(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dalším bodem našeho pořadu dnešního odpoledne jsou

 

118.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Jiřího Paroubka či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 15.15 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 15.15 do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Josefu Janečkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky pana Jiřího Paroubka. Připraví se pan poslanec František Beneš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane premiére, obracím se na vás nikoli pouze jako na premiéra, ale také jako na člověka, který se pohybuje v oblasti ekonomiky. Chtěl bych vznést dotaz, který se týká ratifikace rámcové úmluvy o kontrole tabáku.

Jistě všichni víme, že je to první takový dokument, který Světová zdravotnická organizace přijala. Tento dokument ratifikovalo více než sto zemí. Ve střední Evropě je to Česká republika, která nebyla schopna tuto rámcovou úmluvu ratifikovat. Bohužel některé jiné státy, a tam patří Itálie a Polsko, které nedošly k ratifikaci, alespoň tyto věci nahrazují v oblasti ostatní legislativy, což se u nás také nedaří. Přitom ekonomické škody jsou způsobovány např. v oblasti zdravotnictví. Všichni víme, jaké deficity financí máme, jsou to desítky miliard korun, které nám chybějí, protože musíme léčit nemoci, které vznikají úplně zbytečně. Musíme léčit vrozené vady dětí, musíme léčit jejich chronická onemocnění, která vznikají díky tomu, že se pohybují v zakouřeném prostředí. Tyto snahy se ke zděšení odborné veřejnosti stále daří nějakým způsobem bagatelizovat, ke zděšení odborné veřejnosti došlo k tomu, že Česká republika nebyla schopna tuto rámcovou úmluvu ratifikovat, a to v horní sněmovně čili v Senátu rozdílem jednoho hlasu. To je věc, která nás v odborné veřejnosti dehonestuje a spíš nás zařazuje do oblasti zemí s vysokou mírou korupce než s vysokou mírou odpovědnosti.

Chtěl bych se vás proto jako premiéra zeptat, co uděláte pro to, aby tato smlouva ratifikována byla. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, musím se trochu omluvit, protože mě vyrušovala paní poslankyně. Kdybych vás náhodou nedokázal uspokojit v plném rozsahu, mám zde písemnou odpověď. Myslím, že ta vás uspokojí více než já.

Jsem vděčný, že jste s tímto problémem přišel. Jsem tak trochu v konfliktu zájmů, protože tu a tam kouřím doutníky. Protože na kouření doutníků je třeba mít čas, tak od začátku roku jsem vykouřil asi tři. Chci říci, že s vámi v plném rozsahu solidarizuji.

Česká republika přistoupila k rámcové úmluvě o kontrole tabáku dne 16. června 2003. Když vezmu všechny ty peripetie, přes které prošla, mohl bych to zde všechno číst, o tom organizovaném zločinu, ilegálním mezinárodním obchodu s cigaretami, což mě samotného možná až překvapilo, že také dohoda předpokládá kompenzace ze strany společnosti Philip Morris, takže rozumím i těm věcem, které naznačujete a které bych si já jako předseda vlády možná neodvážil říci.

Pokud jde o kompenzace - jednak v případě, pokud bude zjištěn konkrétní případ pašování cigaret do České republiky, a jednak v případě, že bude zjištěn výskyt pašovaných cigaret vyrobených společností Philip Morris na trhu v České republice. Jako protiváha závazků společnosti Philip Morris se Evropské společenství a členské státy, které se k dohodě připojily, zavazují nepodávat občanskoprávní žaloby vůči společnosti Philip Morris. Tento závazek se samozřejmě netýká trestněprávních případů. Právně závazná dohoda s Philip Morris International, podíl firmy na českém vnitřním trhu s cigaretami činí 69 procent, je určena k podpoře boje proti pašování a padělání cigaret a v neposlední řadě k ukončení všech sporů mezi smluvními stranami v této oblasti.

Česká republika byla vyzvána Evropskou komisí, aby přistoupila ke zmíněné dohodě. Na základě toho vláda na svém jednání dne 22. března 2006 schválila přístup České republiky k této dohodě, a to usnesením vlády č. 295. Provádění dohody bude znamenat pouze upřesnění stávajících postupů celních orgánů při zjištění ilegálního dovozu cigaret, resp. při zjišťování, zda se jedná o padělky, a nevyžádá si žádné změny právních předpisů České republiky.

Je zde také povzbuzující dodatek, že provádění dohody si nevyžádá finanční náklady.

Myslím, že určitý pohyb tím správným směrem zde je. Je skutečně smutné, že návrh na ratifikaci úmluvy byl sice projednán ve Sněmovně, ale jak jste zde správně řekl, byl nejtěsnějším poměrem hlasů zamítnut v Senátě. Věřím, že se to změní.

Dám vám písemné podklady, abyste si to mohl prostudovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Janečka, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane premiére, já rozumím té části, kde jste hovořil o problémech s hlavním výrobcem cigaret. Pro mne je však závažná ta medicínská stránka, tedy ta hrozivá čísla zdravotních škod, které jsou způsobeny na straně obyvatelstva.

Chtěl bych se zeptat, co jste schopen udělat nejen jako premiér, ale také jako předseda strany pro to, aby byly schváleny zákony, které vycházejí z této úmluvy k omezení spotřeby tabáku. Mám na mysli např. situaci, kdy tato Sněmovna opakovaně odmítla přijmout zákon, který by zakazoval kouření v restauracích. Protože vím, že máte zkušenosti z této oblasti, jistě víte, v jakém prostředí jsou nuceni často zaměstnanci restaurací pracovat a jak často jsou právě nemocní. Možná, že kdyby měli schopné advokáty a mohli se soudit obdobně jako v Americe, tak by mnozí z nich alespoň mohli být kompenzováni za to, že trpí těmi nejhroznějšími smrtelnými chorobami. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Zdá se, vážený pane poslanče, že už toho v této vládě a v této Sněmovně moc neuděláme. Těch zasedání vlády bude tak ještě šest nebo sedm. Pokud by přišla nějaká zákonodárná iniciativa, obávám se, že už v této oblasti toho nebudeme schopni, tak tato Sněmovna, která dala přednedávnem najevo svoji vůli, tak nepochybně by svůj názor diamentrálním způsobem nezměnila. Necháme to na novou Poslaneckou sněmovnu a uvidíme, třeba v této věci bude poněkud progresivnější.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, než dám slovo panu poslanci Františku Benešovi, mi dovolte, abych jménem Poslanecké sněmovny přivítala a pozdravila delegaci zahraničního výboru Parlamentu Makedonské republiky vedenou předsedkyní zahraničního výboru paní Teutou Arisi (potlesk) a popřála jim zde hezký pobyt.

Nyní má slovo pan poslanec František Beneš. Připraví se pan poslanec Petr Tluchoř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP