Sněmovní tisk 952
N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Birke J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 952/0 dne 17. 7. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0952.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2020 jako tisk 952/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 931/20, PID ALBSBRSHJU74.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7765Jan Birke19989-30391.docx (131 KB) / PDF (798 KB, 52 stran) 18. 3. 2021 v 11:25:31
8605Jan Birke20829-31527.docx (142 KB) / PDF (909 KB, 62 stran) 11. 6. 2021 v 08:56:07
8729Monika Červíčková20953-31733.docx (39 KB) / PDF (274 KB, 4 strany) 2. 7. 2021 v 11:12:16


Deskriptory EUROVOCu: akciová společnost, bydlení, bytová politika, družstevní dům, nedostatek bytů, nezisková organizace, společnost s ručením omezeným

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)