(9.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Každočtvrteční upozornění, že do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím. V 11.30 proběhne slosování pořadí. Připomenu, že na ústní interpelace tady nebude Libor Ambrozek, František Bublan, Jiří Havel, Vítězslav Jandák, Bohuslav Sobotka a Cyril Svoboda. Milan Šimonovský má jednání s ministrem dopravy, ale nevím, jestli celodenní.

Tolik úvodní informace. Má ještě někdo něco do začátku schůze, čímž by chtěl osvěžit náš program? Není tomu tak. Pan poslanec Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navrhnout ještě jednu změnu pořadu, a to pevné zařazení bodu 109. Je to vládní návrh na zapojení České republiky do 7. rotace Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy, a to na příští středu jako první bod po skončených třetích čteních.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Poprosil bych odůvodnění.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Odůvodnění je, že Sněmovna stejně jako Senát jsou rozhodujícími místy, která rozhodují o takovémto zapojení, protože se jedná o potenciální vyslání, v tomto případě deseti vojáků, do zahraniční mise. Myslím si, že je naprosto nezbytné, aby tento bod byl projednán. Proto žádám o jeho pevné zařazení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud nemá nikdo námitky proti zdůvodnění pana ministra Karla Kühnla, rozhodneme o jeho návrhu v hlasování. Připomenu, že se jedná o zařazení bodu 109 na středu jako první bod po třetích čteních.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 121. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 117 poslanců, pro bylo 63, proti 13. Tento návrh byl přijat.

 

Dámy a pánové, nyní budeme projednávat bod

 

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti
dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných
v České republice a v Polské republice, podepsaná v Praze dne 16. ledna 2006
/sněmovní tisk 1258/ - druhé čtení

 

(Hlasy mimo mikrofon.) Pokud pan ministr Karel Kühnl není připraven tento bod odůvodnit, tak je mi líto, ale musím postupovat obvyklým způsobem. Souhlasí-li Sněmovna, tak se úkolu ujme obětavě pan ministr obrany Karel Kühnl a pokusí se nám odůvodnit nezbytnost vládního návrhu. Pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o vládní návrh Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v obou zemích. Sněmovna již v prvním čtení tuto smlouvu projednala. Projednal ji i příslušný výbor. Domnívám se, že není potřeba opakovat úvod z prvního čtení.

Žádám Sněmovnu, aby ve druhém čtení tuto smlouvu schválila.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Poprosím paní poslankyni Mallotovou, aby jakožto zpravodajka zahraničního výboru odůvodnila usnesení výboru, které máme k dispozici jako sněmovní tisk 1258/1.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahraniční výbor na své 54. schůzi dne 30. března vyslovil k ratifikaci této předložené dohody, totiž Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Mallotové. Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám. Rozpravu končím.

Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, podepsané v Praze 16. ledna 2006.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 122 hlasujících bylo pro 91, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi Karlu Kühnlovi a paní poslankyni Mallotové.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod

 

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. února 2006 v Praze
/sněmovní tisk 1264/ - prvé čtení

 

Pan ministr financí je omluven, takže se zeptám pana ministra Karla Kühnla, zdali na svá bedra vezme obtížnou úlohu tento bod odůvodnit.

(Hlasy mimo mikrofon.) Panu poslanci Vidímovi bych na jeho dotaz, který je relevantní, ale je mimo obrys jednacího řádu, chtěl sdělit, že z členů vlády jsou omluveni tři místopředsedové: Sobotka, Šimonovský a Havel. Pan premiér Paroubek se také omlouvá. Jediný, kdo zbývá, je pan místopředseda vlády Škromach, takže mějte zase pochopení pro úsilí, které pan ministr Škromach musí věnovat také svému úřadu. Pokud budete trvat na tom, aby tady byl, tak samozřejmě musím schůzi přerušit. - Ještě pan místopředseda vlády Němec. Děkuji panu poslanci Vymětalovi za upozornění. Prosím Unii svobody a sociální demokraty, aby se je pokusili přivolat. Pan místopředseda vlády Škromach už je na cestě.

Prosím o slovo pana ministra Kühnla.

Omluvena je paní poslankyně Šojdrová na dnešní dopolední jednání z důvodu účasti na konferenci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP