(17.10 hodin)
(pokračuje Kučera)

Byl bych velice rád, kdyby pan premiér zde byl, kdyby se neschovával před těmito problémy a kdyby přišel k mikrofonu a řekl jasně, jak se zachová a proč.

Všichni jste dostali jeho písemnou odpověď. Cituji z jeho písemného vyjádření: "Ministerstvo zemědělství, vědomo si rizika nevratného odlivu kvóty, vyzvalo pěstitele cukrové řepy, aby vstoupili do jednání s tuzemskými výrobci a pomohli tak vytvořit podmínky pro zachování maximálně možné výše národní kvóty České republiky." Dámy a pánové, to je přece stejné, jako kdyby pan premiér vyzval myši, aby se šly s hladovými kočkami dohodnout, že je nesežerou. A že jim pravidelně ještě budou dávat mléko. Myslím si, že takováto slova možná patří do slovníku nějakého člověka, který chce žebrat, který je na ulici, ale rozhodně ne do písemného stanoviska předsedy vlády evropské země.

Budu ještě dále citovat z jeho písemného projevu. Píše, že rozdělení kvót na pěstitele cukrovky je protiprávní, protože "se cukr vyrábí v cukrovarech, nikoli na poli, že se obchoduje s cukrem, nikoli se řepou, že poptávku po cukru určuje zákazník směrem k cukrovaru, že cukrovar nemusí pro výrobu cukru zpracovávat řepu, ale např. i odjinud dovezený meziprodukt z cukrové třtiny." Dámy a pánové, i toto má být stanovisko premiéra naší země?

Pane nepřítomný Paroubku, dovolte, abych vám vysvětlil, že mléko, máslo, sýry sice nerostou na poli, ale jak jistě správně tušíte, jsou vyráběny v mlékárnách. Surovinu na tyto výrobky ale zemědělci vyrábějí v kravínech a na pastvinách, prostřednictvím chovu krav s mléčnou produkcí. Poptávku po mléčných výrobcích určuje samozřejmě zákazník směrem k mlékárnám, nikoli k zemědělcům. Obchoduje se s mléčnými výrobky mlékáren, nikoli se surovým mlékem. A mlékárny mohou mléčné výrobky také vyrábět z dovážených surovin. Přesto jsou v tomto případě mléčné kvóty rozděleny na chovatele krav, a nikoli na mlékárny.

Takže to, co píšete, je naprostá hloupost a nemůže být pravdou, že nelze cukerné kvóty rozdělit na pěstitele cukrovky. Kdyby dneska byly mléčné kvóty rozděleny na mlékárny, tak už jsme měli tu kvótu setsakramentsky sníženou.

Víte, pane premiére, kolik už vlastně zkrachovalo mlékáren? Ale je to na národní kvótu na mléko úplně jedno. Protože ta kvóta tady zůstává, zůstává u zemědělců, kteří se jí drží jako existenční jistoty. Takže u mlékáren to jde, jde to nejen u nás, ale po celé Evropě. A u cukru mi tady tvrdíte, že to nejde z těchto důvodů.

Mohl bych z toho písemného projevu citovat další hlouposti a nepravdy, ale myslím si, že to v dané situaci není nutné. Buďto se pan premiér vlády jasným způsobem pokouší hájit zájmy korupčníků, tunelářů a podvodníků, a v takovém případě tady, dámy a pánové, ztrácíme čas, protože žádné argumenty ohledně strategického poškození zájmů České republiky s ním nepohnou. Anebo tady je ještě jedna malá šance, že tu interpelaci vůbec nečetl, že třeba vůbec nikdy se nezabýval tímto tématem a odpověď mu zpracovaly osoby sice s malou znalostí této věci, ale třeba s velkou finanční stimulací za takovou odpověď. To už je jedno. Ale pak pokud by byla pravda, že pan premiér je naprosto neinformovaný, by tady ještě jedna šance na nápravu byla. Že by se tady dnes dověděl, jaký je stav věci, a že by se rozhodl konat. Pan premiér tady ale není. Není tady nikdo z vlády. Záležitosti, byť strategického charakteru, této země jim jsou asi druhořadé, za jejich zájmy osobními.

Co říci závěrem. Každý, kdo je v této věci zorientován, ví, že kvóty na cukrovary, ale nikoli na pěstitele, rozdělil tehdejší ministr pan Fencl. To pan Fencl vytvořil to silné korupční prostředí kolem dělby kvót na cukr. To je jasný fakt. Je také jasný fakt, že tím, že byly kvóty rozděleny na cukrovary, je jejich dnešní hodnota odhadována v miliardách. Kdyby byly rozděleny na pěstitele, jejich tržní hodnota by byla prakticky nulová, protože by byly neobchodovatelné. Jejich hodnota pro tento stát by byla jen těžko vyčíslitelná. Má prostě trvalý charakter. To je také fakt. Když budu pokračovat ve faktech, musím říci, že tento pan Fencl se za velice podezřelých okolností stal velice zámožným člověkem. Určitě to všichni z médií víte. Pokud to nevíte, mohu vás zahrnout důkazy.

Pan premiér Paroubek se opakovaně nechával na statcích pana Fencla hostit. To je také fakt. O tom také média informovala a existuje řada fotografií z těchto akcí. Bohužel je také fakt, že pan premiér jako jeden z nejmocnějších mužů v tomto státě se pokoušel zmařit projednávání stížností na špatné rozdělení kvót na cukr u Ústavního soudu. To je dneska také fakt, to jsem vám snad zde dokázal citací odůvodnění Ústavního soudu. Všechny tyto indicie napovídají, že pan premiér pravděpodobně patří mezi ty osoby s málo čistými úmysly v České republice, protože místo toho, aby dělal všechno pro to, aby strategickou národní kvótu pro naši zemi uhájil, činí tak zcela opačně a koná takovým způsobem, aby mohli někteří podnikavci tuto strategickou národní kvótu zpeněžit ve svůj osobní prospěch.

Je mi to moc líto, nemám k tomu co bych víc dodal. Samozřejmě, že s jeho odpovědí nesouhlasím. Samozřejmě, že moc a moc lituji, že se konfrontaci nad těmito fakty a argumenty vyhýbá, ale víc než politování opravdu k tomu říci nemohu. Doufám, že se tyto poměry v tomto státě brzy obrátí.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, měla bych v tuto chvíli oslovovat premiéra České republiky Jiřího Paroubka, proti kterému směřovala interpelace pana kolegy Miloslava Kučery. Pan premiér bohužel není přítomen a já, pokud dovolíte, obrátím pozornost všech přítomných a doufám, že i těch, kteří nás sledují prostřednictvím médií, k ústavnímu nálezu, který se vztahuje k právě projednávané problematice, a to jsou takzvané cukerné kvóty.

Přestože část tohoto usnesení pan kolega Kučera již citoval, stojí za to, abychom se znovu vrátili nikoli k meritu věci, které se týká cukerných kvót, ale k tomu, jakým způsobem se zachovala vláda ČR v čele se svým premiérem Jiřím Paroubkem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP