Stenografický zápis 79. schůze, 26. ledna 2021


Zahájení
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Milan Hnilička
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vít Rakušan
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Vít Rakušan


496. Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Zbyněk Stanjura


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Ondřej Babka
Poslanec Petr Bendl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Pavel Kováčik


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Monika Oborná


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 799/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Patrik Nacher


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 992/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslankyně Věra Adámková


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 864/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Tomáš Vymazal


46. Návrh poslanců Tomáše Vymazala, Zuzany Majerové Zahradníkové, Petra Pávka, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Vymazal
Poslankyně Ilona Mauritzová
Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Novák
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Tomáš Vymazal
Poslanec Marek Novák
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Adam Vojtěch
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Marek Novák
Poslanec David Kasal
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Birke
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Radek Holomčík
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Petr Třešňák
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Tomáš Vymazal
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec David Kasal
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Jan Birke
Poslanec Radek Holomčík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Tomáš Vymazal
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Roman Onderka
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Vít Rakušan
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Roman Onderka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Tomáš Vymazal
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jaroslav Foldyna
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Zdeněk Ondráček


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jiří Strýček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.34 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP