Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. dubna 2006 v 9.04 hodin

Přítomno: 126 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobrý den. Dámy a pánové, přeji vám hezký a úspěšný den v Poslanecké sněmovně. Je to třetí den 55. schůze a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo má náhradní kartu.

Neúčast poslanci - bez titulů a křestních jmen - Hamplová, Kvapil, Langer, Mandík, Mencl, Nedvědová, Skopal, Svoboda Pavel.

Z vlády: Paroubek, Ambrozek, Bublan, Havel, Jandák, Sobotka, Svoboda a Šimonovský. Tady mám napsáno v závorce "Paroubek Jiří na písemné interpelace" - asi omluven, že tady nebude. Čili je to signál všem, kteří chtěli interpelovat. Ti ostatní: Libor Ambrozek - zahraniční cesta, Bublan František - vážné rodinné důvody, Havel Jiří - zahraniční cesta, Jandák Vítězslav - naléhavé jednání mimo Prahu, Sobotka Bohuslav - neodkladná pracovní cesta, Svoboda Cyril - pracovní cesta do USA a Kanady, Šimonovský Milan - jednání se saským ministrem dopravy.

Učinil jsem, co bylo mou povinností. A ještě než dám slovo Pavlu Kováčikovi, tak vám sdělím, že předseda Sněmovny dostal žádost od ministra životního prostředí Libora Ambrozka o pevné zařazení bodu 21, což je sněmovní tisk 1148, na úterý 25. dubna jako čtvrtý bod. Ministr žádost odůvodňuje svou nepřítomností z důvodu zahraniční cesty, jak už bylo zmíněno, dnes a zítra. Takže já vám to potom předložím k hlasování.

Nyní má slovo Pavel Kováčik, potom Josef Šenfeld, potom Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Vaším návrhem, který podává pan ministr Ambrozek, jste otevřel diskusi k programu - je-li tak?

Já si dovolím předložit návrh na pevné zařazení bodu 47, to je zkráceně návrh zákona o majetkových přiznáních, který jsme včera přerušili do úterý příštího. A protože to samo přerušení do úterý příštího nestačí na zařazení toho bodu na úterý, předkládám návrh na pevné zařazení bodu 47, to je návrh zákona o přiznání k majetku, sněmovní tisk 1036, pokračování druhého čtení, na příští úterý jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže bod 47, tisk 1036, na úterý jako první bod. Ano? Dobře.

Nyní bude hovořit pan poslanec Novotný. Poté Šenfeld, Hojda, Severa.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji zařadit pevně bod číslo 17 na zítřejší jednání. Máme zde zařazeny pevně už tři body, takže jako bod čtyři. Je to sněmovní tisk číslo 1071/3. Jedná se o návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních buňkách. Takže na zítřek pevně zařadit jako bod čtyři.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Odůvodnění? Pan poslanec Kováčik to odůvodnil, od vás to žádám také.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Krátké odůvodnění. Jedná se o návrh zákona, který zde bude obhajovat paní senátorka Palečková, která zde má více bodů. Abychom ukázali, že si práce senátorů vážíme stejně, jako oni si váží práce naší, abychom jí to poněkud zkomprimovali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím, je to důvod samozřejmě, který můžeme vzít v úvahu.

Pan poslanec Šenfeld.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Pane místopředsedo, vážení kolegové, navrhuji zařazení nového bodu programu s názvem Zpráva ministra životního prostředí o řešení problematiky nelegálně dovezeného komunálního odpadu uloženého v obci Libčevsi, včetně přehledu kroků učiněných ze strany Ministerstva životního prostředí. Tuto zprávu navrhuji v písemné podobě předložit Poslanecké sněmovně do 14 hodin v úterý 25. dubna a její projednání pevně zařadit jako první bod po polední přestávce na středu 26. dubna.

Můj návrh vychází z vážné obavy občanů, že se území naší republiky stává smetištěm a odkladištěm komunálních odpadů nelegálně dovážených ze zahraničí. Jeho likvidace se v případě obce Libčeves uskutečňuje opakovaným zapálením, a to i přesto, že zde nelegálně uložený odpad údajně hlídala Policie České republiky. Již třetí požár a hořící odpady znečisťují ovzduší a půdu. Mohou se projevit i v kontaminaci podzemních vod, protože zbylý popel obsahuje nebezpečné látky. Pro obyvatele Libčevsi a okolí došlo k výraznému zhoršení životního prostředí. Podobná situace se může opakovat také na dalších místech našeho státu, kde se nelegálně dovezený komunální odpad nachází.

Věřím, kolegové, že můj návrh na zařazení tohoto nového bodu na jednání této probíhající 55. schůze podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. Pouze mám připomínku a dívám se při tom na jeho kolegu Karla Vymětala, který určitě mi dá za pravdu. Prostě my nemůžeme v tuto chvíli říct, že žádáme, bez toho, abychom zařadili nový bod, ministra životního prostředí, aby předložil materiál do úterý do 14 hodin. Čili tento postup prostě není možný. Můžeme hlasovat o tom, že ve středu 26. dubna zařadíme tento bod. Samozřejmě to je hlasovatelné. To první hlasovatelné není.

Chtěl bych vás tedy, pane poslanče, poprosit, abyste si tu věc ujasnil, jak postupovat. Ještě je čas. Dám vám slovo poté, co vystoupí pan poslanec Severa a pan poslanec Hojda, a nějak se s tím vypořádáme.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, mám malou prosbu. Jedná se o bod, který zabere pouze asi osm minut času, a prosím o jeho zařazení jako bod číslo pět zítra z důvodu, který je osobní. Jsem předkladatelem zákona a zřejmě se budu muset podrobit krátkému zákroku u zubaře. Poprosil bych tedy, aby tento bod byl zařazen jako bod pátý. Je to bod 625/3, třetí čtení, které bylo původně v bloku třetích čtení v pořadu pořadové číslo 81. Děkuji pěkně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP