Sněmovní tisk 1046
Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1046/0 dne 7. 10. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 839/20, PID KORNBN3E6T90.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Zuzana Ožanová (usnesení č. 1490).
  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1490).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1046/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1046/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1046/3, který byl rozeslán 18. 6. 2021 v 12:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1046/4 (stanovisko).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7439Petr Sadovský19663-29969.docx (25 KB) / PDF (353 KB, 8 stran) 10. 2. 2021 v 17:42:08
7612Jiří Mašek19836-30195.doc (33 KB) / PDF (294 KB, 2 strany) 2. 3. 2021 v 13:04:56
7613Zuzana Ožanová19837-30196.docx (23 KB) / PDF (305 KB, 3 strany) 2. 3. 2021 v 13:55:53
7644Leo Luzar19868-30227.docx (39 KB) / PDF (659 KB, 15 stran) 2. 3. 2021 v 15:20:52
7683Martin Kolovratník19907-30276.doc (42 KB) / PDF (288 KB, 2 strany) 3. 3. 2021 v 14:58:41
7684Martin Kolovratník19908-30277.docx (38 KB) / PDF (331 KB, 3 strany)
19908-30278.doc (93 KB) / PDF (331 KB, 3 strany)
19908-30279.doc (93 KB) / PDF (331 KB, 3 strany)
 3. 3. 2021 v 15:00:29
7745Leo Luzar19969-30363.docx (20 KB) / PDF (330 KB, 3 strany) 15. 3. 2021 v 14:40:20
7836Helena Langšádlová20060-30494.docx (15 KB) / PDF (452 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 15:17:59
7837Helena Langšádlová20061-30495.docx (15 KB) / PDF (425 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 15:18:54
7870Jan Hrnčíř20094-30532.docx (16 KB) / PDF (293 KB, 2 strany) 24. 3. 2021 v 07:52:34
7879Michal Ratiborský20103-30545.docx (23 KB) / PDF (324 KB, 5 stran) 24. 3. 2021 v 10:59:18
8111Petr Beitl20335-30879.docx (13 KB) / PDF (262 KB, 1 strana) 13. 4. 2021 v 17:05:18
8330Adam Kalous20554-31142.docx (37 KB) / PDF (323 KB, 5 stran) 6. 5. 2021 v 10:54:37
8478Zuzana Ožanová20702-31337.docx (15 KB) / PDF (328 KB, 2 strany) 25. 5. 2021 v 13:21:25
8495Pavel Juříček20719-31359.docx (28 KB) / PDF (501 KB, 9 stran) 26. 5. 2021 v 10:12:41
8512Jan Hrnčíř20736-31382.docx (18 KB) / PDF (294 KB, 2 strany) 26. 5. 2021 v 14:39:54
8513Petr Sadovský20737-31383.docx (20 KB) / PDF (229 KB, 1 strana)
20737-31384.docx (20 KB) / PDF (394 KB, 4 strany)
 26. 5. 2021 v 14:40:53
8639Jan Hrnčíř20863-31583.docx (19 KB) / PDF (304 KB, 2 strany) 15. 6. 2021 v 15:31:54
8649Martin Kolovratník20873-31592.docx (39 KB) / PDF (362 KB, 6 stran) 16. 6. 2021 v 15:09:00


Deskriptory EUROVOCu: doklady vozidla, motorové vozidlo, pozemní doprava, přibližování legislativy, silniční doprava, státní poznávací značka, technická kontrola, výměna informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)