(Jednání pokračovalo v 11.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Doba pro přestávku pro poradu klubu TOP 09 uplynula a budeme tedy v závěrečné fázi projednávání návrhu zákona ve třetím čtení. Požádám zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanoviska. O stanovisko samozřejmě, ač je přednese ve svém vystoupení, požádáme i pana ministra těsně před hlasováním. Požádám sněmovnu o klid.

Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, nebyl dán návrh na zamítnutí zákona, takže nebudeme hlasovat. Garanční výbor navrhl následující proceduru: hlasování o legislativně technických úpravách, pokud by byly podány, nebyly, takže o tom nemusíme mluvit. Konkrétní hlasovací procedura: nejdříve hlasovat návrh A, což je pozměňovací návrh paní profesorky Adámkové a dalších. Připomínám, že je to návrh zakotvující přesné vymezení toho, co má být odškodňováno, a návrh zřízení nezávislé odborné komise pro posouzení újmy. Dále hlasovat o pozměňovacím návrhu B, což je návrh pana poslance Kaňkovského, který dává možnost Ministerstvu zdravotnictví vyžádat si zdravotnickou dokumentaci, pokud ji nepředloží ten, kdo si stěžuje a kdo žádá odškodnění. A jako poslední hlasovat o návrhu zákona jako celku.

V rozpravě byl ještě dán návrh na změnu procedury, a to tak, aby návrh A paní profesorky Adámkové byl rozdělen na dvě části, o kterých bude hlasováno zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl návrh procedury. Má k němu někdo výhradu, nebo jiný návrh? Není tomu tak.

Budeme tedy o této proceduře hlasovat v hlasování pořadové číslo 47, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 183 pro 169, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Nyní můžeme tedy postupovat podle této procedury. Paní zpravodajko.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Mohu technicky? Jsme si jisti, že jsme schválili proceduru s tím rozdělením?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, s tím rozdělením.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobře, děkuji. Takže budeme nyní hlasovat o návrhu paní poslankyně Adámkové - bod 1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministr souhlasí.) Paní zpravodajko?

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Výbor nepřijal stanovisko, respektive přijal doporučující stanovisko k celému návrhu zákona, k pozměňovacímu návrhu, takže předpokládám doporučující stanovisko i k první části.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 184 pro 135, proti 31 poslanec. Návrh byl přijat. Druhý návrh.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Druhý návrh je druhá část pozměňovacího návrhu paní profesorky Adámkové, to je zřízení nezávislé odborné komise. Výbor přijal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministr souhlasí.) Paní zpravodajka? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 49 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 184 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Další a poslední pozměňovací návrh je návrh pana poslance Kaňkovského. Jde o možnost zmocnění Ministerstva zdravotnictví vyžádat si zdravotnickou dokumentaci, pokud není dodána poškozeným.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní zpravodajko? (Výbor k tomuto návrhu nepřijal stanovisko.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 50 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 184 pro 57, proti 20. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP