Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Je 14.30 hodin, takže začíná další bod jednání Poslanecké sněmovny a to jsou

 

187.
Ústní interpelace

 

určené předsedovi vlády. My jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou podávat své interpelace nyní v čase od 14.30 do 15.15 hodin.

Takže interpelace na pana premiéra by měl zahájil pan poslanec Petr Tluchoř, který si vylosoval první interpelaci, týká se českého zdravotnictví. Prosím, pane poslanče, máte slovo jako první.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, obracím se touto interpelací na předsedu vlády.

Pane předsedo vlády, na tiskové konferenci před dvěma týdny jste uvedl, že nucená správa nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou by měla skončit nejpozději do tří týdnů, jak jste sdělil. Podle vás není důvod nucenou správu dále prodlužovat, situace pojišťovny se díky krokům dr. Ratha zlepšila, propad klesl ze 14 na 7 miliard.

Pane předsedo, čistokrevná lež! Tak nějaká fakta. Dne 9. listopadu 2005, tedy den před uvalením nucené správy, byly závazky Všeobecné zdravotní pojišťovny po lhůtě splatnosti ve výši 10,2 miliardy Kč. Nikdy, opakuji, nikdy, neměla Všeobecná zdravotní pojišťovna závazky ve výši 14 miliard Kč. Dne 21. února 2006, tedy v den, kdy jste pořádali vaši tiskovou konferenci, dobrá, dá se uvěřit sedmi miliardám. Je půvabné, že jste tuto tiskovou konferenci konali 21. února - a od 22. začíná nabíhat splatnost faktur za péči poskytnutou v lednu 2006. Již na konci téhož týdne hodnota závazků přesáhla 8 miliard. Dobrá, budu dělat, že vám věřím těch sedm. Rozdíl nikoli sedm, ale 3,2. Tři celé dva! Předsunutá platba po přerozdělení činila pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu od 10. 11. cca 2,2 miliardy. Poslední fáze odkupu pohledávek České konsolidační agentury po 10. listopadu činila jednu miliardu. V únoru se již projevilo navýšení platby za takzvané státní pojištěnce v řádu řekněme 200, 300 milionů Kč. Součet tedy 3,5 miliardy Kč byly neplánované příjmy, které jste pouze do systému nalili. Předtím se ušetřily 3,2 miliardy a 3,5 jste tam nalili. Čili zlepšené hospodaření VZP po zavedení nucené správy - nula.

Pane předsedo, kdybyste věnoval tolik pozornosti, kolik věnujete výzkumům předvolebních preferencí, výstupům z jednotlivých ministerstev, nemusel byste se teď pozastavovat nad zněním vyhlášek a zákonů a prospělo by to i vaší šanci na politické přežití. Jak je to, prosím, s těmi čísly, pane premiére?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci. Nyní má slovo předseda vlády Jiří Paroubek, k dispozici má pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, především pokud jde o nucenou správu, tak jsem ji spojoval s jednou věcí, tedy ukončení nucené správy - že musí být přijat zdravotně pojistný plán VZP správní radou VZP. Protože pokud by se toto nestalo, tak je pak otevřená šance, že se rozpočet nebude pohybovat v bilančních vztazích a že celá ta operace, kterou jsme provedli ve VZP, by byla jaksi zbytečná. Pokračovalo by tam hospodaření ve starém duchu.

Já bych se vrátil na začátek. Vzhledem k tomu, že koncem roku 2006 hrozilo, že může dojít až ke zhroucení financování zdravotnictví, neboť dluh VZP začal akcelerovat neúměrně rychle a tehdejší ředitelka VZP Musílková předpovídala až 16miliardový deficit, jako kdyby se na to těšila, což by znamenalo praktické zastavení plateb zdravotnickým zařízením, bylo nutné stanovit plán stabilizace zdravotního pojištění, což znamenalo: za prvé vyměnit neschopný management VZP, který se na tvorbě dluhu podílel; za druhé zvýšit příjmy VZP - o tom jste koneckonců hovořil, děkuji vám za to; za třetí zkontrolovat hospodaření VZP a zajistit přijetí nápravných opatření - to se stalo; za čtvrté zajistit spravedlivé rozdělení a čerpání vybraného pojistného; za páté uvést do rovnováhy příjmy a výdaje zdravotních pojišťoven; za šesté nastartovat procesy, jež povedou k minimalizaci plýtvání s finančními prostředky.

Dále bych rád popsal kroky, které budou realizovány do letošních voleb. Budou to opatření v oblastech finančně velmi náročných a naším cílem je: za prvé efektivní léková politika; za druhé efektivní nárůst nových nákladných diagnostických a terapeutických kapacit; za třetí efektivnější rozdělování prostředků na výzkum v medicíně, posílení vědy; za čtvrté zjednodušení systému povinné registrace pro sestry; za páté kontroly ve zdravotních pojišťovnách a nemocnicích; za šesté vyhodnocení zavedeného systému sledování kvality péče.

Myslím si, že je možné zvážit ještě další opatření a o těch samozřejmě je potřeba mluvit řekněme s jednotlivými zájmovými skupinami v oblasti zdravotnictví, především zhruba v tom formátu, jako se uskutečnilo za mé přítomnosti jednání 3. 6. minulého roku. To znamená, že je možné zvážit například: za prvé možnost širšího výdeje léčiv přímo v ordinaci lékaře - tím by byl zajištěn větší komfort pro pacienty a nižší doplatky; za druhé internetový a samoobslužný prodej volně prodejných léků; za třetí používání elektronického receptu především v nemocnicích; za čtvrté zavedení degresivní marže na léky, což znamená podporu malých lékáren; za páté prodloužení končících smluvních vztahů zdravotnických zařízení se zdravotnickými pojišťovnami, což by znamenalo větší jistotu pro pacienty a jejich lékaře; za šesté zmírnění některých regulací plynoucích z úhradové vyhlášky, pokud realizovaná opatření přinesou významný efekt ve smyslu zlepšení hospodaření VZP, a to se myslím celkem stalo.

Dále bych ještě rád zmínil priority sociální demokracie v oblasti zdravotnictví, kde cílem je standardní solidární systém západoevropského zdravotnictví.

Pane poslanče, sociální demokracie odmítá nevyzkoušené experimenty, s kterými přichází vaše strana v Modré šanci a které nemají obdobu v žádné civilizované zemi na světě, ať už se jedná o individuální účty, nemocnice jako obchodní společnosti, jako páteř nemocniční péče, plošná privatizace apod. Nám jde o to, aby zdravotní péče byla zdravotní službou pro občany, a nikoli předmětem pouhého volného trhu a zisku. Proto je úloha státu při poskytování zdravotní péče nezbytná.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Pan poslanec Tluchoř má ještě k dispozici minutu na doplňující otázku.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Nějaký takový článek jsem četl už ve vašich novinách. Bohužel na to, že 14 miliard, o kterých jste mluvit na tiskové konferenci, nikdy neexistovalo a žádná úspora 7 miliard také neexistuje, jste prostě neodpověděl. Na té tiskové konferenci jste nemluvili pravdu. A když jste mluvil o prodlužování smluv nebo o uzavírání smluv, prosím, jak je možné, když jste 9. ledna slíbil hejtmanovi Středočeského kraje průhledné a dokonce na internetu vysílané výběrové řízení na středočeské nemocnice, že jste dovolil Davidovi Rathovi, aby již podruhé naprosto bezdůvodně zrušil výběrová řízení, a tím ohrozil jednoznačně zdraví a občany Středočeského kraje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP