(15.20 hodin)
(pokračuje Patera)

Další skutečnost je ta, že v Karlovarském kraji je jedna z nejvyšších četností výskytu rakoviny ženského prsu. Přes to všechno, když pracoviště, které dostalo souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví od paní ministryně Emmerové, dostalo veškeré náležitosti, aby v něm mohla být zahájena činnost, tak když se takto stalo, nebyla kontrahována smlouva ze strany VZP, která až do té doby dávala souhlasná stanoviska na všech akcích, na všech sezeních, která k tomu byla. Odvolávají se na zavedení nucené správy a mimořádného finančního režimu ve VZP.

Vy sám jste prohlásil, že se nesmějí opatření ve VZP dotknout screeningových programů, poněvadž tímto směrem rozhodně úspory jít nemohou. Chci se zeptat, jak to budete řešit ve vztahu k sokolovskému pracovišti, které má souhlasné stanovisko, přesto ženy nemohou do tohoto pracoviště docházet, aniž by musely přímo platit hotově na místě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr zdravotnictví pan David Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Paní předsedající, dámy a pánové, trochu mě zaráží, že tato interpelace jde zrovna z řad Občanské demokratické strany, která prosazuje naprostou nezávislost zdravotních pojišťoven a jejich kontraktační povinnosti či nepovinnosti či dobrovolnosti na státu, krajích, případně dalších institucích. Přestože Občanská demokratická strana mě neustále napadá za to, že se snažím zvyšovat vliv a roli státu v českém zdravotnictví, musím s lítostí konstatovat, že kontrakty, tedy smlouvy se zdravotními pojišťovnami, jsou věcí, která je ze zákona svěřena pouze a výhradně zdravotním pojišťovnám a Ministerstvo zdravotnictví do toho nemá prakticky možnost moc co mluvit. Ministerstvo zdravotnictví skutečně před časem zřídilo jakousi přístrojovou komisi, což je ovšem jen poradní orgán. Já jsem aspoň dokázal, že tento poradní orgán je brán pojišťovnami vážně, a tento fakt ony stvrdily svým podpisem pod smlouvu mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o rozmisťování nákladné zdravotnické techniky. Tato smlouva byla ale podepsána asi před necelým měsícem, čili nelze ji vztáhnout zpět na přístroje, které byly tou komisí ministerstva doporučeny.

Správně jste řekl, že ministerstvo doporučilo uzavření smlouvy na další mamální screening v Karlovarském kraji, nicméně podle platných zákonů, které vy jako ODS prosazujete a hájíte, je to tak všechno, co s tím Ministerstvo zdravotnictví může udělat.

Takže znovu opakuji, toto je čistě a jednoznačně věc všech zdravotních pojišťoven a jejich svobody uzavřít smlouvy. Je to vaše filozofie, já s ní nesouhlasím, a v této souvislosti vás tedy žádám: V nejbližší době se ze Senátu vrátí zákon, který by toto měnil a dával by Ministerstvu zdravotnictví podstatně větší pravomoc a kompetenci určovat a rozhodovat o dostupné síti zdravotnických zařízení, a tato kompetence by tudíž napříště nebyla svěřena jen výhradně zdravotním pojišťovnám. Pokud vím, tento zákon jste zde v Poslanecké sněmovně nepodpořil a nehlasovali pro něj ani vaši kolegové poslanci z ODS a nehlasovali pro něj ani senátoři z ODS. Tudíž nechápu, proč teď se dovoláváte mého zásahu, když jste svým rozhodnutím mně tuto kompetenci nesvěřil.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Miloše Patery, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Patera: Na relativně odborný dotaz jsem očekával minimálně odbornou odpověď. Dověděl jsem se, co chce Občanská demokratická strana, nedověděl jsem se, co je schopen pro to udělat pan ministr. Jedná se o ambulantní pracoviště, a pokud se podíváte do řídící struktury Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak neřeknu asi nic tajného, než že tato pojišťovna je dnes řízena pouze a výhradně vámi, vaším ministerstvem a vámi dosazenými lidmi. Proto tato jediná pojišťovna dnes by měla respektovat usnesení, které toto ministerstvo samo přijalo.

Proto se znovu ptám, jestli mi chcete popřít, že v Karlovarském kraji v oblasti mamálního screeningu je poměrně významně pokleslá dostupnost lékařské péče. Podle mě ano, poněvadž tato pracoviště podle veškerých doporučení všech odborných komisí včetně ministerstva hovoří o pracovištích dvou. Je tam největší výskyt rakoviny ženského prsu - a pracoviště je jedno. Ptám se, odpověď ano-ne: došlo ke snížení dostupnosti lékařské péče?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr zdravotnictví pan David Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Já myslím - ptejte se sám sebe. Já jsem to tady říkal. Pokud podpoříte zákon, který se vrátí ze Senátu, aby Ministerstvo zdravotnictví hrálo významnější roli a bylo tím, kdo má konečné slovo v uzavírání smluv v rámci sítě zdravotnických zařízení, a tato kompetence bude svěřena ministerstvu, tak jistě, myslím, že máte pravdu a s velkou pravděpodobností se v Karlovarském kraji dočkáte dalšího centra mamografického screeningu. V situaci, kdy vy bojujete za to, aby si o tom rozhodovaly samy zdravotní pojišťovny, tak se, pane poslanče, obraťte na zdravotní pojišťovny, a ne na Ministerstvo zdravotnictví. Pláčete dobře, ale na úplně špatném hrobě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní dostává slovo paní poslankyně Alena Páralová, která bude interpelovat ministra práce a sociálních věcí a místopředsedu vlády pana Zdeňka Škromacha. Připraví se pan poslanec Miloš Kužvart se svou interpelací na ministra životního prostředí pana Libora Ambrozka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, všichni víme, že Sněmovna schválila zákon o sociálních službách napříč politickým spektrem. Tento zákon vstoupí v účinnost 1. ledna 2007. Všichni víme, že značný význam, zda tento zákon bude funkční, či nikoli, zda způsobí v praxi potíže, či nikoli, bude mít vydání nařízení a vyhlášek, kterými bude tento zákon také naplněn.

V současné době se na mě obracejí jak občanská sdružení, tak jednotlivci zdravotně postižení a žádají mě o vyhlášky, ptají se, jak budou vyhlášky vypadat, a ptají se mě na některé věci týkající se zákona o sociálních službách, které jim nemohu zodpovědět právě proto, že ještě vyhlášky nejsou specifikované. Jsem si vědoma toho, že parlament v zákoně uložil vládě vypracovat další vyhlášky, takže tím ministerstvu zkomplikoval situaci.

Chtěla bych se pana ministra zeptat, jak se s tím ministerstvo vyrovnává a kdy můžeme očekávat vyhlášky a nařízení k zákonu o sociálních službách. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP