Sněmovní tisk 897
Novela z. o rodině

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: Krill Petr a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 897/0 dne 15. 2. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 18. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2005 jako tisk 897/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rodina

Deskriptory EUROVOCu: rozvedená osoba, rozvod, vyživovaná osoba, zneužití práva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)