Sněmovní tisk 899
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 899/0 dne 16. 2. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 18. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2005 jako tisk 899/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: náklady na vzdělávání, obec, povinná školní docházka, předškolní výchova, školné, školství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)