(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan poslanec Jan Zahradník. Ale předtím faktická poznámka pana poslance Milana Urbana. Pane kolego, ještě vás požádám o strpení. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Já myslím, že předložení této novely v této chvíli je určitým poučením i pro pana ministra a pro vládu, že některé věci a rizika v dané chvíli prostě překročit nejde. Když jsme tady projednávali tehdejší novelu, tak jsme tady někteří z nás říkali, že prostě v té podobě, jak ten zákon byl přijímán, je tady velké riziko, že se zastaví české stavby. A nechci teď tvrdit, že to je nějaké zadostiučinění. Bohužel se to stalo realitou a dnes tady máme tuhle novelu. Ale i přesto bych chtěl panu ministrovi poděkovat, že se ve chvíli dvanáct a jedna minuta rozhodl nasadit poměrně dost velké úsilí spolu s premiérem, případně ministrem dopravy, a tu situaci z velké části touto novelou a jednáním v Bruselu vyřešit. Tak jsem chtěl jenom připomenout k projednávání různých dalších zákonů, že nikdy neberme na lehkou váhu rizika, o kterých se při tom projednávání mluví a o kterých se ví. Protože potom to následné úsilí je možná větší než předělat tu původní podobu. Ale zaplať pánbůh je to tady. Myslím si, že kdyby tam byl ten Pražský okruh, tak v zásadě bychom se smířili s tou nápravou celkem bez jakýchkoliv problémů. Ten Pražský okruh opravdu problémem je a je potřeba hledat nějaké další možnosti, jak se s tím problémem popasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. K faktické poznámce nyní řádně přihlášen pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, my tady teď hasíme svorně a nerozdílně požár, který tady byl založen vlastně před dvěma a půl lety, když tady začal být ten nový zákon o EIA projednáván. A tehdy kdo měl v rukách ty sirky, tak tvrdil, že to tak hrozné nebude. My jsme jej upozorňovali na to, že opravdu se může všechno stát, že to, co teď se nyní děje, nastane, že sice nám EU milostivě ty peníze, jejichž odebráním nám hrozila, nakonec poskytne. My jsme ale říkali, že nebude za co ty peníze utratit, protože prostě nebude žádná stavba povolena, žádná stavba tím novým přísným zákonem neprojde. No tak zaplať pánbůh aspoň za to. Pane ministře, když jsme volali po tom, aby pan premiér jezdil do Bruselu vyjednávat, abyste vy jezdil do Bruselu vyjednávat, pan ministr Ťok, tak jste tam posílali v té první době, kdy se všechno ještě dalo možná zachránit, subalterní úředníky, kteří nic kloudného vyjednat schopni nebyli. Takže to nakonec došlo až k tomu, že opravdu jsou ty stavby zastavené. Ty nejhorší prognózy se vyplnily na sto procent a nyní to tedy musíme nějak vyřešit.

Takže je zde tento návrh, je zde těch deset staveb. Zbývá ještě asi 90 staveb, které mají tu starou EIA podle zákona č. 244/1992 Sb., které tam na tom seznamu nejsou. S těmi je třeba něco udělat, ty je třeba také prosadit, protože ony jsou samozřejmě v národním zájmu, tak jako je Pražský okruh, jako je pokračování stavby dálnice D3 od Českých Budějovic směrem na státní hranici s Rakouskem. Protože Rakušané stavějí, Rakušané mají zájem o spolupráci s námi. Jakým jiným způsobem to dát najevo lépe z jejich strany než stavěním dálnice, která skončí 20 km od našich hranic? Kdyby oni pokračovali až do Wullowitz, až do té hraniční obce, to by byli čiří blázni. Tak oni skončili svoji stavbu, říkají ano, budeme pokračovat, až ČR dostaví nebo aspoň dá najevo jasný záměr stavět tuto dálnici na své jižní hranici do Dolního Dvořiště.

Já myslím, že teď můžeme být všichni hrdinové a říci tak dobře, aspoň těch deset staveb zachraňme. Otázka je tedy, co bude s těmi dalšími stavbami. Jako kdybychom teď vyšli na Malostranské náměstí nebo do pražských ulic a zeptali se lidí: Co soudíte o tomto problému? Oni by řekli: Když jste to takto popletli s tím zákonem, tak holt si udělejte ty EIA znovu. Nejen na ty stavby, kde vám propadla. Jenomže to my nemůžeme. A víme všichni dobře proč. My jsme do toho nového zákona dali tak obrovskou pravomoc ekologickým aktivistům, to, co pan kolega Luzar říkal, "dotčená veřejnost", to jsou vlastně ekologičtí teroristé a aktivisté, kteří prostě nyní mají obrovskou moc kdykoliv v kterémkoliv procesu řízení do něj vstupovat, stavbu zastavit, záměr znemožnit, podle svého uvážení takto rozhodovat. Čili budeme-li takto pokračovat dál, tak opravdu i v budoucnu žádnou stavbu tady u nás neprosadíme. Já se samozřejmě přimlouvám za to, abychom schválili tento zákon, abychom aspoň tedy těch deset staveb podpořili ať už s ohledem na jejich významnost jako takových, anebo i s ohledem na sektor stavebnictví u nás, který opravdu začal teď už skomírat a neměl do čeho píchnout.

A samozřejmě bych se chtěl na vás, na pana ministra Brabce a na nepřítomnou paní ministryni Šlechtovou, obrátit s výzvou, aby co nejdříve přistoupili k urychlení přípravy tohoto zákona o integrovaném stavebním řízení. Podle mě by tento zákon měl při jeho projednávání otevřít i ty další komplikované zákony včetně zákona o posouzení vlivu na životní prostředí a měla by být modifikována, regulována ta obrovská moc, kterou dostali v tomto zákoně ekologičtí aktivisté. Doufám tedy, že brzy tento zákon bude zpracován, předložen sem do Sněmovny a že bude podle mě co nejdříve schválen. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Nyní dvě faktické poznámky. Pan poslanec Herbert Pavera a potom pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, kolegové, jenom bych chtěl krátce se vyjádřit také k návrhu té novely. Myslím si, že asi všichni jsme rádi, že alespoň něco máme předloženo, že aspoň některé stavby se budou realizovat. Za sebe můžu říct, že jsem nesmírně rád, že tam v tom seznamu staveb jsou dvě stavby z našeho Moravskoslezského kraje, ať už obchvat Frýdku-Místku, nebo Prodloužená Rudná, protože určitě obě dvě stavby výrazně zkvalitní život občanů v našem kraji. Mrzí mě, že tam nejsou další stavby jako obchvat Krnova či Opavy, ale chápu, že tam nemohly být všechny a že nejsou úplně všechny úplně připraveny tak, jak by měly být. Ale věřím, že Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy udělají maximum pro to, aby co nejdříve všechny stavby, kterých je více jak sto, pan kolega Kučera říkal sto, ale je jich mnohem více jak sto, těch staveb, které vlastně nebudou teď možná realizovány, takže věřím, že se to brzy podaří tak, aby občané naší republiky, kteří se chtějí dostat z místa A na místo B co nejrychleji, a hlavně naši podnikatelé, mohli využívat kvalitní komunikace.

A využiji toho, že tady sedí ještě pan ministr Ťok, kterého se také týká, pan ministr dopravy Ťok, kterého se také týká výstavba silnic a dálnic. Věřím, že tak jak slíbil, že přijde na Hlučínsko řešit přeložku silnice I/56, že svému slovu dostojí a že k nám přijede. Děkuji. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP