Stenografický zápis 39. schůze, 26. listopadu 2019Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


5. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 554/ - druhé čtení

Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Ivan Bartoš
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jiří Dolejš


6. Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 525/ - druhé čtení

Poslanec Martin Kupka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Ivan Bartoš


7. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 359/ - druhé čtení

Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Kobza
Poslankyně Monika Jarošová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslankyně Monika Jarošová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Ondřej Polanský


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 336/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Strýček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 364/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Pavel Pustějovský


10. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Monika Oborná
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Radek Koten
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslankyně Monika Oborná
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Radek Koten
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová


11. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ - druhé čtení

Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Tomio Okamura


12. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Josef Bělica
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


13. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 214/ - druhé čtení

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP