(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Richterová se ještě hlásí.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážená paní ministryně, mně jde velmi o to, abychom přece jenom nějaké řešení nalezli. Pozorně jsem vás poslouchala a slyšela jsem to vaše zdůraznění, že se to ustanovení podle vás týká důchodového pojištění. Ale to je přece součást sociálního pojištění. Takže ta otázka je: Nemůžete odpustit aspoň toto? Byla by to převážná část škody a vyřešilo by to velký kus situace těch malých firem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě, jestli se někdo hlásí. Pokud nikoho nevidím, tak rozpravu ukončím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě? Paní poslankyně Richterová má zájem jako zpravodajka. Prosím. Závěrečné slovo zpravodajky.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo.

Na té nezodpovězené otázce je vidět jádro pudla. Já se prostě snažím hledat cestu, není mi jedno, že několik desítek firem kvůli tomuto může zkrachovat, přijde mi to nelogické. A pokud bychom mohli vyřešit alespoň důchodové pojištění, které je součástí sociálního pojištění, tak pojďme řešit aspoň to. Z právních rozborů, které mám - ty rešerše jsem četla pouze částečně, k odstraňování tvrdosti zákona jsme udělali velice podrobný rozbor - jsme přesvědčeni, že prostor tu je. Já bych si v žádném případě nedovolila nabádat k nějaké změně, co se týče retroaktivního působení, ale myslíme si, že náš právní řád není napsaný v tomto ohledu vůbec špatně.

Co se týče té věcné podstaty, že je obrovská přísnost na lidi, obrovská přísnost na běžného člověka i podnikatele, ale malá přísnost úřadů samy na sebe, myslím si, že tohle je tenhle případ a že to je situace, kdy měl ten úřad hned v září, kdy jsem podala první interpelaci a kdy musely přijít první žádosti a první stížnosti z terénu od lidí, reagovat a řešit to. První návod byl potom až 4. 12., poté, co jsem o to zase písemně žádala. Na tom chci ukázat, že je tam i veliká pomalost, nebyla tam snaha okamžitě pomáhat, a i to, že to tady řešíme až na žádost opozice, je zase ukázka toho, že ministerstvo nechtělo přiznat, že udělalo chybu, že tam chybějí ty opravné prostředky a že je potřeba přinejmenším toto lidem přiznat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nechtěl jsem vás, paní poslankyně, přerušovat, protože nevím, jestli to nevybočilo z rozsahu závěrečného slova zpravodaje, nicméně bude následovat podrobná rozprava, takže by to nemělo zásadní význam. Paní ministryně se mi hlásila, předpokládám, také k závěrečnému slovu po všeobecné rozpravě. Tam, předpokládám, vybočení ani není možné, takže prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já už se k tomu nebudu vyjadřovat. Já to paní poslankyni vysvětlím teď hned, protože je to opravdu technická debata, směšují se tu opravdu jablka a hrušky dohromady. Je to páté přes deváté. Prosím, vždycky se v každé oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí najdou jednotlivé případy, kdy se někdo nevejde do nějakého termínu nebo do nějaké částky, u dávek je to třeba o korunu, u pojistného je to taky o korunu nebo o den. To neznamená, že ten systém je přísný, ale vždycky musíte stanovit nějakou hranici, vždycky se někdo o korunu netrefí, nevejde a tak dále, a to neznamená, že systém je přísný nebo špatný, ale vždycky to musíte nějak nastavit. Bohužel takto se dělají zákony a takhle to funguje v životě. Takže, prosím, nezpochybňujte nejúspěšnější vládní program, který extrémně dobře funguje, v podstatě tím plivete na práci několika tisíců úředníků Ministerstva práce a sociálních věcí. Sice to vypadá dobře na sociálních sítích, ale je to nespravedlivé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bychom měli hlasovat o návrzích, žádné nepadly, takže nyní přistoupíme k podrobné rozpravě, kterou tímto otevírám - jestli se někdo chce přihlásit v podrobné rozpravě, já nikoho nevidím. Paní poslankyně Richterová má ještě zájem. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já mám velice stručný návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá o písemné zaslání odůvodnění, proč se Ministerstvo práce a sociálních věcí domnívá, že není možné uplatnit odstranění tvrdosti zákona."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za ten návrh. Prosím, sama si ho předejte, případně rozdistribujte. Vidím, že se ještě hlásí paní poslankyně Černochová. Máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já dám doplňující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě České republiky předložit návrh opatření, jak zmírnit nepřiměřeně vysoké sankce programu Anticovid C."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poprosím taky o předání v písemné podobě paní zpravodajce. A pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu končím. (Předsedající gonguje.) Zeptám se znovu, jestli je zájem o závěrečná slova? Není, v tom případě budeme nyní hlasovat o usneseních. Já požádám paní zpravodajku, aby zaujala svoje místo, případně si připravila jednotlivé návrhy. Vím, že zazněly na poslední chvíli, takže to zpracování může chvíli zabrat. Mezitím jsem svolal kolegy do sálu a pomalu nám všichni přicházejí. (Předsedající opět gonguje.) Pro ty, kteří přicházejí: budeme hlasovat o dvou návrzích usnesení k tomuto bodu. Nyní probíhá jejich textová kompletace. A pokud všichni, kteří jsou přihlášeni, jsou přítomni, ještě posečkám na paní zpravodajku. Poprosím paní zpravodajku, aby zaujala svoje místo a seznámila nás s návrhy a s návrhem procedury, která, věřím, nebude komplikovaná. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Procedura je jednoduchá. Navrhuji hlasovat v tom pořadí, v jakém byly návrhy předneseny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tak to je zřejmé. Jenom podotknu, že jako první byl přednesen návrh paní poslankyně Richterové, jako druhý přednesla návrh paní poslankyně Černochová. Já tedy o této proceduře nechám pro jistotu hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru, abychom hlasovali postupně o obou návrzích? Kdo je proti proceduře? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 213 jsou přihlášeni 93 poslanci a poslankyně, pro 70, proti nikdo.

 

Já tedy poprosím o první návrh, pokud není nějaká jiná žádost. Takže prosím, první návrh, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Olga Richterová: První návrh je stručný: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o písemné zaslání odůvodnění, proč se Ministerstvo práce a sociálních věcí domnívá, že v těchto případech Antiviru C není možné odstranění tvrdosti zákona."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže návrh zazněl. Já zahajuji hlasování pořadové číslo 214 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování pořadové číslo 214 jsou podle hlasovacího zařízení přihlášeni 93 poslanci a poslankyně, pro 41, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní je zde žádost o odhlášení před následujícím hlasováním, takže jsem vás všechny odhlásil. Prosím přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Pokud se nám již počet přihlášených ustálil, a vypadá to tak, tak poprosím o druhý návrh usnesení.

 

Poslankyně Olga Richterová: Druhý návrh: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě České republiky předložit návrh opatření, jak zmírnit nepřiměřeně vysoké sankce programu Antivirus C." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP