(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Hrnčíř. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych jenom v krátkosti zopakoval stanovisko hnutí SPD. Chtěl bych říct, že návrh rozpočtu na rok 2020 nemůžeme podpořit. Těch důvodů je samozřejmě celá řada, ale ten hlavní je především proto, že ten návrh rozpočtu je podle nás špatný, protože v době vysokého ekonomického růstu, zvyšování daní, je prostě schodek 40 mld. špatně. Naši poslanci podali několik pozměňovacích návrhů zhruba v částce asi 5,5 mld. korun, které jsou tady postupně představovány. Já bych se s dovolením přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem podal.

První z nich je pozměňovací návrh pod č. 3578. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je přesunout finanční prostředky určené především na podporu společného vzdělávání, takzvanou inkluzi, do kapitoly speciální školství, kde budou daleko více přínosné pro výchovu a vzdělávání dětí.

Druhým pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pod č. 3668 a účelem tohoto pozměňovacího návrhu je přesun finančních prostředků Úřadu vlády České republiky, které jsou určené na podporu rovných příležitostí žen a mužů, to znamená pro podporu genderu, do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, která je určena na podporu zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Pan poslanec Jan Zahradník. Připraví se pan poslanec Skopeček. Přečtu omluvy: paní poslankyně Helena Válková se omlouvá dnes od 18.30 do konce pracovního dne z pracovních důvodů, omluvu premiéra Andreje Babiše jsem již četl, dnes od 18.20 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, a pan poslanec Špičák od 18.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych začal svoje vystoupení tím, že bych se chtěl přihlásit ke sněmovním dokumentům pod č. 3868 a 3869, pod kterými byly vloženy moje dva pozměňovací návrhy, které se týkají státního rozpočtu pro rok 2020.

Musím říci, že moje návrhy se nevyznačují velikou výší finančních částek, které navrhuji přesunout. V podstatě je to takový můj tradiční návrh, který se týká částky dohromady 20 mil. korun, což je samozřejmě částka malá. Je to vlastně vzhledem k celému státnímu rozpočtu setina promile. Vzhledem k rozpočtu kapitoly Ministerstva životního prostředí, které se mé změny týkají, je to setina procenta.

První návrh se zabývá financováním nevládních neziskových organizací. Podíváme-li se návrh rozpočtu v textové části, vidíme vlastně jedinou položku, která se týká podpory neziskových organizací, a to je ve výdajovém bloku 3.4 ve výdajovém okruhu 3.4.2 Činnosti v ochraně životního prostředí - položka neinvestiční dotace neziskovým organizacím, která činí v návrhu 20 mil. korun. Ovšem podíváme-li se podrobněji na tabulku 3, která obsahuje přehled výdajů kapitoly 315, tak tam vidíme už podrobně další finanční částky. Je tam vždycky porovnání, jak byly tyto činnosti financovány v loňském návrhu, v loňském státním rozpočtu, a jak tomu je letos. Tak třeba podpora § 374 900, položka 5223, je 50 mil. - neinvestiční transfery spolků, položka 5229, neinvestiční transfery neziskovým organizacím - 2,8 mil., položka 6322, investiční transfery spolků - 71 mil. korun, vesměs na ochranu druhů a stanovišť. V návrhu rozpočtu pro rok 2020 tyhle částky uvedeny nejsou.

Stejně tak § 374 900, položka 5222, neinvestiční transfery spolků - 22 mil. korun, ostatní činnosti v životním prostředí. Stejná částka je pak pro rok 2020.

Další paragraf a položka 5169 nákup ostatních služeb - 10 mil. korun, ekologická výchova, tatáž částka je i v návrhu na rok 2020.

Poslední příklad. Právě částka pod položkou 5222 v tom zmíněném výdajovém okruhu 3.4.2, zřejmě neinvestiční transfery spolků - 20 mil. korun - ostatní ekologické záležitosti. V roce 2020 je opět tato částka uvedena stejná - 20 mil. Tedy celkem se dopočítáme 52 mil. korun, z nichž vlastně v té textové části je podrobně uvedena a zdůvodněna pouze ta částka jediná.

Já proto navrhuji, abychom z toho zmíněného výdajového okruhu 3.4.2, což je ve výdajovém bloku 3.4 Ostatní činnosti v životním prostředí, položku 3429 neinvestiční dotace snížili o 10 mil. korun.

Kam tyto peníze navrhuji přesunout? Tradičně dělám návrh přesunout je do výdajového bloku 3.1 Ochrana přírody a krajiny, výdajový okruh 3.1.1 a do položky programu 115 170 podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Tady navrhuji navýšit částku o 10 mil. korun. K této položce na tento program je letos navrhováno popravdě o 10 mil. víc, nežli tomu bylo loni, tedy tam je 40 mil. korun, ale vzhledem k tomu, jaký význam mají adaptační opatření pro avizovanou klimatickou změnu, je ta částka velmi malá a vzhledem k tomu, že ty ostatní miliardové položky, se kterými rozpočet disponuje, jsou určeny na jiné projekty, na jiné programy, tak se mi zdá, že právě tady opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, obnovy nebo tvorby mokřadů a tůní, výstavby, obnovy nebo rekonstrukce vodních nádrží v přírodě blízkého charakteru jsou prostě podfinancována. Navrhuji tedy tyto částky o 10 mil. posílit.

Proč jsem si zrovna vybral zdroj u těch neziskovek? Jak už jsem řekl, jsou v rozpočtu skryté další položky, další částky, a ten program, podle kterého mají být peníze zčásti rozdělovány, mám na mysli peníze v položce 3429 neinvestiční dotace neziskovkám, při vyčerpání možností, které ten neziskový sektor prostě nabízí, tedy řádově kolem 50 aktivních neziskovek, které by mohly za rok podat, řekněme, v průměru dva projekty, rozmezí tam je dané asi od 30 do 200 tis. korun, tak řeknu řádově za 100 tis. korun, prostě ty peníze krásně budou stačit, budou-li o těch 10 mil. poníženy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP