Stenografický zápis 48. schůze, 29. června 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jan Klán
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura


147. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Karel Fiedler
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová


148. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 764/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Kovářová


149. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radek Vondráček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jan Chvojka
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jan Chvojka


150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Martin Plíšek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jeroným Tejc


151. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 702/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Michal Kučera
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek


152. Vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) /sněmovní tisk 589/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Soňa Marková


153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - třetí čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Zdeněk Soukup
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Olga Havlová
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Lukáš Pleticha
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.33 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


205. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019 /sněmovní tisk 786/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Ivan Gabal
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Jana Černochová


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 843/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Marta Semelová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Helena Válková
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Karel Šidlo
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Zemek
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 17.21 hodin.)
(Schůze pokračovala v 17.36 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jan Klán
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Roman Sklenák
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Vladislav Vilímec
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier


188. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016

Poslanec Jan Klán
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 19.49 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP