Stenografický zápis 39. schůze, 27. listopadu 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Chvojka


201. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu /sněmovní tisk 398/ - třetí čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Řehounek


202. Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ - třetí čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Lipavský


203. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 412/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Stanislav Juránek
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Vojtěch Munzar


204. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec František Vácha
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Pavel Bělobrádek
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec František Vácha


205. Vládní návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) /sněmovní tisk 395/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Martin Baxa


206. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Jan Bauer


207. Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Farský
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec David Kasal
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec David Kasal
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Václav Klaus
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Alena Gajdůšková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.35 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Gajdůšková


208. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - třetí čtení

Poslanec Jan Hrnčíř
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Řehounek


209. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - třetí čtení

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Jana Pastuchová


11. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Helena Válková


13. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 214/ - druhé čtení

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Válková


226. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


227. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

Poslanec Martin Kolovratník


228. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


229. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


230. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Poslanec Martin Kolovratník


231. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník


227. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

Poslanec Martin Kolovratník


228. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


229. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


230. Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Poslanec Martin Kolovratník


231. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Místopředseda PSP Tomio Okamura


4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Stanislav Blaha
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec František Navrkal
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Petr Venhoda
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Ondřej Polanský
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Radek Koten
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Radek Zlesák
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Lenka Kozlová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jakub Janda
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Martin Kupka
Poslanec František Vácha
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo ve 20.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP