Neautorizováno !


 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. května 2005 v 9.01 hodin

Přítomno: 150 poslanců

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom vyčkám, než přijde někdo z ministrů vlády, abychom mohli začít projednávání.

Zahajuji třetí jednací den naší 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a oznamte případně, kdo žádá nebo požádal o vydání náhradní karty.

Na dnešní jednání omluvili svou neúčast tito poslanci: Petr Braný na zahraniční pracovní cestě a pan Josef Vícha na zahraniční cestě v Jihoafrické republice.

Z členů vlády je na dnešní den omluvena Petra Buzková, ministryně školství, na pracovní cestě v Polsku, Pavel Dostál z důvodu nemoci, Martin Jahn pro jiné pracovní povinnosti a pan Cyril Svoboda se účastní 60. výročí osvobození naší vlasti v Plzni. Na dopolední jednání je omluven Zdeněk Škromach, který se účastní projednávání svých zákonů v Senátu, a pan ministr Milan Urban, který je na jednání mimo Prahu.

Ostatní omluvy nedošly. Věřím, že všichni ostatní budou přítomni.

Pokud jde o dnešní program jednání, měli bychom se, tak jak včera večer bylo rozhodnuto, zabývat nejdříve pevně zařazenými body, a proto tady vítám našeho veřejného ochránce práv pana doktora Otakara Motejla. Požádám ho, aby se posadil tady u nás nahoře. Budeme projednávat sněmovní tisk 751, jsme ve druhém čtení, tedy návrh zákona o veřejném ochránci práv. Předložený návrh zákona z pověření vlády uvede pan ministr Bublan.

Ale než to zahájím, využijeme novely jednacího řádu - první s pozměňovacím návrhem vystoupí pan místopředseda Kasal. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já vás překvapím, protože budu hovořit jakožto zástupce pana poslance Vladimíra Říhy, který je mírně hlasově indisponován, a chci vám tlumočit jeho návrh, aby bod 51 byl projednán až na sám závěr prvních čtení. Takže prosím, abyste o tom dal hlasovat, pane místopředsedo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní pan kolega Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl rovněž navrhnout změnu programu, a to pevné zařazení bodu 37, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., a to na úterý 10. 5. za pevně zařazené body, tzn. jako bod číslo šest.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, stejně bychom ho nemohli projednávat dřív než v 11.45 dnes.

Kdo další se hlásí do rozpravy? (Nikdo.)

 

Ještě jednou vás požádám o registraci, všichni se přihlaste a budeme v procedurálním hlasování hlasovat o návrhu pana kolegy Kasala na přeřazení bodu číslo 51 na konec prvních čtení.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 56 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 99 pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kala navrhl bod číslo 37 zařadit pevně na 10. 5. Má nějaké upřesnění? Jako první bod? (Ne.) Jako třetí bod? (Šestý.) Šestý, za pevně zařazené body. Dobře.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 106 pro 83, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s procedurálními otázkami. Ještě ohlásím náhradní kartu číslo 32 pro pana kolegu Koudelku.

 

Nyní bychom se tedy mohli vrátit k našemu programu. Já bych vás, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, požádal vzhledem k tomu, že je dnes 60. výročí vypuknutí Pražského povstání, jestli bychom toto výročí nemohli uctít minutou ticha. (Všichni povstávají.) Děkuji vám.

 

Prvním bodem dnešního ranního jednání je tedy bod číslo

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb.,
o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 751/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr vnitra Bublan. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám dobrý den a dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zákona o veřejném ochránci práv. Ten byl Poslanecké sněmovně předložen již 27. července loňského roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP