(9.40 hodin)

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, nevidím žádnou překážku ratifikace této změny úmluvy. Vyhláška novelizující vyhlášku číslo 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a jejich zařazování do jednotlivých kategorií, která upravuje podrobnosti vyplývající z této změny úmluvy, byla vydána pod číslem 500/2005 Sb. a platí již od 1. 1. 2006. Naplnění úmluvy je tak v České republice zajištěno.

Sama úmluva ale nebyla publikována ve Sbírce. Pod číslem 114/1996 je pouze sdělení o registraci resortního předpisu. Pokládám proto za nezbytné publikovat nyní úplné znění úmluvy, i když se pravděpodobně příliš rychle nedosáhne ratifikace změny potřebnými dvěma třetinami původních signatářů, aby změna mohla platit.

Domnívám se také, že je žádoucí, aby tato úmluva byla projednána ještě současnou Sněmovnou. Proto po dohodě se zástupcem předkladatele a také s druhým místopředsedou zahraničního výboru panem poslancem Janem Kavanem navrhuji, aby mimořádně byla zkrácena lhůta pro projednání této smlouvy ve výborech na šest dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Na šest dnů, dobře. Děkuji a otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, paní a pánové, moje vystoupení nemá bezprostřední vazbu na projednávanou materii, jedná se spíše o procedurální poznámku. Chci upozornit, že stále se jednání Poslanecké sněmovny neúčastní ani předseda vlády, ani žádný z místopředsedů vlády. Po skončení tohoto bodu bude klub ODS trvat na přítomnosti. Byl bych rád, kdyby v průběhu projednávání někdo z místopředsedů vlády přišel.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže to bylo mimo rozpravu. Věřím, že přijde pan místopředseda vlády.

Hodlá ještě někdo vystoupit v rozpravě? Není tomu tak, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrzích, které jsou k dispozici, tedy o přikázání k projednání zahraničnímu výboru a o zkrácení lhůty na šest dnů.

 

Hlasujeme o přikázání v hlasování 125. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 125 poslanců, pro bylo 84, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Exnera na zkrácení na šest dnů.

Hlasování 126 bylo zahájeno. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 126 hlasujících bylo pro 85, nikdo proti. Návrh byl přijat a bod končím.

 

Dámy a pánové, požadavek pana poslance Jana Vidíma se nedá odmítnout, takže přerušuji jednání schůze do 10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP