(10.10 hodin)

Poslanec Jan Škopík: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené poslankyně a poslanci, usnesení číslo 267 ze 70. schůze výboru pro obranu a bezpečnost ze 30. 3. 2006 o Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2005, sněmovní tisk 1269. - Neodpustím si, abych neřekl "čo bolo, to bolo". Opravdu to bylo 4. čtvrtletí roku 2005.

Ale oficiálně: po odůvodnění náměstka ministra obrany Ing. Martina Bělčíka a zpravodajské zprávě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí roku 2005.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže tuto končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani do té se nikdo nehlásí, takže i tuto končím.

A protože návrh usnesení z úst pana poslance Škopíka jsme slyšeli před jedenácti a půl vteřinami, tak myslím, že si to všichni pamatujeme a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 128. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 99 poslanců, 60 pro, 24 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu poslanci Škopíkovi.

 

Budeme se věnovat bodu 111, což je

 

111.
Rozhodnutí vlády o přeletech a přistáních letadel ozbrojených sil
Gambijské republiky na území České republiky v roce 2006
/sněmovní tisk 1271/

 

Prosím opět pana ministra Karla Kühnla, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, tuto Informaci o rozhodnutí vlády o přeletech a přistáních letadel ozbrojených sil Gambijské republiky na území České republiky nebo přes území České republiky v roce 2006 předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky na základě článku 43 odstavce 6 ústavy. Vláda o těchto přeletech a přistáních rozhodla na základě žádosti velvyslanectví Gambijské republiky v Bruselu o udělení trvalého přeletového povolení na letošní rok pro nově získané státní letadlo IL-62. Tento postup vlády byl použit v souladu s článkem 43 odstavcem 5 písm. a) Ústavy České republiky.

Samozřejmě údaje potom o uskutečněných přeletech a přistáních v roce 2006 budou obsaženy v příslušných informacích předkládaných pravidelně oběma komorám Parlamentu České republiky za jednotlivá čtvrtletí roku 2006 podle bodu II/2 usnesení vlády ze dne 19. října 2005.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, žádám o projednání tohoto materiálu a jeho vzetí na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Tento materiál projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 1271/1 a prosím, aby se slova ujal opět Jan Škopík coby zpravodaj tohoto výboru.

 

Poslanec Jan Škopík: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, poslankyně a poslanci, jak už tady bylo řečeno panem ministrem, jedná se o přelet letadla IL-62, což je typ, který je na našem nebi známý a celkem bezproblémový. Takže jenom ze 70. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která byla 30. 3., vám doporučuji vzít na vědomí rozhodnutí vlády o přeletech a přistáních letadel ozbrojených sil Gambijské republiky na území České republiky v roce 2006, sněmovní tisk 1271. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, končím ji.

Otevírám rozpravu podrobnou. Také ji končím.

Přistoupíme k hlasování o usnesení, které zaznělo z úst pana poslance Jana Škopíka. Všechny vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 129 rozhodneme o přijetí či nepřijetí. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 90 poslanců, 62 pro, 20 proti, takže návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, dalšími body je účetní uzávěrka Státního fondu dopravní infrastruktury a souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv. Tyto body nebudou… (Reakce z lavic.) Tak pan poslanec Kapoun, pokud mě a Sněmovnu přesvědčí, že můžeme tuto zprávu projednat bez pana ministra Šimonovského? Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, já jenom podám informaci, protože jsme nečekali tak rychlý průběh jednání a vzhledem k tomu, že uzávěrka vlastně přišla až po ukončení zasedání hospodářského výboru, hospodářský výbor bude zasedat dneska v 18.30 a projednávat tuto věc. Mimo jiné bych chtěl informovat Sněmovnu, že bude projednávat i mimořádné uvolnění jedné a půl miliardy nebo přes jednu a půl miliardy peněz na škody z povodní.

Takže zařadíme až po projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Takže to je také důvod pro to, že tento bod odložíme.

Pan ochránce veřejných práv také nepřijde, takže nemůžeme… Prosím, pan poslanec Antolák.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Vážený pane předsedající, petiční výbor projednával zprávu ochránce práv a přerušil jednání. Dokončí jednání tento pátek po skončení zasedání Sněmovny. Navrhujeme, aby byla zpráva zařazena příští týden, ale nemohu v této chvíli říci, který den.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám za tuto informaci. Pro naši orientaci je to důležitá informace.

Pan ministr Radko Martínek se prozatím neomluvil a přítomen není, takže se chci zeptat, jestli můžeme očekávat jeho brzký příchod. - Pan poslanec Snítilý, prosím.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane místopředsedo. Já vám chci ulehčit situaci, abychom nemuseli shánět pana ministra. Chci vám oznámit, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tuto materii bude projednávat dnes ve 13.15. Prosím tedy o přeřazení tohoto bodu na kdykoliv od zítřka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Dostali jsme se do stavu materiální nouze, protože poslední bod, který lze zřejmě projednat v tuto chvíli, je bod 115, což je roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky. Pan guvernér je na cestě, ale jistě uznáme, že po té smršti, která se přehnala Sněmovnou ne v podobě přijatých usnesení, ale v podobě vyřazených bodů, asi nemůžeme od pana guvernéra čekat, že tady bude čekat celý den za dveřmi.

Dámy a pánové, postup bude takový. Sejdeme se za deset minut, v 10.30 hodin. Body, které propadly, podrobíme novému čtení, reelektuře, a možná se objeví některý, který bude možno projednat, takže ten bychom projednali. Pak bychom zřejmě umožnili výborům, protože nemýlím-li se, tak hnedle tři výbory nám oznámily, že neprojednaly materiál, který jsme měli projednávat dnes dopoledne, nebo který byl na pořadu dnes dopoledne. Oni samozřejmě počítali s tím, že to jednání bude příští týden, takže jim to nikterak nekladu za vinu. Možná že bychom mohli tento čas takto využít.

Sejdeme se tedy v 10.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.21 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP