Stenografický zápis 54. schůze, 9. března 2006


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Hojda


75. Návrh poslanců Robina Böhnische a Petra Rafaje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1090/ - prvé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Petr Braný
Poslanec Petr Rafaj


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1098/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miloš Titz


78. Návrh poslanců Josefa Janečka, Marka Bendy, Viléma Holáně, Karla Šplíchala, Jaromíra Talíře a dalších na vydání zákona o zásluhách demokratického odboje /sněmovní tisk 1140/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Josef Janeček


79. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Petra Nečase, Waltera Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1142/ - prvé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Svoboda


80. Návrh poslanců Josefa Janečka, Jaromíra Talíře, Tomáše Kvapila, Michaely Šojdrové a Viléma Holáně na vydání zákona o podpoře rodiny /sněmovní tisk 1144/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Josef Janeček


81. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. /sněmovní tisk 1168/ - prvé čtení

Senátor Martin Mejstřík
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Hana Orgoníková
Senátor Martin Mejstřík
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Václav Frank
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


187. Ústní interpelace

Poslanec Petr Tluchoř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Bílý
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Bílý
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Tomáš Dub
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Tomáš Dub
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Marta Bayerová
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslankyně Alena Páralová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Alena Páralová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec František Beneš
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec František Beneš
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. prosince 2005 v Praze /sněmovní tisk 1247/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec David Šeich
Poslanec Petr Lachnit
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner


99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Guernsey a Českou republikou /sněmovní tisk 1237/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Kateřina Konečná


100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Jersey a Českou republikou /sněmovní tisk 1238/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Konečná


101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Ostrovem Man a Českou republikou /sněmovní tisk 1239/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Českou republikou o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb /sněmovní tisk 1240/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


103. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a Českou republikou o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb /sněmovní tisk 1241/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb /sněmovní tisk 1242/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Dub


105. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat /sněmovní tisk 1243/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů /sněmovní tisk 1244/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy /sněmovní tisk 1245/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos /sněmovní tisk 1246/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Konečná


99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Guernsey a Českou republikou /sněmovní tisk 1237/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Ostrovem Man a Českou republikou /sněmovní tisk 1239/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


109. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání /sněmovní tisk 1249/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, podepsaná v Praze dne 16. ledna 2006 /sněmovní tisk 1258/ - prvé čtení

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Nájemník
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 17.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP