(15.00 hodin)

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo vlády, podle otevřených zdrojů, tedy podle médií, zahájila Policie České republiky vyšetřování zástupců advokátní kanceláře Jansta, Kostka a spol. v souvislosti s podezřele vysokou odměnou, která byla této právní kanceláři vyplacena Československou obchodní bankou díky vyjednávání o další spolupráci Poštovní spořitelny s Československou obchodní bankou. Pan Jansta, jak známo, je člověk, který má velmi blízko k sociální demokracii a má velmi blízko i k vám. Jak se ukázalo, opět z otevřených zdrojů, má například i velmi blízko k bytu, ve kterém bydlí současný ministr zemědělství pan Mládek, který ve své době byl prvním náměstkem ministra financí, a to v době, kdy Československá obchodní banka za velmi pozoruhodných okolností získala naprosto vyčištěnou Investiční a Poštovní banku.

Vážený pane předsedo vlády, táži se vás v této souvislosti, zda jste se zajímal o to, zda zástupci advokátní kanceláře Jansta, Kostka a spol se zúčastnili jednání 3. ledna 2006 na Ministerstvu financí v kauze známé jako "11 miliard za 1 korunu", tedy pohledávek mezi Československou obchodní bankou a Českou konsolidační agenturou. Toto jednání pořádal pan ministra Sobotka. Probíhalo přímo v jeho kanceláři. Naprosto prokazatelně tam byl pan Zelenka, pracovník kanceláře Jansta, Kostka a spol.

Nedomníváte se, že příliš časté spojování vašich blízkých spolupracovníků i vás osobně s těmito lidmi, a tím pádem i s některými velmi silnými finančními skupinami, může zavdávat dostatek otázek a dostatek podezření, zda tady například nedochází k praní peněz, které měly směřovat za určité služby, které vykonali lidé ve prospěch těchto silných ekonomických skupin? Mám na mysli například pana Sobotku nebo pana Mládka.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, já jsem vděčen za tuto otázku. Myslím si, že je příznačné, že v poslední době velmi často, když začne Mladá fronta a Lidové noviny, tedy stranický tisk Občanské demokratické strany, s určitou kauzou, tak pokud je zasedání Poslanecké sněmovny, tak se prostě tato pseudokauza objeví na pořadu dne.

Já bych chtěl říci, že advokátní kanceláře Jansta a Kostka, protože už nežijeme v plánovitém hospodářství, tak je soukromou právní kanceláří. Já na ni nemám žádný vliv, kromě toho, že tu a tam dostali určitou zakázku. Pokud vás zajímají výše zakázek, tak to nejsou zakázky v nějaké výši, která by pobuřovala oko českého občana. Kromě zakázek za právní porady, které tu a tam dostávají a které pohříchu nevykonává doktor Jansta, ale lidé z jeho kanceláře, tak prakticky mezi námi není nic jiného než přátelský vztah.

Ujišťuji vás, že insinuace, které se objevují zejména v Lidových novinách, Mladé frontě a u s nimi spřátelených novinářů, že se naznačuje, že by snad… atd. - a koneckonců jste to naznačil i vy, že jaksi existuje nějaké finanční spojení mezi Janstou a potažmo ČSOB a ČSSD, tak nic takového neexistuje. To chci zde říci s plnou rozhodností.

Chtěl bych také říci, že člověk, který zpracovával celou kauzu s ČSOB, podle mých informací, které jsem získal tento týden, je členem ODS. Smlouva byla domluvena v září až listopadu 2004, kdy jsem nebyl předsedou vlády. Přiznám se, že jsem ani nedokázal tyto věci tehdy ovlivnit. Já jsem se o celé věci dozvěděl až před týdnem. Nezajímal jsem se ani o to, co bylo 3. nebo 6. ledna tohoto roku. Nota bene, pokud vím, tak z porad, o kterých hovoříte, tak nic nevyplynulo.

Já se zeptám na něco jiného, pane poslanče. Věřím, že budete mít úplně stejný metr, a věřím, že i investigativní novináři z tisku, o kterém jsem hovořil, ho budou mít. Když přišel nový ředitel do Čepra, pan ředitel Švarc, zjistil, že za osm měsíců roku 2005 advokátní kancelář Weil, Gotsahal and Manges, kde jedním z partnerů je pan doktor Karel Muzikář, jinak člen Občanské demokratické strany, inkasovala od Čepra 61 milionů korun s hodinovým palmáre 11 tisíc korun. Samozřejmě ihned poté, co pan ředitel Čepra - to je státní firma - na to přišel, tak celou záležitost ukončil.

Chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaká obchodní vazba mezi ním a mezi čestným předsedou Občanské demokratické strany Václavem Klausem, jehož formálním či neformálním poradcem pan doktor Muzikář je, a mezi předsedou Občanské demokratické strany, jehož formálním nebo neformálním poradcem pan doktor Muzikář je. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Petra Nečase, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Máte, pane poslanče, slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, paní předsedající. Myslím si, že si pan předseda vlády trošku popletl žánr. On má odpovídat na otázky, ne je klást. Ale je to dobrý trénink, pane předsedo vlády, na období po 3. červnu. Naučte se klást otázky v průběhu interpelací.

Vážený pane předsedo vlády, vy jste vůbec neodpověděl na otázky, které jsem kladl: Byl pan Zelenka, pracovník advokátní kanceláře Jansta a spol., na jednání u pana ministra financí Sobotky? Co na tomto jednání dělal? Bydlí opravdu pan Mládek v bytě, který patří panu Janstovi? Dostal pan Jansta od Československé obchodní banky několik set milionů korun? A především - můžete, pane předsedo vlády, jednoznačně kategoricky vyloučit, že nikdy neexistoval žádný právní nebo obchodní vztah mezi advokátní kancelář Jansta a spol. a akciovou společností Cíl?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, pokud jde o to, jestli někdy v minulosti existoval, třeba před deseti lety nebo před pěti lety, nějaký vztah mezi advokátní kanceláří Jansta a společností Cíl, to nemohu v tuto chvíli říci. Ale mohu vám to samozřejmě zjistit. Předpokládám, že nikoliv.

Pokud jde o to, jestli pan doktor Jansta dostal peníze, nebo ne, to je jeho věc. To není věc předsedy vlády.

Pokud jde o nájemní byt pana ministra Mládka. Já jsem jej požádal, aby dnes celou věc vysvětlil veřejnosti. Předpokládám, že pan ministr udělal brífink a že prezentoval věci, které prezentoval mně. To znamená, že má smlouvu, která se pohybuje v oblasti tržního nájemného, a že tedy tuto smlouvu také, a je schopen to prokázat, řádným způsobem platil.

To, jestli pan Zelenka se účastnil, nebo neúčastnil porad. Nevím, jaký já bych na to měl mít vliv a jestli z toho cosi vyvozujete. Já z toho nevyvozuji vůbec nic. Zejména proto ne, protože celá věc, o které vy hovoříte, neměla vůbec žádné konotace.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně Kateřina Konečná. Připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane premiére, v několika svých nedávných vystoupeních jste prohlásil, že v současnosti nemá Česká republika žádné zahraničněpolitické problémy. Obávám se ale, že se mýlíte. Česká republika má jeden poměrně velký zahraničněpolitický problém. Je jím váš ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

Po celé období, kdy je ve funkci, doprovázejí jeho pracovní výkon velké pochyby. Připomenu jen některé: financování zbytečné nekvalitní a drahé kampaně před referendem o vstupu do Evropské unie, jeho bezprecedentní nevkusné útoky na Jana Kavana v době, kdy byl předsedou Valného shromáždění OSN, a v neposlední řadě také prostoduché akce proti Bělorusku a Kubě. I když mám pochopení pro liberální kritiku úrovně dodržování lidských práv v jiných zemích, měla by být vyvážená a měřit všem stejným metrem, ne hodnocena podle ideologického klíče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP