Sněmovní tisk 898
Novela z. vztah mezi odbor. organiz. a zaměstnavateli

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kapoun, Ludvík Hovorka, Antonín Zralý, Petr Rafaj, Miroslav Grebeníček, Jaromír Schling, Josef Hojdar, Josef Smýkal) předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kapoun Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 898/0 dne 16. 2. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 18. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2005 jako tisk 898/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2005 (usnesení č. 418). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4., 5. 5. 2005 na 44. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 5. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1647).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 898/2, který byl rozeslán 27. 10. 2005 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 74).Hesla věcného rejstříku: Odbory

Deskriptory EUROVOCu: kolektivní smlouva, odborový svaz, sociální partneři, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)