(15.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Jsem tolerantní vzhledem k tomu, že tu není pan ministr a nemůžete položit doplňující otázku. Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Hrnčíř. Bude interpelovat pana ministra Radko Martínka. Připraví se pan poslanec Miroslav Beneš, který bude interpelovat nepřítomného ministra kultury pana Vítězslava Jandáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane ministře, již delší dobu dostávám varovné signály od starostů, podnikatelů či zástupců nevládního neziskového sektoru, že stav čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU je žalostný. Přestože vaše vláda slibovala, že naše peníze odvedené do pokladny do Bruselu se nám vrátí a ještě budeme mít něco navíc, tak ve skutečnosti vypadá situace obráceně: chudší Česká republika bude spíše čistým plátcem dotujícím bohatší Evropskou unii.

Tento stav mě nenechal lhostejným, a proto jsem vás v této záležitosti již dvakrát interpeloval. Jednou vloni závěrem roku a podruhé asi před šesti týdny. Z vašich odpovědí, pane ministře, zaznívalo vždy stejné: O neutěšeném stavu víme. Příčinou je nadměrná byrokracie a proti ní přijmeme opatření, aby se stav zlepšil. - Kromě popsaných stohů papírů o desítkách navržených a následně přijatých opatření se ale vůbec nic nestalo.

Vážený pane ministře, jak je možné, že v praxi si nikdo žádného vámi slibovaného zjednodušení nevšiml? Stav čerpání prostředků z EU se nezlepšuje a na nápravu, ke které jsem vás vybízel, je už pozdě. Takže mi zbývá, vážený pane ministře, bohužel jedna jediná otázka. Jaké vyvodíte důsledky z nezvládnutí jednoho jediného důležitého úkolu, který Ministerstvo pro místní rozvoj mělo, byť jste posledním z vládnoucího tria zodpovědných ministrů, pánů Němce, Paroubka a Martínka?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, vážený pane kolego Hrnčíři. Jak jste správně řekl, interpeloval jste mě už několikrát v této věci a já jsem vám vždy po pravdě sdělil, jaká je situace, a budu vás v tomto smyslu informovat i tentokrát.

Trošku mě mrzí jenom ta poslední věta, kdy jste hovořil o tom, že Ministerstvo pro místní rozvoj nemá jiné úkoly než jenom otázku Evropské unie, a musím říct, že jsem velmi rád, že ve spolupráci s vámi se např. podařilo vyřešit i jeden velký úkol, který ministerstvo mělo, a to je nový stavební zákon, který, doufám, bude sloužit občanům této země, a děkuji vám za vaši aktivitu, kterou jste nesporně vynaložil k tomu, aby ten zákon mohl projít Poslaneckou sněmovnou.

Pokud se týká peněz z EU, já jsem vždycky, když jsem hovořil o této věci, tak jsem hovořil o tom, že to je jednak vážná věc, jednak jsem nikdy neskrýval žádné z potíží, které jsou s touto problematikou spojeny, nota bene se nijak nevymykáme běžným zvyklostem zemí, které začaly čerpat z EU. Ty potíže měly ze začátku prakticky všechny země, a mimochodem, je zřejmé, že ani jedné zemi se doposud nepodařilo vyčerpat celé množství finančních prostředků. Ti nejlepší dosáhli zhruba asi 80 procent.

Také my jsme museli udělat celou řadu poměrně závažných opatření pro to, aby se situace zlepšila, a myslím a jsem velmi rád a doufám, že vás potěším informací, že se skutečně také lepší. Ono není důležité hovořit a mnohoslovně vysvětlovat situaci, ale důležitá jsou čísla. Já bych těch pár čísel uvedl.

To znamená, například v současné době alokace roku 2004, mluvím teď k 31. 3. letošního roku, tak je vyčerpáno z té alokace celkem 35,3 procenta. Naposledy, když jsme zde spolu hovořili na toto téma, to bylo tuším v lednu, tak to čerpání bylo zhruba 20,5 procenta, to znamená, že je evidentní, že tady došlo k prudkému nárůstu plnění v podstatě tak, jak jsem avizoval. Například SROP - Společný regionální operační program, který mám přímo na starosti jako ministr, tak za poslední dva měsíce vyčerpal více jak půl miliardy korun, a jsem přesvědčen, že v měsíci květnu se nám podaří dostat nad jednu miliardu korun celkového čerpání.

To znamená, že situace se lepší, nicméně není žádný důvod k uspokojení, protože celá řada problémů, která je spojena s evropskými prostředky, se musí dále řešit, i když v této chvíli podle tvrzení všech účastníků, to znamená řídících orgánů, již neexistují administrativní překážky v čerpání, nicméně to neznamená, že by se nemělo velmi tvrdě pracovat.

Pokud se týká jednotlivých operačních programů, tak vám mohu také říci, jak na tom v této chvíli jednotlivé operační programy stojí z hlediska alokace roku 2004. Takže již jmenovaný SROP má teď v této chvíli plnění 22,7 procenta. Je to opravdu výrazný nárůst a ten nárůst bude pokračovat. Operační program Průmysl a podnikání je v této chvíli na 67 procentech, operační program Infrastruktura, tj. životní prostředí a doprava, na 46 procentech, Zemědělství je na 92 procentech.

Samozřejmě ne všechno je tak optimistické, protože tak jak jsem už říkal v předcházejících výstupech, problémy jsou zejména s měkkými prostředky a v této chvíli je situace taková, že operační program Lidské zdroje je na 9 procentech čerpání, JPD 2, to je pražský program infrastrukturní, tři procenta a pražský program JPD 3 měkkých peněz na pěti procentech. Zatímco u programu Lidských zdrojů jsou smlouvy uzavřeny na 173 procent celkové alokace, to znamená, tam existuje reálná šance situaci výrazně zlepšit, tak musím bohužel konstatovat, že zde existuje jeden program, a to je program JPD 2, pražský program, kde ta situace je opravdu velmi neutěšená, protože i v této chvíli je uzavřených projektů 41 procent a tam je nesporné, že tento program těžko bude vyčerpán. Spíš se domnívám, že nebude vyčerpán.

Také jsme přijali opatření, které jsem tu posledně avizoval, to znamená, zveřejňujeme všechny výsledky každý měsíc novinářům a všem, kteří o to stojí, to znamená, příští týden bude znovu měsíční porada náměstků, která bude bilancovat právě měsíc březen, a samozřejmě, že vám výsledky této porady dám…

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane ministře, musím upozornit na čas.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek … abyste měl dostatek podkladů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se pana poslance Hrnčíře, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane ministře, vy jste ve své odpovědi naznačil situaci, jak se řeší, ale v každém případě je zapotřebí říct, a řekněme sportovní hokejovou terminologií, nacházíme se v tom finančním období 2004-2006 ve třetí třetině, téměř v polovině třetí třetiny, a z vašeho materiálu, který jste mi dal, z písemné odpovědi vyplývá jasně z grafů, kde ty sloupce vysoké jsou prostředky slíbené, zatímco ty pidisloupečky jsou prostředky čerpané. (Ukazuje.) Z toho vyplývá ten neutěšený stav, a vy ve své odpovědi jste řekl, že zlepšení bude. V písemné odpovědi, kterou jste mi dal, říkáte, že bude lepšení během druhé poloviny roku 2006. Já jsem optimista a věřím, že ano, ale s jedinou podmínkou - že nastoupí nová, lepší vláda, která zatočí s byrokracií a o problémech se nebude složitě rozepisovat, ale rázně je vyřeší.

Vážený pane ministře, já vám, podobně jako vy mně, poděkuji za to, co jste pro tu věc udělal. Sice jste úkol nesplnil, ale alespoň jste ho přiblížil k cíli, alespoň jste se snažil. Věřím, že se z těch chyb poučíme a v příštím finančním období 2007 až 2013 to vyřešíme mnohem lépe. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP