Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Skalický

Schůze: 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 42

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

X. Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 podle sněmovního tisku 7
část č. 10 (24. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 23 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 14 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 7
část č. 5 (18. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

VI. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku za rok 1992 podle sněmovního tisku 390
části č. 3-4 (15. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 10
části č. 14-15 (8. 7. 1993)

XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky
část č. 17 (8. 7. 1993)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

X. Statut Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 730
část č. 11 (23. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 24 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 3
části č. 2-3 (26. 4. 1994), část č. 10 (27. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 14 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XV. Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 935
části č. 9-10 (1. 6. 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 939
část č. 10 (1. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 9 (8. 7. 1994)

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 11 (8. 7. 1994)

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012
část č. 25 (9. 7. 1994)

XVIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, podle sněmovního tisku 939
část č. 25 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (27. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
části č. 19-20 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 24, část č. 27 (3. 11. 1994)

Bod č. 26
část č. 25 (3. 11. 1994)

Bod č. 27
části č. 26-27 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

části č. 44-45 (13. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 22 (9. 2. 1995)

XXXVIII. Návrh na vzetí zpět návrhu na zvýšení prostředků pracovníků rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221
část č. 29 (9. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

XIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
části č. 15-16 (19. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 40
část č. 41 (26. 5. 1995)

XXXXI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
část č. 41 (26. 5. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 31 (28. 9. 1995)

XXVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1832.
část č. 16 (27. 9. 1995)

XXVIII. Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995, podle sněmovního tisku 1905.
část č. 17 (27. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 25 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 17 (7. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 25 (7. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 24 (8. 2. 1996), část č. 64 (15. 2. 1996)

XX. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2043) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

CX. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 (sněmovní tisk 2037)
část č. 61 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
část č. 35 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

V. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2043 - druhé čtení
část č. 3 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP