(15.10 hodin)
(pokračuje Konečná)

Zásluhou ministra zahraničních věcí se naše země stala symbolem pokleslého ideologického extremismu. Zahraniční politika se dostala do vleku propagandy, jejím cílem již není obhajoba národních zájmů, ale osobní prezentace pana ministra.

Jsem si jista, že blížící se volby odstraní tento problém naší zahraniční politiky. Chtěla bych věřit, že se po červnu dostane do čela naší diplomacie člověk, který si bude schopen alespoň přečíst poslední knihy Henryho Kissingera a pochopí z nich, že diplomacie dosahuje svých cílů ne pomocí exhibicionismu politiků, ale tvrdou prací. Obávám se ale, že se na závěr svého nešťastného působení v Černínském paláci pan Svoboda pokusí odměnit ty, kteří mu věrně sloužili a zapomínali přitom, že mají chránit především naše zájmy.

Obracím se proto na vás, pane premiére, s naléhavou žádostí. Zaveďte na dobu do voleb moratorium na jmenování nových velvyslanců a diplomatů České republiky. Nechť má nová vláda, která vzejde z voleb, příležitost vybrat ve spolupráci s prezidentem do těchto nejdůležitějších diplomatických funkcí skutečné profesionály, kteří budou prospěšní naší zemi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážená slečno poslankyně, musím říci, že na svém výroku, který opakuji často, nejméně jednou či dvakrát do týdne, o tom, že Česká republika nemá toho času poprvé ve svých dějinách žádný vážný zahraničněpolitický problém, trvám. Naše situace je dána, řekl bych, jednak efektivní politikou vlády, ale zejména bych také řekl, abychom to všechno nesváděli v uvozovkách na vládu, také tím, že jsme se stali součástí aliancí, které jsou tak silné, že jsme nikdy v takových aliancích nebyli. Nikdy ve svých dějinách, více než 1100 let starých - ani za první republiky. Nikdy jsme neměli takové spojence ani ve středověku.

Chtěl bych říci, že se samozřejmě s panem ministrem zahraničních věcí neshodujeme ve všech otázkách zahraniční politiky, ale to je normální u politiků, kteří jsou v rámci koaliční vlády. Musím říci, že pokud jde o pana ministra, i když mám výhradu často k řadě pracovníků Ministerstva zahraničních věcí, k jejich kvalifikovanosti i k jejich ideologické determinovanosti, nemám tuto výhradu k panu ministrovi zahraničních věcí. Lišíme se v přístupu ke konkrétním věcem, to je vše.

Pokud jde o referendum k Evropské unii, nemyslím si, že bylo zbytečné, nebo jakou formulaci jste uvedla. Myslím si, že bylo špatně koncipované. A to nebyla jenom věc ministra zahraničních věcí. Samozřejmě, že s odstupem několika let se mi to hodnotí dobře.

Pokud jde o útoky na Jana Kavana, určitě nebyly přítomné. Já si Jana Kavana vážím. Koneckonců jsem s ním hovořil naposledy dnes ráno. Myslím si, že si v zahraničněpolitických záležitostech rozumíme. Ale myslím, že ani on by neformuloval, při výhradách, které má k zahraniční politice státu a které jsou asi větší než výhrady moje, že tuto zahraniční politiku lze vymezit jako pokleslý ideologický extremismus.

Pokud jde o moratorium, myslím, že změn na úřadech skutečně nebude mnoho, jestli nějaké budou. Prakticky takováto zdrženlivost v obsazování zahraničních úřadů zde je. Jak jste správně řekla, je tam několik zpětných vazeb. Je to jednak věc návrhu ministra zahraničních věcí, projednání a schválení ve vládě a také souhlas prezidenta republiky a zpětná kontrasignace předsedou vlády. Myslím ale, že na většině záležitostí, které byly, pokud se týká zahraničních úřadů, jsme se s panem ministrem zahraničních věcí konsensuálně na úrovni vlády dohodli.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní poslankyně - vidím, že se hlásí a položí doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane premiére, je mi velmi líto, že mám opravdu jen dvě minuty, protože záležitostí by samozřejmě by bylo daleko víc. Já jsem se snažila vytáhnout jen ty nejcitlivější.

Co se týká změn na úřadech, pane premiére, pokud se cítíte tak silný a máte pocit, že budete premiérem i další čtyři roky, prosím zastavte to, co se na Ministerstvu zahraničních věcí chystá. Koneckonců velvyslance můžete jmenovat úplně stejně za tři měsíce.

Na závěr mi dovolte podotknout, že aliance dokázaly tu sílu už jen tím, že pana ministra zahraničních věcí vydržely. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předsedy vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Myslím, že tyto záležitosti jsou věc názoru. Slečno poslankyně, chci vás ubezpečit, že nevím o nějakém personálním zemětřesení, které by se v nejbližších týdnech chystalo na Ministerstvu zahraničních věcí, resp. na zastupitelských úřadech.

Možná, že jsem kromě vazeb na NATO nezmínil také Evropskou unii. Myslím, že tyto dvě vazby republiky zapříčiňují to, že v tuto chvíli se tato země může cítit velmi bezpečná. Má to určité konotace. Tam, kam přijdu, na setkání s občany, občané se většinou domnívají, že nepotřebujeme výdaje typu armády apod. Tak se cítí bezpečni. To nikdy v minulosti nebylo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, čas, který je určen na interpelace na předsedu vlády, nám uplynul, takže pan poslanec Beneš, kterého jsem jmenovala, aby se připravil, již se nemůže dostat ke slovu.

My se pustíme do interpelací na jednotlivé členy vlády. Jako první byla vylosována paní poslankyně Miroslava Vlčková, která bude interpelovat ministra financí a místopředsedu vlády pana Bohuslava Sobotku. Připraví se pan poslanec Miloš Patera, který bude interpelovat ministra zdravotnictví pana Davida Ratha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Jistě dobře víte, že pan místopředseda vlády je z dnešního jednání omluven, a odpoví vám tedy písemně.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážená paní předsedající, vážení přítomní, i přes nepřítomnost pana ministra si dovolím přečíst znění interpelace ve věci privatizace jesenické nemocnice.

V roce 1996 byla jediná nemocnice v okrese Jeseník zprivatizována. Mé otázky na vás, pane ministře, zní: Je pravdivé tvrzení, že doposud nebyla nemocnice zaplacena? Pokud je tato skutečnost pravdivá, ptám se, jak postupoval v této věci Fond národního majetku. Jaké řešení či postup bude volit Ministerstvo financí v této věci v případě vymáhání pohledávek?

Vám děkuji za pozornost a panu ministrovi za písemnou odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní dostává slovo pan poslanec Miloš Patera, který bude interpelovat ministra zdravotnictví. Připraví se paní Alena Páralová, která vystoupí se svojí interpelací na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegové, kolegyně. Chtěl bych vás, pane ministře, interpelovat ve věci mamálního screeningu v Karlovarském kraji.

Zajisté mi dáte za pravdu, že mamální screening se dotýká významné části naší populace, že je to jeden z mála screeningů, který fakticky funguje. Nyní si dovolím vám popsat trochu příběh v Karlovarském kraji. V Karlovarském kraji je dlouhodobě jedno pracoviště, které zapadá do schématu screeningových pracovišť. Karlovarský kraj je specifický v tom, že občané tohoto kraje nemohou prakticky dojíždět do jiných krajů, protože je z jedné strany odříznut vojenským prostorem, z druhé strany je odříznut hranicí, takže do Ústeckého i Plzeňského kraje jsou relativně velké vzdálenosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP