(10.20 hodin)
(pokračuje Birke)

Jen mi dovolte ještě závěrem: já jsem se domluvil i s panem zpravodajem, protože vím, že Praha to zkouší, Magistrát hlavního města Prahy zkouší teď podobný systém rozjet, to znamená neziskové bydlení, nebo řekněme neziskový sektor, a vím to, že Magistrát hlavního města Prahy, a taky chci zmínit Brno. Brno už podle tohoto systému postavilo první byty. Takže jenom chci říci, že to není to otázka - oni to napojili na aktuální systém družstevního bydlení, to znamená, je to něco jiného, podotýkám, ale není to nemožné. Takže zkrátka a dobře, je to trošku úplně jiný systém. Ne podle tohoto zákona, ale podobný systém, který by chtěli spustit.

Já vás chci opravdu požádat, abychom to pustili do druhého čtení, a důvod je ten, na kterém se asi všichni shodujeme. Je potřeba to mít na stole, začít o tom debatovat. To, že to nebude legrace, to všichni připouštíme, ale je nutné to mít na stole tak, abychom se pokusili s tím něco udělat, a pokusit se tak, jak bylo řečeno mými předřečníky, to zvládnout ještě v tomto volebním období. Děkuji za pozornost a děkuji za podporu mého návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě tedy v obecné rozpravě zpravodaj Ondřej Profant, nicméně budete mít prostor i na závěrečná slova ještě oba dva. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo. Já chci ještě v rozpravě jenom úplně kraťoučce stanovisko pirátské strany. Pirátská strana podporuje dostupné bydlení a komplexní změnu toho, se tu dělo teď třicet let, protože to vidíme jako velmi špatné. Bydlení pro spoustu lidí není dostupné a je to velký náklad. Je to velký jednorázový kapitál a teď ten systém nefunguje dobře. Proto jsme byli v Brně u těch změn, proto v Praze řešíme změny, kdy se rozkládá kapitál, aby i méně majetní lidé si mohli dovolit bydlení.

Nicméně i přes to všechno se ztotožňujeme s výhradami, které tu řekl pan poslanec Feri, ale my optimisticky věříme, že to půjde opravit na výboru. Budeme rádi o tom jednat i s paní ministryní. My jsme velmi aktivní výbor. Myslím si, že jsme předvedli několik velmi konsenzuálních návrhů, jedny z těch nejkonsenzuálnějších zákonů, které procházely touto Sněmovnou, tak já věřím, že na výboru vyjednáme něco, co pomůže občanům a nebudou tam žádné legislativní chyby. Ale samozřejmě bude to hodně práce. Ano, přibíráme si to ke stavebnímu zákonu. Snad to zvládneme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali je zájem ještě o vystoupení. Ano, faktická poznámka - poslanec Dominik Feri. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Já jsem skeptičtější v tom, jestli to dokážeme opravit na výborech. Ale bude-li tu shoda na tom, že tu chceme mít nějakou předlohu a že se chceme pokusit ji nějak předělat, tak bych prosím s ohledem na to, když si projdete ta ustanovení, tak drtivá většina těch věcí se týká otázek ryze právních, to znamená otázky nájmu, otázky přechodu věcných práv, otázky například úpravy ZOKu a dalších záležitostí. To jsou otázky ryze právní. To si myslím, že by slušelo spíš ústavně-právnímu výboru.

To znamená, navrhuji ústavně-právní výbor jako výbor garanční. Posléze to zopakuji, bude-li to nutné, a také navrhuji prodloužení lhůty o 20 dnů, protože to nebude vůbec nic jednoduchého. Vlamuje se to, skutečně vlamuje se to do nějakých koncepcí soukromého práva, a to určitě není něco, co bychom měli dělat ve spěchu jenom proto, že se blíží konec volebního období. I když se prodlouží lhůta o 20 dnů, tak se to teoreticky může stihnout upravit, ale výbor ústavně-právní by měl být výborem garančním z toho titulu, že vlastně většina toho jsou právní úpravy, nová forma nějaké společnosti, nějakého nového sui generis typu obchodní korporace nebo korporace. To znamená, je to spíš ústavně-právní věc než záležitost výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já vás potom, pane poslanče, požádám, až se zeptám, jestli někdo navrhuje přikázání garančnímu výboru, tak abyste to pak řekl ještě na mikrofon, až se dotážu. Ano, prosím, paní poslankyně Jana Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Krásné dopoledne. Já za klub ODS navrhuji návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže já se rozhlédnu, zdali je někdo ještě v rozpravě. Nikoho v rozpravě nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel už mi avizoval, že ne. Pan zpravodaj podle všeho také ne. Takže budeme hlasovat. Pane zpravodaji, máte zájem o závěrečné slovo? Nemáte. Takže já svolám poslance do jednacího sálu.

Máme tady dva návrhy. Za prvé budeme hlasovat o návrhu pana poslance Dominika Feriho, který navrhuje vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování, a pak je tady návrh poslankyně Jany Černochové za ODS, která navrhuje zamítnout předložený návrh. Takže já vás odhlásím všechny. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Jako první hlasujeme návrh Dominika Feriho, který navrhuje vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s vrácením návrhu? Kdo je proti vrácení návrhu k dopracování navrhovateli?

hlasování číslo 189 přihlášeno 89 poslanců, pro 19, proti 28. Návrh na vrácení byl zamítnut.

 

Teď tady máme další návrh. Je to návrh Jany Černochové jménem ODS a je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti zamítnutí?

hlasování číslo 190 přihlášeno 89 poslanců, pro 11, proti 37. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Hlásí se poslanec Feri.) Tak prosím, jestli nám to tedy můžete ještě sdělit na mikrofon, svůj návrh. Já jsem si ho samozřejmě poznamenal, ale ať to máme zaznamenáno všechno. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Já navrhuji výbor ústavně-právní jako výbor garanční.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Táži se, zdali je nějaký další návrh. Vnímám to jako protinávrh, takže přistoupíme k hlasování.

 

Takže jak první budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Feriho, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh přikázán k projednání výboru ústavně-právnímu jako výboru garančnímu. Je to protinávrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 191 přihlášeno 91 poslanců, pro 20, proti 25. Návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 192 přihlášeno 91 poslanců, pro 86, proti 2. Návrh byl přijat. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Ano, poslanec Marek Výborný se hlásí o slovo. Prosím, máte slovo. A paní poslankyně Aulická také. Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP