(12.20 hodin)

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji a velice se všem kolegyním a kolegům omlouvám. Je to poprvé za čtyři již nyní končící pro mne roky mandátu. Podle toho, co jsem viděl na sjetině, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O námitce proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 135, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 81 poslance pro 64, proti nikdo. Námitka pana poslance Miloše Kužvarta byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Petra Braného, a to v hlasování pořadové číslo 136, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. (Zpravodaj doporučuje.) Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 81 poslance pro 39, proti 31. Návrh nebyl přijat.

 

Zájem o kontrolu není, takže vyhlásím toto hlasování za platné. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu rozpočtového výboru, tak jak byl předložen v tisku 1171/1. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Svatomír Recman: Ano, je to tak. Já ho ještě pro jistotu přečtu: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o cenové kontrole za rok 2004, sněmovní tisk 1171." Stanovisko zpravodaje je kladné. Podporuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 137 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 81 poslance pro 42, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Děkuji vám. Tím jsme skončili projednávání bodu č. 107. Děkuji ministru práce a sociálních věcí a místopředsedovi vlády Zdeňku Škromachovi, děkuji zpravodaji Svatomíru Recmanovi a končím tento bod.

Zároveň tím končím dopolední jednání, protože body číslo 108, 109, 112 a 113, 114 už byly přeřazeny na konec bloku zpráv a jejich zpravodajové, resp. pověření členové vlády tady nejsou přítomni, a nemůžeme je tedy projednávat. Vyhlašuji polední přestávku s tím, že po přestávce začneme ústními interpelacemi přesně v době podle zákona o jednacím řádu.

Pro jistotu sdělím pořadí, tak jak bylo vylosováno, pokud se k někomu z vás nedostalo pořadí. Prvním interpelujícím je poslanec Josef Janeček, druhým František Beneš a pak další na předsedu vlády a na ministry vlády začíná Miroslava Vlčková a Miloš Patera je druhý.

 

(Jednání přerušeno ve 12.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP