Sněmovní tisk 868
Sml. s Mongolskem o úpravě dvoj. stát. občanství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 868/0 dne 26. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Reiber a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1553).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 868/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1646).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 8. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 77/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dítě, dvojí státní příslušnost, Mongolsko, státní občanstvíISP (příhlásit)