Sněmovní tisk 843
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 843/0 dne 17. 6. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 803/16, PID KORNAA3GZQIH.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 22. 6. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 126, usnesení č. 1277).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 6. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 302, dokument 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 7. 2016 a přijal usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 7. 2016 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 302/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 484).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 256/2016 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, environmentální politika, inženýrské stavby, prevence environmentálních rizik, přibližování legislativy, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)