(14.40 hodin)

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, Sněmovna se v tomto volebním období zabývala několikrát otázkou převodu družstevních bytů do vlastnictví, a to vždy s hrozícím nebo již probíhajícím konkursem bytových družstev. Připomenu jen jednoznačnou úpravu konkursního zákona, kterou jsem také podpořil, přestože také plně uznáván oprávněnost družstva disponovat se svým majetkem. A znovu opakuji, že si vážím faktu, že bytová družstva prokázala v drtivé většině, že se o své byty dovedou řádně postarat.

Družstevní forma bydlení a vlastnictví je mi skutečně velmi blízká. Přesto však Poslanecká sněmovna byla nucena požádat vládu svým usnesením z 20. října loňského roku o kroky k zajištění nároků členů bytových družstev na převod jejich bytů do vlastnictví, a to proto, že družstevníci v těch třech kauzách - Říčany, Hutmanka a H-Systém - se stále nemohou dovolat svého práva.

Ptám se vás, pane předsedo vlády, protože příčinu vidím v nejasném postupu orgánů činných v trestním řízení:

1. Jaký je průběh vyšetřování trestního oznámení, které podali 29. září roku 2004 členové Stavebního bytového družstva Svatopluk na správce konkursní podstaty úpadce H-Systému? Proč nebyli oznamovatelé informováni o výsledku či alespoň o aktuálním stavu věci? Které státní zastupitelství vyšetřování dozoruje?

2. Zabývá se některá složka z citovaných orgánů šetřením podnětů, které lze vyvodit z veřejně dostupných zdrojů o podezření z propojenosti správců konkursní podstaty, některých, a konkursních soudců a o nehospodárném nakládání s majetkem H-Systému?

3. Připravuje vláda operativní kroky, aby nebyli bydlící družstevníci utiskováni požadavky na opětovné zaplacení svých bytů, a jaké?

Za odpovědi děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, já se obávám, že na tak hutnou materii vašich otázek nejsem schopen odpovědět jinak než částečně a budete se muset spokojit s mojí písemnou odpovědí. A já doufám, že ta vás uspokojí.

Tak jako vy, tak i já se dívám na družstevní formu jako na velmi vhodnou formu uspořádání vztahů. Pokud jde o družstvo Hutmanka, tak já osobně tuto věc sleduji, protože bych chtěl, aby co nejdříve celá záležitost přišla do schůze vlády. Tak trošku jsem nervózní, protože už jsem čekal, že to bude tak asi před měsícem. Ty věci jsou zřejmě složitější a věřím, že ještě v průběhu začátku příštího měsíce přijde celá záležitost do vlády, tak aby byla uspořádána.

Pokud jde o Stavební bytové družstvo Svatopluk, to je asi jedna z nejhroznějších věcí, která se v této oblasti stala. Policie České republiky se trestní kauzou v této souvislosti zabývala ve dvou obdobích, na dvou různých útvarech, vždy ve spojení s případem H-Systém. První případ byl ze strany policie ukončen v roce 2001, předán státnímu zastupitelství a v současné době je řešeno odvolání vůči dosud nepravomocnému rozhodnutí soudu.

Dále trestní oznámení ze září 2004 se zřejmě týká oznámení správce konkursní podstaty úpadce společnosti H-Systém ve věci převodu nemovitostí. Statutární zástupci stavebního bytového družstva v roce 2002 měli bez vědomí správce konkursní podstaty podat žádost na katastrální úřad s návrhem na zápis vlastnického práva k dvaceti stavbám v okrese Praha-západ, která byla akceptována. Další pokus o zápis k 29 nemovitostem již naštěstí přijat katastrálním úřadem nebyl. Dokazování v dané věci je ovšem poměrně složité. Nebyla prokázána subjektivní stránka eventuálního trestného činu podvodu a věc byla odložena. Proti tomuto rozhodnutí si správce konkursní podstaty, což je velmi zkušený právník doktor Monsport, podal stížnost, které státní zástupce vyhověl, usnesení policejního orgánu zrušil a zadal další pokyny k provádění šetření se lhůtou 30. 6. 2006.

Musím konstatovat, že tyto věci jsou velmi složité. Musím říct, že jsou to často podvody velice sofistikovaně prováděné a prováděné v prostředí, kde bohužel tak úplně na ty věci nemyslí zřejmě legislativa. Takže o to je to všechno složitější, ochránit zájmy členů těch družstev. A tady v tomto případě si řekněme, že se tak trošku vypařily stamiliony korun ještě ke všemu, pokud jde o ten H-Systém.

Takže já se budu snažit, abyste dostal nějakou uspokojivou odpověď písemnou, a v tuto chvíli na to aspoň takto můžu reagovat. Dám vám tady kontakt k té písemné části odpovědi, kde se můžete zeptat příslušného referenta, který tu věc zpracovává, na nějaké podrobnosti. A celou věc budu řešit samozřejmě písemnou odpovědí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za vaše vysvětlení, vážený pane premiére. Já jsem nečekal, že budete schopen odpovědět konkrétně na konkrétní případ. Považuji za úspěch, pokud se o uvedený případ začnete zajímat, a dělám si naději, že se s tím pohne.

Ono je to totiž malinko jinak. Já jsem tady o tom mluvil už několikrát. Ty příběhy se podobají jako vejce vejci. Konkursní soudce a správce konkursní podstaty. Správce konkursní podstaty vždy povolí převod bytu do vlastnictví, konkursní soudce správce konkursní podstaty potom vymění a následně druhý konkursní správce se chová jiným způsobem. Na to jsem upozorňoval. Týká se to bytů v okolí Prahy, týká se to H-Systému. Majetek H-Systému v nemovitostech byl mnohem větší, než za co byl rozprodán. Na webových stránkách Svatopluku najde policie potřebné údaje.

Já se obávám, a mé kroky směřují k tomu, aby nebyl vytunelován bytový majetek bytových družstev. Zatím se to nepovedlo, ale je skutečně potřeba udělat legislativní kroky, aby i v obchodním zákoníku bylo jednoznačně stanoveno, že konkursní správce nemůže počítat s tím, že družstevní byt může být součástí konkursní podstaty.

A za ty vaše kroky děkuji předem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já musím říci, že pokud jde o tu problematiku Stavebního bytového družstva Svatopluk, že v minulosti jsem se tím občas zabýval. Nemůžu říct, že nějak soustavně, ale v průběhu těch posledních roku a půl jsem se zabýval problematikou těch dalších družstev víceméně nárazově tak, že jsem vždycky se musel s tím seznámit ad hoc. A došel jsem k názoru, že je potřeba ty věci řešit per partes, předkládat vždy po vyřešení, pokud je to vůbec možné, protože ty záležitosti jsou velmi složité, předkládat do vlády a snažit se jednu věc za druhou řešit. U toho Stavebního bytového družstva Svatopluk to je spíš kriminální kauza. Obávám se, že tam, aby se lidé dostali ke svým penězům, to bude mnohem složitější než u té Hutmanky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Petr Tluchoř. Připraví se pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane předsedo vlády, na minulé schůzi jsem se dotázal tehdy a bohužel i dnes nepřítomného ministra financí Bohuslava Sobotky na postup Ministerstva financí v probíhající arbitráži s panem Binderem. Jedná se o dvě a půl miliardy korun. Dvě a půl miliardy korun, které nejspíš opět zaplatí občané České republiky. Postupem Celní správy bylo zlikvidováno úspěšné podnikání pana Bindera v České republice. Rozhodnutí Celního ředitelství Brno a Celního úřadu Břeclav byla následně Krajským soudem v Brně zrušena. Tedy v této věci stát s panem Binderem již jednou prohrál, dokonce u českého soudu. Pan ministr mi dopisem odpověděl, že k tomu nedošlo z věcných pochybení, ale pouze pro - cituji - nedostatky v řízení, zejména použitím nesprávného procesního předpisu, podle něhož bylo rozhodováno.

Považujete, pane předsedo vlády, poškození zahraničního podnikatelského subjektu procesně nekvalitním postupem České republiky za méně závažné než přímou úmyslnou ekonomickou likvidaci?

Původní požadavek žalobce vůči České republice byl 650 milionů korun. V rámci smírčího řízení podle znaleckého posudku 780 milionů korun, na to Ministerstvo financí nepřistoupilo. A nyní existuje znalecký posudek, že pro případ sporu se jedná o 2,3 miliardy korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP