Sněmovní tisk 1170
Zpr. o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2005

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 10. 2005 jako tisk 1170/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 10. 2005 (usnesení č. 498). Zpravodajem určen Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA.
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 1170/2 rozesláno poslancům 22. 11. 2005.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 15. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1170/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 20. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 2407).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)