Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je mi líto, ale čas už vypršel. Děkuji vám. Prosím paní poslankyni Konečnou, aby ještě ona využila svůj čas.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji za odpověď, vážený pane ministře. Přestože vidím, že se někteří kolegové rozčilují a z pravé strany politického spektra naznačují, že možná trošku fabulujete, já bych snad chtěla dodat jenom to, že si hlavně nemyslím, že dluh VZP by měl mít dopad na všechny pojištěnce v České republice. Dluhem VZP se tady snažíme tak nějak ospravedlňovat všechna opatření, ale pacienti nejsou pouze z VZP, a dluh VZP podle mého názoru vznikl hlavně tím, že nebyla platba za státní pacienty dána na výši, kterou platí například podnikatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné či podniky. Svalovat to na VZP - já sice chápu a jsem vám velmi vděčná za to, že jste tuto vyhlášku napravil, protože si myslím, že by přinesla velký problém, nicméně podle mého názoru ospravedlňuje to pouze tímto dluhem VZP, který navíc opravdu, jak říkám, podle mého čistě laického názoru byl způsoben tím, že se vláda nestarala a nečinila po dobu nejméně osmi let, tak je trošku jednoduché.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím, pane ministře. Máte nyní dvě minuty.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Náprava vyhlášky není nějakou řekněme libovůlí mojí nebo kohokoliv jiného. Je to způsobeno tím, že se nám podařilo získat 5 mld. do systému zdravotního pojištění navíc, čili ta vyhláška nedělá nic jiného, než mění nastavení regulací.

Pokud jde o dluh VZP, zde bych s vámi nesouhlasil z jednoho důvodu. Systém zdravotnictví totiž je schopen utratit jakékoliv finanční prostředky v jakékoliv výši. I kdyby stát platit klidně o 30 nebo i 50 miliard ročně více, já vám garantuji, že bychom opět měli dluh, protože zdravotnictví díky novým technologiím, díky extrémnímu nárůstu nových léků, ale i díky složitosti a nepřehlednosti systému klidně utratí bez problémů jakoukoliv částku.

Každý stát na této planetě, i ten nejbohatší, prostě vždycky reguluje výdaje. Samozřejmě, jinak je musí regulovat Česká republika se svými prostředky do zdravotnictví, jinak je regulují ve Spolkové republice Německo a jinak je regulují Spojené státy americké. Ale každý stát reguluje výdaje na zdravotnictví a každá regulace těchto výdajů je brána velmi negativně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tím musíme tuto interpelaci ukončit. Nyní bude interpelovat paní místopředsedkyně Miroslava Němcová ministra kultury Vítězslava Jandáka. Jak jsem zjistil, ten se z dnešního jednání omlouvá, takže pravděpodobně zazní pouze interpelace a bude vyřízena podle jednacího řádu. Prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo. Já jsem očekávala, že pan ministr zde nebude, protože je to jeho oblíbenou hrou. Na interpelace zásadně nechodí, protože mu nevyhovuje odpovídat na dotazy, které se týkají širokého spektra lidí, kteří se zajímají o to, co se v oblasti kultury v naší zemi děje. A že se toho neděje málo, je pravda. Popisují to moje předchozí interpelace. Vzhledem k tomu, že tu pan ministr není, tak je alespoň zrekapituluji.

Pan ministr alias střelec Jandák nejprve zamířil do oblasti památkové péče tím, že odvolal generálního ředitele, potom odborné ředitele územních památkových úřadů, potom zamířil na kastelány, ale to se trochu lekl, tak rychle couvl, potom odvolal hlavního konzervátora Národního památkového úřadu, a pak se trošku zamyslel, kam by ještě mohl své neřízené střely namířit, a zamířil je do krajů. Řekl "dám vám některé památky", a druhý den řekl "já vám je vlastně nedám". A nyní si řekl "kam bych zamířil teď?", a obrátil svoji pozornost k obcím.

Píše mi pan starosta Karel Šebek, starosta obce Neveklov, bývalý okres Benešov. Každá obec, nebo každý zřizovatel veřejné knihovny dostal zákonem stanovený úkol zřídit v této knihovně internetovou stanici. Pokud ji zřídí, může čerpat peníze z programu Ministerstva kultury, které mu po dobu 36 měsíců hradí náklady na provoz těchto internetových stanic. Pan starosta Karel Šebek z Neveklova ale dostal v lednu letošního roku od Ministerstva kultury a také od Ministerstva informatiky výhrůžku, že má knihovnu, ale internet tam nezavedl, čímž poškozuje své občany, kteří by bezpochyby této služby mohli využívat, a proto bude pravděpodobně vyškrtnut se seznamu veřejných knihoven. Tak mu vyhrožuje Ministerstvo kultury. Pan starosta velmi noblesně a kvalifikovaně odpovídá, že na náklady obce, protože nebyl ochoten přistoupit na podmínky ministerstev, která mu nabízela pomalé a drahé služby ve svých programech, za své vlastní peníze již v roce 2004 internetovou stanici v knihovně zřídil, platí ji z obecní kasy, a velmi zdvořile se ptá pana ministra, zda by nebyl ochoten alespoň mu doplatit náklady, které souvisely s jinými službami, které pro své občany zavedl. Zatím mu hrozí pouze to, protože ušetřil státu náklady ze státního rozpočtu, že bude ze sítě veřejných knihoven vyškrtnut.

Já si myslím, že toto je naprosto bezprecedentní postup vůči komunální sféře, vůči lidem, kteří se snaží občanům v malých místech zprostředkovat informace a zprostředkovat kulturní život na co nejširší úrovni.

Pan ministr Jandák tu není, aby mi odpověděl, a já po něm ani odpověď nechci. Prosím, pane předsedo, abyste mu to vyřídil, že já o žádný jeho formální dopis a formální odpověď nestojím. Já stojím o to, aby si přečetl dopis obce Neveklov a aby vyhověl požadavku pana starosty, aby alespoň část nákladů, které obec investovala ze svého skromného rozpočtu, laskavě této obci uhradil. To je všechno, co bych si přála. Žádné formální dopisy pana ministra mě nezajímají. Zajímá mě jedině, aby pan ministr příště na interpelacích byl. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, doufám, že interpelace bude věcně vyřízena.

Další je interpelace paní poslankyně Marty Bayerové, která bude interpelovat pana ministra Šimonovského ve věci článku České dráhy, psycholog Matoušek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane ministře. Článek, který byl teď citován, se mi zdá vysoce znepokojivý. Mohl byste mi prosím vysvětlit, jak v resortu vámi vedeném a při schváleném vládním prohlášení mohou si zřejmě bezstarostně dělat nynější, vámi dosazený generální ředitel Českých drah Ing. Josef Bazala spolu s dřívějším generálním ředitelem Českých drah Ing. Rudolfem Mládkem v podstatě legraci z vás, potažmo z premiéra vlády, jejímž ministrem dopravy jste? Jaké je spojení mezi dr. Matouškem, nynějším ředitelem Železniční nemocnice Praha a členem statutárních orgánů, spolu s bývalým generálním ředitelem ČD Mládkem a současným ředitelem Bazalou, osobním přítelem dr. Matouška? Tato osoba byla prvním náměstkem bývalého generálního ředitele Mládka a kvůli jeho snaze o privatizaci například železniční polikliniky v Olomouci zde na podzim roku 1997 interpelovala tehdejšího ministra dopravy Římana v téže věci paní Květoslava Kořínková. Vysvětlení požaduji zejména s ohledem na činnosti jmenovaných v souvislosti s privatizací majetku Českých drah včetně některých zdravotnických zařízení a v současné době prováděných opatření, která by mohla vést k další privatizaci a odstranění osob, které mají zájem na zachování železničního zdravotnictví jako celku.

Z obchodního zákoníku jednoznačně vyplývá povinnost spravovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře. Podotýkám, že České dráhy jsou sice akciovou společností, ale stále ve stoprocentním vlastnictví státu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím nyní pana ministra Šimonovského, který má celých pět minut na odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, paní poslankyně, já jsem ten článek také četl. Je to článek, který rekapituluje zlomky historie Českých drah zhruba za uplynulých dvanáct let. Myslím si, že jména, která zde jsou uvedena, jsou jména, která jsou stále ještě v aktivní přítomnosti Českých drah, jak vzpomenutý ředitel Železniční nemocnice tady v Praze, tak současný generální ředitel Českých drah, a.s.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP