonce obtížné pořídit si i tak jednoduchou věc, jako je fotografie.

Má žádost tedy směřuje k tomu, abyste, vážený pane předsedo vlády, učinil takové opatření, aby tito lidé i jejich opatrovníci nebyli nuceni k výměně občanských průkazů, a už vůbec ne do konce letošního roku, jak ukládá rozporný text zmiňovaného vládního nařízení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci pana poslance Beneše. Nyní vystoupí premiér. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, já mám připravenou velice pečlivou dokumentaci, s ní vás samozřejmě mohu seznámit. Myslím si, že lidsky vzato a logicky vzato můžete mít pravdu, protože skutečně u starších spoluobčanů toto vypadá velmi nelogicky, a my jsme si teď s panem ministrem vnitra řekli, že se ještě k této problematice vrátíme. Nicméně by mělo platit, a to je jakási unifikace v zemích Evropské unie, nejsem na to velký odborník, v tom, že všechny občanské průkazy by měly mít své identifikační kódy, což ovšem u starých občanských průkazů systém, který by byl kompatibilní s novým systémem, nelze vytvořit. A to je celý problém. Pokud by se nám podařilo tento problém řešit, tak zcela nepochybně bychom touto cestou šli. Zatím se to nejeví možné.

Pokud budete mít trpělivost, řekněme týden, deset dní, podíváme se ještě na tento problém a budeme se snažit o co nejserióznější odpověď a o co nejserióznější řešení celé věci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane předsedo vlády. Pan poslanec Beneš může ještě uplatnit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za tuto odpověď hlavně proto, že jsou mi známy iniciativy a jednání, které vedl například pan poslanec Kvapil s panem ministrem Bublanem, a já jsem nebyl spokojen s výsledkem tohoto jednání. Proto jsem dnes vystoupil přímo před premiéra.

Myslím si, že je celá řada řešení. Jedno z nich je například legislativní. Jsme připraveni tomu pomoci, to znamená nějakou poslaneckou iniciativou upravit zákon. Potom jsem přesvědčen, a to skutečně jsem si skoro jist, že vládní nařízení říká, že termín je až ke konci roku 2008 a je to termín konečný. Text je tam tak zmatečný, jeho úroveň je velmi nízká.

Pokud jde o potřebný identifikační kód, tak si myslím, že tito lidé již nebudou jezdit přes hranice a identifikační kód nebudou potřebovat. Ale řešení, jak kód dostat do občanského průkazu, by se jistě několik našlo. Také samozřejmě musíme počítat s tím, že zdravotní stav některých těchto lidí je takový, že by bylo nešetrné vyžadovat výměnu občanských průkazů.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana předsedu vlády, aby ještě reagoval. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, budeme se snažit najít nějaké rozumné řešení, pokud takovéto řešení lze vůbec najít. Zdá se mi, že by to technicky snad mohlo jít. Možná že mám nedokonalou představu, v tom mně určitě budou oponovat odborníci. Zkusíme, pokud jde o starší spoluobčany nebo dříve narozené, abych byl zdvořilý, nebo hodně dříve narozené, najít nějaké rozumné řešení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Děkuji vám za všechna vystoupení, protože jsme vyčerpali všechny interpelace, které byly na předsedu vlády, takže v této chvíli mohu ukončit interpelace na předsedu vlády a můžeme pokračovat interpelacemi na ministry.

Vidím pana ministra Pavla Němce, který je prvním interpelovaným, tak bych jenom požádal, kdyby se mu sdělilo, že budeme pokračovat, jak nám ukládá jednací řád, když se vyčerpají interpelace na premiéra, tak se pokračuje rovnou interpelacemi na ministry, které byly také vylosovány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP