Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Drahoslav Ryba

Schůze: 6, 8, 15, 17, 19, 24, 25, 33, 35, 36, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 65, 66, 71, 74, 75, 78, 81, 82, 88, 94, 97, 98, 102, 104

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 91 (12. 1. 2022)

8. schůze (1. - 3. 2. 2022)

část č. 162, část č. 164, část č. 178 (2. 2. 2022)

15. schůze (11. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání
část č. 8 (11. 3. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 23 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

115. Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize
část č. 236 (13. 5. 2022)

24. schůze (19. 5. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 19 (19. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
část č. 19, část č. 37 (31. 5. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 37 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - druhé čtení
části č. 108-109 (8. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 64 (7. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 79 (2. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 230 (26. 10. 2022)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení
části č. 133-135 (14. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 14 (18. 10. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
část č. 17 (4. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

168. Ústní interpelace
části č. 186-187 (1. 12. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/4/ - vrácený Senátem  
část č. 20 (13. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
část č. 112 (13. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 72 (17. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 67 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
části č. 53-54 (23. 2. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 9 (22. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 321, část č. 351 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 13 (28. 2. 2023), část č. 110, část č. 121 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 242, část č. 263 (2. 3. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

138. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 2724/
část č. 252 (2. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 36, část č. 38 (14. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 188 (13. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
části č. 137-139 (6. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 57 (7. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

část č. 77 (12. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 165, část č. 167 (25. 10. 2023)

14. Vládní návrh zákona o munici /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení
část č. 143 (24. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
část č. 29 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 90 (15. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 318 (24. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 102 (1. 3. 2024)

166. Ústní interpelace
část č. 85 (29. 2. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
část č. 77, část č. 93 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

část č. 13 (9. 4. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

část č. 100 (10. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 167, části č. 169-170 (30. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP