Středa 27. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

208.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 69/ - třetí čtení

Požádám zástupce navrhovatelů pana místopředsedu Tomia Okamuru, aby... (Reakce jmenovaného.) Tak potom poslance Hrnčíře, který bude u stolku zpravodajů jako zástupce navrhovatelů, a pana poslance Jana Řehounka, který je zpravodajem. Oba jsou již na místě. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 69/10, který byl doručen dne 8. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 69/11.

Ptám se zástupce navrhovatelů, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano. Dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Pane předsedající, děkuji. Jenom bych chtěl v rychlosti připomenout, o co se jedná. Je to návrh novely zákona o majetku České republiky číslo 219/2000 Sb. Chtěl bych připomenout, že to je klíčový bod našeho volebního programu, s kterým jsme šli do Sněmovny. Zavádíme takzvanou péči řádného hospodáře pro úřední osoby. Rozpočtový výbor přijal komplexní pozměňovací návrh, se kterým se ztotožňujeme. Prosím tedy o podporu našeho zákona včetně toho pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Budeme pokračovat, a to otevřením rozpravy. Do rozpravy ve třetím čtení se přihlásil pan místopředseda Tomio Okamura. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, chtěl bych poděkovat ostatním politickým stranám za spolupráci a chtěl bych jenom krátce říci, že rozdíl oproti dosavadnímu stavu, pakliže tento zákon projde teď ve třetím čtení, je v tom, že dříve byla odpovědnost za škodu na majetku uplatňována vůči státu a nyní bude celá věc rozdělena tak, že konkrétní škodu na majetku, která vznikne, uhradí konkrétní organizační složka ze svého rozpočtu, to znamená subjekt, který škodu zavinil. Bude tedy stanoven konkrétní odpovědný subjekt a s tímto příslušným subjektem a odpovědným pracovníkem bude proveden zápis a bude stanoven další postup uplatnění nároku na náhradu škody.

Takže ještě jednou jsem chtěl poděkovat za spolupráci nad naším návrhem zákona. Myslím, že je to dobrý příklad toho, že se umíme dohodnout i skrz politické spektrum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi. Nemám žádnou jinou přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Pokud se nikdo nehlásí z místa, nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj Řehounek také ne. Paní zpravodajka ústavně-právního výboru Helena Válková se také nehlásí se závěrečným slovem.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a vyjádřil se k nim. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, na začátek vás chci požádat, abyste mě teď prosím pozorně poslouchali, protože po konzultaci s legislativou dojde ke změně procedury, která byla rozeslána pod sněmovním tiskem 69/11. Je to z toho důvodu, že na opakovaném druhém čtení byl přijat komplexní pozměňovací návrh, to znamená, že původní pozměňovací návrhy, které k tomu tisku byly podány, padají a budeme hlasovat pouze ten nový komplexní pozměňovací návrh. Ale rozpočtový výbor jako výbor garanční bohužel opomenul v proceduře to, že k tomu původnímu tisku byl podán návrh na zamítnutí ústavně-právním výborem.

Po konzultaci s legislativou budu tedy načítat změnu procedury tak, že nejdříve budeme muset hlasovat o návrhu na zamítnutí zákona, potom teprve budeme hlasovat podle procedury, která byla schválena, to znamená legislativně technické úpravy, hlasovat komplexní návrh a hlasovat o návrhu zákona jako celku. Omlouvám se, ale teprve teď těsně předtím jsem to dořešil s legislativou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, ale legislativně technické návrhy ve třetím čtení žádné nepadly, takže máme jenom zamítnutí a komplexní pozměňovací návrh, čili dvě hlasování. Ano?

 

Poslanec Jan Řehounek: A pak o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě. Tak. Procedura je všem jasná. Ale schválíme ji hlasováním číslo 52, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tuto proceduru hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 52 z přítomných 184 pro 166, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

První návrh je návrh na zamítnutí. Ano, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Ano, je to tak.) Všichni jsou na svých místech.

Rozhodneme v hlasování číslo 53, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 184 pro 22, proti 86. Návrh nebyl přijat.

Budeme tedy hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru. Stanovisko, pane zpravodaji? (Doporučující.) Zástupce navrhovatele? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 54 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 54, z přítomných 184 pro 150, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o návrhu celého zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 69, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 55 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 55, z přítomných 184 pro 132, proti 21 poslanec. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 208.

 

Pokračovat podle stanoveného pořadu schůze budeme bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP