(19.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegové, prosím, nediskutujte mimo mikrofon. Děkuji.

 

Poslanec Jan Chvojka: Takže každému by to přišlo divné. A řešili jsme zde na půdě Sněmovny tu nezávislost a tu objektivitu obecních novin. Podle mě princip toho, že člen vlády nebo vedoucí ústředního orgánu státní správy nemůže vlastnit média, je ještě více pochopitelný a jasný. Prostě pokud u starosty očekáváme, že pokud se píše v obecních novinách jenom o něm, že je tam nějaký střet zájmů, tak asi kdyby vlastnil sám svoje noviny, tak bychom nečekali nějakou nezávislost. A já to ani nečekám od ministra. Já noviny, které vlastní ministr, nepovažuji za úplně nezávislé, byť se snažím. Ale prostě nepovažuji je za nezávislé. Kdyby noviny vlastnil prezident - kdyby noviny vydával prezident republiky, mně by to přišlo tedy podivné. Já bych je nebral za nezávislé. Omlouvám se panu prezidentovi, myslím to velmi obecně.

Takže chtěl bych to ukončit. Přihlásím se ještě v podrobné rozpravě k té změně. Opakuji ještě jednou, vypouštím z toho svého, resp. už ústavněprávního pozměňovacího návrhu to, že vedoucí funkcionář přijde o právo na podíl ze zisku, pokud nevyrovná svůj střet zájmů. A pak je tam druhá věc, ale to je spíše legislativně technická, formulační zpřesnění, ustanovení, které se týká zákazu výkonu hlasovacích práv, tak tam ten výraz disponovat s hlasovacími právy měním na příhodnější výraz, který je více v souladu se zákonem o obchodních korporacích, tzn. ne disponovat s hlasovacími právy, ale vykonávat hlasovací práva.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Přeji pěkné odpoledne. Mám zde jednu omluvu. Dnes od 19 hodin do konce jednání se omlouvá paní poslankyně Golasowská.

Dále požádám o vystoupení v obecné rozpravě pana poslance Vilímce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem původně byl prvním přihlášeným, gentlemansky jsem ustoupil, protože jsem vnímal, že je potřeba reagovat na dlouhý proslov pana Faltýnka, nicméně čekal jsem asi hodinu a půl, takže asi podobné gentlemanství opakovat příště nebudu.

Pan předseda Faltýnek zde několikrát použil slovo přiměřenost ve svém vystoupení. A možná že je to dobré slovo. A já bych se chtěl zabývat přiměřeností navrhovaného zákona na veřejné funkcionáře, protože nemáme jen členy vlády. Když se podíváte, kolik máme obcí, kolik je starostů obcí, kolik je radních i na malých obcích, tak určitě nejvyšší počet těch veřejných funkcionářů, kteří budou podléhat těmto novým, pokud by se to schválilo, povinnostem, tak je ze strany obcí. To je úplně jednoznačné.

Určitě nechci polemizovat a souhlasím s tím, že veřejnost má určité právo vědět od těch osob, které rozhodují za ně o důležitých věcech na úrovni státu, kraje i obcí, informace o jejich příjmech a darech či o jejich závazcích, které nabyli po dobu výkonu svého mandátu. Já se ale na další povinnosti a prolamování ochrany soukromí nedívám jen optikou ministrů nebo nějakých možná někdy silných politických půtek na úrovni největších měst nebo organizací, které tato města vytváří, ale dívám se na to právě z onoho hlediska přiměřenosti. A dobře víme, a už to tady několikrát padlo při jiných debatách, že máme 6 248 obcí, možná o jednu obec teď máme více poté, co se zrušil jeden vojenský újezd. Když jsem se podíval, kolik z tohoto počtu obcí jsou obce do tisíce obyvatel, tak z tohoto počtu těch celkových obcí je to 77 %, tj. 4 814 obcí. A když se podíváte na ten zákon o střetu zájmů, tak v případě uvedených veřejných funkcionářů fakticky žádné rozdíly v jejich povinnostech nečiní. Když odhlédnu od těch navrhovaných omezení pro členy vlády, ať už i těch návrhů, které budou podány, tak je jedno, zda se jedná o starostu obce s počtem 200 obyvatel, anebo o hejtmana kraje. Je to úplně jedno, protože povinnosti jsou stejné. Všichni by museli sepisovat svůj movitý majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu zahájení výkonu funkce, pokud jeho hodnota v jednom každém případě přesahuje 250 tis. korun.

Nechci teď otevírat debatu ani ohledně ocenění takového majetku. Ale položím si otázku. Nevím, nakolik onen vstupní majetek, zvláště u starosty malé obce -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale prosím sněmovnu o klid. Děkuji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Nevím, nakolik onen vstupní majetek, zvláště u starosty malé obce, např. obce, která má 200 obyvatel, je až tak zásadní věcí. Jedná se o poměrně velký zásah do soukromí zdůvodňovaný veřejným zájmem. Já jsem se nedávno dotazoval jednoho starosty našeho partnerského asi sedmitisícového města v Bavorsku, zda musí vykazovat také nějaký movitý majetek vlastněný před výkonem funkce starosty. Díval se na mě docela nechápavě, protože takové povinnosti např. v Bavorsku vůbec starostové nemají. To neznamená, že tam nejsou pod kontrolou. Ale ona kontrola nevede k nějakým šikanózním povinnostem.

Když jsem si přečetl pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru, na rozdíl od pana ministra je vnímám pozitivně. Vesměs se snaží odstraňovat právě ony věci, které z pohledu přiměřenosti nižší ochrany soukromí a veřejného zájmu o informace nejsou tímto vládním návrhem adekvátně nastaveny. Přesto požadavek, aby starostové či např. ředitelé malých příspěvkových organizací, technických služeb na malém městě oznamovali před výkonem funkce tzv. jiný movitý majetek, jehož hodnota v každém jednotlivém případě přesahovala 250 tisíc korun, považuji, nezlobte se, za přemrštěný.

Ohledně oceňování takového majetku, když jsem se pročítal důvodovou zprávou, tak odkazy v mnoha případech na internet nefungují. Podle internetu se bude jen těžko posuzovat, zda náhodou onen obraz nebo hudební nástroj, nejsem hudebník, který veřejný funkcionář vlastní po rodičích od nepaměti, má, nebo nemá hodnotu 250 tisíc korun. Já se velmi obávám, že ve snaze ustupovat některým neziskovým organizacím se stále více dostáváme na scestí. Nevím, zda za těchto okolností - a teď mluvím o starostech malých obcí - bude vůbec v dalších volbách chtít někdo v malých obcích zastávat pozici starostů nebo místostarostů. Už v některých malých obcích v okolí mého města nebo města, kde žiji, a takových případů je hodně, byl pramalý zájem o vykonávání pozice neuvolněného starosty. Někde se starostové v tomto volebním období už třikrát změnili. Podle mého soudu nelze nad takovou situací pouze mávnout rukou. Přílišné přitvrzování i v tomto zákoně nad nějakou rozumnou mez přiměřenosti povede v těchto případech k ještě větším problémům. A říkám to proto, abychom si to všichni uvědomili.

Proto navrhuji, nebudu to natahovat, ve svém pozměňovacím návrhu ponechat alespoň minimálně stávající částku 500 tisíc korun jako hodnotu pro věc movitou, tudíž veřejní funkcionáři nemusí tento majetek uvádět v soupisu před zahájením výkonu funkce. Navrhuji ponechat tuto hodnotu i pro hodnotu majetku, kterou nabyl veřejný funkcionář v průběhu kalendářního roku, tak jak je tomu ve stávajícím znění tohoto zákona. Považuji tuto výši za přiměřený kompromis mezi ochranou soukromí veřejného funkcionáře a účelnosti veřejné kontroly.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP