(17.00 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Ta tříletá vzpomínka byla kouzelná.

To, k čemu se snažím dostat, je jádro věci, že dáváme veliké státní peníze. Ta čísla vypadají k 70 000 měsíčně za jedno lůžko, za jedno dítě v kojeneckém ústavu. To jsou obrovské peníze. A že dáváme mnohem méně na práci těm pěstounům, kteří dostanou dítě, které potřebuje permanentní péči, které potřebuje permanentní pozornost. Je to velmi náročné a jejich odměna nebyla valorizována. Takže to, o čem se tady bavíme, ten odliv a otázka, kde ty lidi vezmeme, je jednoduchá. Peníze, které jdou do ústavů, jsou nepoměrné, jsou obrovské a část z nich, část z nich může jít právě k těm pěstounům, k náhradním rodičům tak, aby tu práci mohli dělat naplno, aby si k ní nemuseli hledat přivýdělky a aby nebyli ve stresu, že už zase další vláda jim nezvýší ani o tu valorizaci inflace, ani o to, jak v mezidobí od schválení zákona v roce 2012 nebo 2013 vzrostly ceny.

Takže prosím, odpověď je úplně jednoduchá. Navýšení odměn, jejich pravidelná valorizace. Za Piráty budeme navrhovat navázání na 1,5násobek minimální mzdy u péče o nejmenší děti, které potřebují permanentní pozornost a jsou často traumatizované, poškozené, mají třeba abstinenční syndrom a podobně, prostě práce s nimi je velmi náročná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Požádám o větší klid v sále, roste nám tu hladina hluku. V tuto chvíli nevidím žádné další přihlášky do rozpravy, takže pokud se nikdo další... Pan poslanec Juchelka ještě, prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Já bych chtěl ještě navrhnout zkrácení lhůty na 30 dní o 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji, registruji ten návrh. A pokud se tedy již nikdo další nehlásí v rozpravě... Pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji. Já jsem zaslechl, že se to má upravovat a zkracuje se termín. Tak tomu trochu nerozumím. Takže buď nezkracovat, nebo bych navrhl prodloužení. Takže žádám předkladatele, ať se k tomu vyjádří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: O. K. Zkrácení beru zpátky, projednejme to v klasické lhůtě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže návrh byl stažen. Pokud se již nikdo další nehlásí v obecné rozpravě, já v tuto chvíli obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodajky. Nevidím takový zájem... Závěrečné slovo? Prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Jenom úplně v krátkosti chci znovu ubezpečit, že žádné dítě - (Vypnutí mikrofonu, předsedající se omlouvá a přivolává poslance do sálu zvukovým znamením.) Děkuji, pane předsedající. Že žádné dítě nezůstane bezprizorní mimo jakoukoli péči, ať už je to dítě handicapované, ať už je to dítě ze sociálních důvodů, ať už je to dítě, které třeba nikdo nechce, protože je z hlediska minority. Důležité je nabídnout těm dětem rodinné prostředí. Jedná se, znovu zopakuji, o 300 dětí. Zákon nabude účinnosti za tři roky a já moc, moc prosím, abychom to propustili do druhého čtení. Mockrát vám všem děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Omlouvám se za to přerušení, zmáčkl jsem špatný knoflík, když jsem svolával kolegy do sálu, protože nyní budeme hlasovat o návrzích, neboť padl návrh na zamítnutí v obecné rozpravě, který podala paní poslankyně Aulická Jírovcová. Takže kolegy jsem již do sálu svolal, a pokud nikdo nic dalšího nemá, já myslím, že je nás dostatečný počet... je zde žádost o odhlášení, já vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Až se nám počet ustálí, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí... Tak je nás dostatek a vypadá to, že se nám počet i ustálil.

 

Takže já zahajuji hlasování o zamítnutí. Ptám se, kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 217 je přihlášeno 81, 82 nakonec poslanců a poslankyň, pro 17, proti 33. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Má někdo nějaký jiný návrh na garanční výbor? Žádný jiný návrh nevidím, takže budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování číslo 218. Ptám se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru jako výboru garančnímu? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 218 je přihlášeno 87 poslanců a poslankyň, pro 77, proti nikdo. Návrh byl tedy přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

 

A nyní se budeme zabývat dalšími výbory. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan navrhovatel, prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Prosím o výbor pro sociální politiku. (Předsedající neslyší, prosí zopakovat.) Výbor pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Výbor pro sociální problematiku. Děkuji. Ještě jiný návrh na další výbor? Paní poslankyně Richterová? Ne. Dobře.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální problematiku jako dalšímu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 219 je přihlášeno 87 poslanců a poslankyň, pro 84, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh přikázali také výboru pro sociální problematiku jako výboru dalšímu.

 

A nyní by mohlo být ještě rozhodnuto o návrzích na zkrácení či prodloužení lhůt, ale ten návrh byl stažen, takže žádný takový návrh projednávat nebudeme. Tím tedy návrh byl přikázán. Já děkuji navrhovateli, děkuji zpravodajce i zastupující zpravodajce a posuneme se dál.

 

Takže posuneme se dál a to je bod

 

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 870/ - prvé čtení

Vítám mezi námi ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, který dorazil na projednávání tohoto zákona a z pověření vlády jej uvede. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci: dlouho očekávaný zákon, který má v sobě zakomponovánu celou řadu důležitých aktů, které nás budou čekat v těch následujících měsících a letech. Prvním z nich je protržní a efektivní nastavení nástrojů a opatření s vhodnými formami provozních podpor, nesmírně očekávané k plnění cílů Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to je až do roku 2030. Proto jsem moc rád, že se nám to podařilo relativně rychle na začátku tohoto roku dostat na stůl a pochopitelně už musíme jet podle nové evropské legislativy, mezi kterou patří směrnice Evropského parlamentu, Rady atd.

Cíle pro Českou republiku už schválila vláda a ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu v předkládaném návrhu zákona jsou v návaznosti na zmíněný plán uvedena právě některá opatření, nástroje, které je možné k naplňování těchto cílů využít. Ta opatření mají logicky eliminovat další náklady na provozní podporu, to je důležité říct, a naopak maximálně zohledňovat situaci na energetickém trhu. Jedná se například o nastavení výše podpory vysoutěžené s výkonem z aukcí určené především pro střední a větší zdroje, a to s výkonem nad 1 MW, nebo třeba využívání protržně zaměřeného zeleného hodinového bonusu naopak pro menší zdroje a nevyužívání podpory formou výkupních cen pro nové zdroje. Rovněž zavádíme podporu pro biometan jako jedno z opatření pro plnění v sektoru dopravy, která je klíčová. Pro již provozované energeticky efektivní výrobny se navrhují nové formy podpory pro jejich udržení v provozu, a to po skončení nároku na současně čerpanou podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP