(9.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dobré ráno. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádal o zařazení nového volebního bodu, to je návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu. Včera ve večerních hodinách se sešel volební výbor, projednal návrh na volbu jednoho člena Rady Českého rozhlasu a návrh předložil volební komisi, takže je mojí povinností vás požádat, aby tato volba byla zařazena jako nový volební bod na tomto jednání Poslanecké sněmovny.

Současně mi dovolte, abych vás požádal, abyste odsouhlasili, že by se první volební blok mohl uskutečnit v úterý v 18.00 hodin - se zahájením - s tím, že předpokládáme, že vlastní volba a vyhodnocení bude poněkud delší, protože těch kandidátů zejména na volbu členů Rady Státního fondu kultury ČR je poměrně velké množství. To je druhá žádost. Čili pevné zařazení volebních bodů na úterý v 18.00 hodin.

A třetí záležitost jako informace. Víte o tom, že se má provést volba členů dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato volba se může uskutečnit nejdříve 2. května a tam je zapotřebí, aby si všechny kluby rozmyslely, zdali buď požádají o prodloužení schůze minimálně do 2. května, anebo svolat mimořádnou schůzi, na které by se mimo jiné projednávala právě i volba těchto dvou orgánů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hojdovi.

Pan poslanec Ladislav Urban má náhradní kartu č. 10, pan poslanec Michal Doktor má náhradní kartu č. 9.

V tuto chvíli prosím pana poslance Šenfelda, aby upřesnil svůj návrh.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Pane místopředsedo, souhlasím s vaším konstatováním a žádám, aby bylo hlasováno o zařazení nového bodu s názvem, tak jak jsem přečetl, na středu odpoledne jako první bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ve středu v 16.00 hodin odpoledne první bod. (Posl. Šenfeld: První bod po obědě.) Ano.

Dámy a pánové, já shledávám - dávejte pozor - všechny důvody, které zazněly jako odůvodnění, relevantními. Pokud jsou námitky, tak mi je prosím sdělte. (Námitky nejsou.) Jediný bod, který je nehlasovatelný, je návrh pana poslance Pavla Severy, který navrhl projednávání bodu, který nemá splněny patřičné lhůty. Takže v tuto chvíli je jeho návrh nehlasovatelný. Bez dalšího. Jinak budeme postupovat, souhlasíte-li, a hlasováním rozhodneme o návrzích, tak jak je jednotliví poslanci předkládali. Je s tím souhlas? (Všeobecný souhlas.) Je s tím souhlas.

 

Pan poslanec Pavel Kováčik navrhuje, aby bod 47, což je sněmovní tisk 1036, byl projednán v úterý jako první bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 115. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 101 poslanců bylo 66 pro, 13 proti. Takže Pavlu Kováčikovi sněmovna vyhověla.

 

Pan poslanec Novotný navrhuje, aby bod 17, sněmovní tisk 1071/3, byl projednán jako čtvrtý bod zítra dopoledne.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 116, které jsme zahájil. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 107 poslanců, 84 bylo pro, 5 proti, takže i panu poslanci Novotnému jsme vyhověli.

 

Pan poslanec Šenfeld navrhuje, aby ve středu jako první bod odpoledne byl projednán bod Informace ministra životního prostředí o situaci ohledně skládky v Libčevsi.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117. Kdo souhlasí s zařazením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 110 poslanců, pro bylo 68, jeden proti, takže i tento bod byl přijat.

 

Pan poslanec Severa už mou informaci vyslechl, že jeho návrh není hlasovatelný.

 

Pan poslanec Hojda navrhuje, abychom volební body projednali v úterý od 18.00 hodin.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 111 poslanců, pro bylo 65, proti 4, takže tento návrh byl také přijat.

 

(Po upozornění pracovnice Kanceláře:) Dámy a pánové, já bych poprosil pana poslance Hojdu, aby za mnou ještě zašel, ale zapomněl jsem, a děkuji za připomenutí, že v prezidiálce je požadavek pana ministra Ambrozka na pevné zařazení bodu 21, sněmovní tisk 1148, na úterý 25. 4. jako čtvrtý bod.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 114 hlasujících bylo pro 75, proti nikdo.

 

Nyní rozhodneme o zařazení nového bodu na tuto schůzi. Tím novým bodem je volba člena Rady Českého rozhlasu. Bude projednán v rámci toho volebního bloku.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 120. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 115 poslanců, 83 bylo pro, jediný proti. Takže i tento bod byl zařazen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP