Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, když jsem řešil tuto kauzu, tak jsem si vzpomněl ještě na dobu totality, kdy jsem se stýkal s některými lidmi, já nevím, z Holandska, Německa, a vždycky jsme si vyprávěli takové ty různé vtipy nebo postřehy a já jsem třeba říkal, že u nás je celkem beztrestné stěžovat si na svého zaměstnavatele, protože to si stěžuje kdekdo, na ten podnik, kde zrovna pracoval, ale nesmíme si stěžovat na politické představitele, protože za to se zavírá. V těch západních zemích to bylo naopak. Tam si mohli stěžovat na politické představitele, ale nesměli si stěžovat na svého zaměstnavatele, protože by byli okamžitě propuštěni.

Já nechci přirovnávat policejní sbor k nějaké soukromé firmě. Nicméně celý ten spor začal takovým způsobem, že policista byl určen k tomu, aby předvedl médiím nový typ vozu. On toto udělal takovým způsobem, že do toho vkládal své vlastní názory nebo možná pochybnosti, což bylo v nesouladu s úkolem, který dostal, a za toto byl potom také potrestán. Kdyby pouze předvedl ten vůz a potom někde mimo tuto činnost řekl, no, auto je to pěkné, ale ty kožené sedačky, ty jsou zbytečně luxusní, a když my budeme mít u sebe zbraň nebo něco, tak to sedadlo bude poškozeno, tak je to něco jiného, ale on při té "předváděčce", při tom úkonu, ke kterému byl pověřen, do toho vnášel své vlastní názory a podle mého soudu to neudělal dobře. Byl za to potrestán. Samozřejmě víme, že rozsudek soudu vyzněl jinak. Já se domnívám, že to bylo trošku nepochopení, a Ministerstvo vnitra podalo kasační stížnost k Nejvyššímu soudu, takže teď čekáme na výsledek.

A co se týče pana Humla. Já jsem se s ním sešel na základě toho jeho dopisu. Mnoho věcí jsme si vysvětlili. Myslím, že se ty hrany trošku obrousily a že dojde i k nějakému smírčímu řízení nebo že se asi dohodneme a že to nebude tak vyhrocené, jak to je. On sám přiznal, že některé kroky nebo některá jeho vyjádření byla trošku emotivní a nezakládala se na pravdě, protože tak jak jsem četl některá jeho vyjádření o tom, že vozidla snad pocházejí z trestné činnosti apod. nebo že jsou podezřele levná atd., tak to všechno jsme si vysvětlili. V tomto směru si myslím, že jsme se dohodli. A výroky tiskové mluvčí Policejního prezidia nechci komentovat, protože takové názory nezastávám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana místopředsedy, zda chce položit doplňující otázku. Není tomu tak.

Kolegyně a kolegové, končím projednávání tohoto bodu a zároveň končím dnešní jednací den, ale také tento jednací týden. Všem vám přeji příjemný víkend a také příjemné oslavy těchto svátečních dnů a setkáme se v úterý ve dvě hodiny odpoledne.

 

(Jednání skončilo v 16.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP