Stenografický zápis 79. schůze, 27. ledna 2021


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


Slib poslance

Poslanec Stanislav Grospič


352. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - třetí čtení

Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec František Vácha


355. Vládní návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu /sněmovní tisk 660/ - třetí čtení

Poslanec Petr Dolínek


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 780/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ondřej Profant
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová


287. Návrh poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) /sněmovní tisk 952/ - prvé čtení

Poslanec Jan Birke
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Dominik Feri
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Birke
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 903/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Jan Volný


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 904/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Volný


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1116/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Kateřina Valachová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Jaroslav Foldyna
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Kateřina Valachová


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Marek Novák
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Helena Válková


53. Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové, Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 944/ - prvé čtení

Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Jana Pastuchová


385. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník


386. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu podpory investic

Poslanec Martin Kolovratník


387. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Stanislav Berkovec


385. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Stanislav Berkovec


386. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu podpory investic

Poslanec Stanislav Berkovec


387. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Předseda PSP Radek Vondráček


328. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020 /sněmovní tisk 760/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Roman Kubíček
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno ve 14.41 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.50 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


329. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013 /sněmovní tisk 915/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Jana Černochová


330. Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013 /sněmovní tisk 1034/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Zdeněk Ondráček


489. Informace ministryně práce a sociálních věcí o čerpání z programu Antivirus A a B a o kontrolách, které spustil Úřad práce

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Jana Černochová
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 15.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.03 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Olga Richterová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Olga Richterová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Olga Richterová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Olga Richterová


53. Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové, Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 944/ - prvé čtení

Poslankyně Lenka Dražilová
Poslankyně Monika Červíčková
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec David Kasal
Poslanec Aleš Juchelka


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslanec Petr Třešňák


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 988/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec František Vácha
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1046/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Zuzana Ožanová


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 641/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Ondřej Profant


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 642/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 983/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Radek Koten


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 670/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslankyně Zuzana Ožanová


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Radek Koten
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 702/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Ivo Pojezný


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 757/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Tomáš Martínek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Schůze přerušena v 18.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP