(11.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme tedy hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru. Stanovisko, pane zpravodaji? (Doporučující.) Zástupce navrhovatele? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 54 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 54, z přítomných 184 pro 150, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o návrhu celého zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 69, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 55 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 55, z přítomných 184 pro 132, proti 21 poslanec. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 208.

 

Pokračovat podle stanoveného pořadu schůze budeme bodem číslo

 

209.
Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho,
Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga,
Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 85/ - třetí čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali své místo zástupce navrhovatelů Markéta Pekarová Adamová, je přítomna, a paní zpravodajka garančního výboru, tím je výbor pro sociální politiku, a zároveň zpravodajka stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti a národnostní menšiny poslankyně Jana Pastuchová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 85/7, který byl doručen 8. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 85/8. (V jednacím sále je trvalý hluk a neklid.)

Ptám se zástupkyně navrhovatelů, jestli má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Požádám nejdříve sněmovnu o klid, než udělím slovo zástupci navrhovatelů! Prosím, pokud diskutujete jiné téma, než je nemocenské pojištění, zásadně v předsálí! Ještě počkám, kolegové a kolegyně... Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, předkládám novelu zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který mj. řeší také vyplácení peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství. Tento návrh zákona, kterému zkráceně říkám spravedlivá mateřská, tak má napravit určitý nespravedlivý mechanismus, který ve vyplácení peněžité pomoci v mateřství je nastaven, který je vůči určitým příjmovým skupinám, vůči určitým ženám diskriminační.

V současné době probíhá totiž výpočet této dávky podle tzv. redukovaného vyměřovacího základu. V současné podobě zákona je, že částka se počítá do redukční hranice nejdříve 100 procenty, z částky nad první do druhé redukční hranice se počítá už jenom 60 % a z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se vypočítává 30 %. K částce nad třetí redukční hranici už se vůbec nepřihlíží.

Samozřejmě chápu, že ve chvíli, kdy tento návrh ruší všechny jednotlivé stupně a nechává redukci jenom tu nejvyšší, tak je to pro poměrně mnohé velký razantní zákrok. Nám jako předkladatelům by přišla takováto změna úplně nejspravedlivější a byla by vůči těm, kteří opravdu nemají nárok na jakékoli jiné sociální dávky po narození dítěte, ať už je to třeba porodné, příspěvek na dítě, či jiný nárok, tak aspoň tímto způsobem bychom ocenili, že oni odváděli do systému velké částky na daních, odvodech a následně také adekvátní tomu by měli nároky na peněžitou pomoc v mateřství.

Jsme si však vědomi toho, že v rámci předchozích čtení byla vyjádřena poměrně jasná nevole k rušení všech těchto hranic, a proto bych vás chtěla možná až překvapivě požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který byl předložen panem kolegou Vítem Kaňkovským a který má za cíl redukční hranice nerušit, ale alespoň zvýšit jejich úroveň. To znamená, mělo by být dosaženo pomoci resp. zlepšení stavu pro ty rodiny, kterých se to týká. A já podotýkám, že to není zas až tak malý počet, je to zhruba ročně kolem 20 tisíc příjemců této dávky, což v celkovém počtu činí zhruba kolem jedné pětiny až čtvrtiny lidí, a nemyslím si, že to je úplně malý, zanedbatelný počet rodičů. A těmto by to mohlo určitě výrazně v jejich životní situaci po narození dítěte, která je pro každou rodinu výjimečnou situací, pomoci.

Tento návrh jsme se také v projednávání jak tady ve výborech, tak tady ve druhém čtení snažili vylepšit ještě tím, že jsme opravdu ty technické věci změnili pozměňovacími návrhy. Proto vás poprosím o podporu těch, které jsem předložila přímo já sama, protože ten se faktický stav snaží zkvalitnit, ať už se jedná o účinnost, ať už se jedná také o to, že dávka tzv. otcovské, která byla zaváděna během minulého volebního období, tak původně v mém návrhu nebyla řešena zcela explicitně. A chci ujistit, že právě schválením pozměňovacího návrhu, který je mnou předložen, se docílí toho, že bude jasné, že na otcovskou se tato změna vůbec vztahovat nebude. Poprosím o podporu těchto konkrétních změn.

A pak ještě si dovolím i na základě debaty, která proběhla ve výboru pro sociální politiku, když jsme jako garanční výbor tento návrh naposledy řešili, reagovat na některé věci, které tam zaznívaly. Víte, já si nemyslím, že touto změnou dojde k zásadní změně v přístupu těchto rodin, nebo lidí, kterých se to týká, k rodičovství. Samozřejmě že si nemyslím, že to stačí, že to je jediná změna, která je v našem systému rodinné politiky potřebná. Tak jako paní ministryně Maláčová, která tady dnes není, tak i další členové výboru si uvědomuji, že je nutné řešit i celou řadu dalších věcí, ať už se to týká třeba částečných úvazků, vůbec dostupnosti toho, aby třeba zejména ženy mohly skloubit práci s péčí o děti. Je to klíčová věc. Proto také takovouto věc předkládám a proto také částečné úvazky řeší jiná má novela, která tady leží ve Sněmovně bohužel už víc než rok, a ještě jsme se k ní nedostali. A já myslím, že tohle jsou přesně ty věci, které se mají řešit v nějakém kontextu a mají se řešit ne jenom jako jednotlivosti. Proto také jsem předložila nejenom tuto novelu a tu, která se týká částečných úvazků, ale třeba změny, které se týkaly rodičovského příspěvku, když jsme jej tady projednávali. Je celá řada dalších oblastí, které potřebují změnu, zlepšení v oblasti péče pro malé děti. To je klíčové pro sladění rodinného a profesního života. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP