Stenografický zápis 55. schůze, 20. dubna 2006


Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Šenfeld
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, podepsaná v Praze dne 16. ledna 2006 /sněmovní tisk 1258/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslankyně Helena Mallotová


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. února 2006 v Praze /sněmovní tisk 1264/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Schwippel
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn /sněmovní tisk 1270/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


104. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2004 /sněmovní tisk 903/

Poslankyně Ivana Levá


110. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2005 /sněmovní tisk 1269/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Škopík


111. Rozhodnutí vlády o přeletech a přistáních letadel ozbrojených sil Gambijské republiky na území České republiky v roce 2006 /sněmovní tisk 1271/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Škopík
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Evžen Snítilý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 10.21 hodin.)
(Přestávka prodloužena do 11.00 hodin. Jednání pokračovalo v 11.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


115. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2005

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Michal Doktor


106. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2005 /sněmovní tisk 1170/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Svoboda


105. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky /sněmovní tisk 958/

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Milan Bičík
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková


107. Zpráva o cenové kontrole za rok 2004 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1171/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Braný
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


118. Ústní interpelace

Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Josef Janeček
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec František Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec František Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Miloš Patera
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Miloš Patera
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR David Rath


119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Urban
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Kučera
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 17.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP