Stenografický zápis 55. schůze, 19. dubna 2006


Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Josef Janeček


117. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1028 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Janeček


76. Návrh poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové na vydání zákona o nájemném z bytu a o změně některých zákonů (zákon o nájemném) /sněmovní tisk 714/ - třetí čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Josef Janeček


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1121/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Hana Šedivá
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Radim Chytka


82. Návrh poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Bílý
Poslankyně Marie Rusová


121. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a Vladimíra Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1028/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Krajíček


42. Návrh poslanců Ladislava Urbana, Ladislava Býčka, Marty Bayerové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Třešňáka, Václava Votavy a Antonína Zralého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 981/ - druhé čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Oldřich Vojíř


43. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 985/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Jitka Vojtilová


44. Návrh poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 986/ - druhé čtení

Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Jitka Vojtilová


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Kott
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Kott
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Petr Kott


46. Návrh poslanců Břetislava Petra, Radima Turka, Miroslava Opálky, Josefa Víchy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1031/ - druhé čtení

Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Miloslav Vlček


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel /sněmovní tisk 1041/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Lubomír Suk
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloš Melčák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec František Beneš
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Lubomír Suk
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


49. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1083/ - druhé čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec František Beneš
Poslanec Miroslav Kapoun
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Kováčik


50. Návrh poslanců Michala Haška, Jana Grůzy, Pavla Kováčika, Josefa Řiháka, Karla Kratochvíle, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1088/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Karel Kratochvíle


51. Návrh poslanců Ladislava Býčka, Ludvíka Hovorky, Miroslava Kapouna, Miroslava Svobody, Antonína Sýkory a Ladislava Urbana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., a zákona č. 39/2004 Sb. /sněmovní tisk 1183/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Oldřich Vojíř


52. Návrh poslanců Michala Haška, Michala Krause a Jiřího Dolejše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 1222/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Michal Doktor


34. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 1190/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Jaroslav Krákora


47. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Rujbrové, Svatomíra Recmana, Miroslava Grebeníčka a Pavla Kováčika na vydání zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 1036/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Libor Ježek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. /sněmovní tisk 1267/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec František Strnad
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb. /sněmovní tisk 1279/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1282/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Marek Benda


120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání /sněmovní tisk 1249/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Schwippel
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu, podepsaná dne 15. září 2005 v New Yorku /sněmovní tisk 1211/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Václav Exner


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 24. listopadu 2005 /sněmovní tisk 1216/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Svatomír Recman


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřená k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992 /sněmovní tisk 1220/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Vlastislav Antolák


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 1221/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Stanislav Fischer


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluvě o korupci, sjednané ve Štrasburku dne 27. ledna 1999 /sněmovní tisk 1223/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Jičínský


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna článku 1 Úmluvy ze dne 10. října 1980 o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijatá v Ženevě dne 21. prosince 2001, a Protokol o výbušných zbytcích války (Protokol V), přijatý v Ženevě dne 28. listopadu 2003 /sněmovní tisk 1224/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Lachnit


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Guernsey a Českou republikou /sněmovní tisk 1237/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Svatomír Recman


5. Zákon o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 1005/6/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Schwippel


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Jersey a Českou republikou /sněmovní tisk 1238/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Svatomír Recman


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Ostrovem Man a Českou republikou /sněmovní tisk 1239/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Svatomír Recman


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Jersey a Českou republikou /sněmovní tisk 1238/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Českou republikou o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb /sněmovní tisk 1240/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Svatomír Recman


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a Českou republikou o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb /sněmovní tisk 1241/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Svatomír Recman


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb /sněmovní tisk 1242/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Svatomír Recman


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat /sněmovní tisk 1243/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Svatomír Recman


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů /sněmovní tisk 1244/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Svatomír Recman


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy /sněmovní tisk 1245/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Svatomír Recman


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos /sněmovní tisk 1246/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Svatomír Recman


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. prosince 2005 v Praze /sněmovní tisk 1247/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Vladimír Laštůvka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP