Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu premiérovi. Končím projednávání této interpelace. Další máme před sebou.

Pan poslanec Petr Nečas chce interpelovat premiéra ve věci státní pomoci průmyslovým firmám. Prosím pana poslance, aby přednesl svou interpelaci.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo vlády, ve dvou malých moravských městech vzdálených od sebe pouze zhruba 35 km nacházíme dva průmyslové podniky ve velmi podobné situaci, ale s velmi rozdílným režimem zacházení. První z nich je firma LG.Philips v Hranicích na Moravě. Této firmě byly uděleny dalekosáhlé investiční pobídky a státní podpora. V současné době tato továrna prožívá určité krizové období. Tady je třeba zdůraznit, že dodnes nesplnila firma závazky, které byly součástí systému investičních pobídek, to znamená, že zde pracuje méně lidí, než zde pracovat mělo. Je skutečností, že mateřská firma je v bankrotu, takže velmi těžko půjdou vymáhat sankce v případě nesplnění těchto podmínek investičních pobídek. Nedaleko leží jiné menší moravské město Rožnov pod Radhoštěm, ve kterém působí podobná firma TCT Rožnov pod Radhoštěm vyrábějící podobnou komoditu, to znamená vakuové barevné obrazovky mající podobný počet zaměstnanců, to znamená zhruba 1200 až 1300, která je zhruba ve stejných problémech. Tato firma v uplynulých dvanácti letech investovala do svého rozvoje více než 900 milionů korun bez jediné koruny investičních pobídek.

Je skutečností, že vláda několikrát otevřeně hovořila o tom, že by hranické továrně mohla pomoci například státem garantovaným úvěrem a podobně. V současné době podle prohlášení pana Mravinace, tiskového mluvčího Ministerstva průmyslu a obchodu, bylo také řečeno, že se v žádném případě neuvažuje o pomoci rožnovské firmě TCT.

Chtěl bych se dotázat, vážený pane předsedo vlády, zda můžete svojí osobou garantovat naprosto symetrické a shodné zacházení s oběma těmito firmami, tedy jak s firmou zahraniční, tak firmou domácí, které jsou ve stejných problémech, a zda zde nedojde k opakovanému zvýhodnění zahraniční firmy. Protože v uplynulých letech díky systému investičních pobídek k tomuto zvýhodnění došlo.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Interpelace odezněla. Prosím předsedu vlády Jiřího Paroubka, aby na ni reagoval. Prosím, máte slovo, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, především bych chtěl říci, že velmi patrně to zacházení opravdu bude stejné, a to v tom, že velmi patrně to v tuto chvíli nevypadá v obou dvou projektech nějak zvláště příznivě. Budu se snažit věci trošku popsat. Nebudu tady rozvíjet věci, co je slučitelnost pomoci atd. To myslím, že jsou věci, které jsou obecně známé. Chtěl bych rovnou přejít k věci.

Z individuálně notifikovaných programů probíhá v České republice pouze program restrukturalizace ocelářského průmyslu. O ty další formy veřejné podpory by se vždycky muselo žádat individuálně po skončení určitého zásahu, který by tam stát udělal. V České republice nebyl dosud řešen ani jeden případ pomoci podniků nacházejících se v nouzi ve smyslu pokynů Evropské komise. Individuálně byly rozpracovány, ale nedořešeny náměty týkající se firem Ecimex Group a TCT Rožnov pod Radhoštěm. To je ten případ, o kterém jste hovořil, jeden ze dvou případů. Obdobně lze chápat i podobný případ LG.Philips.

Společnost TCT Rožnov pod Radhoštěm požádala Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí o pomoc při řešení svízelné ekonomické situace, ve které se ocitla v důsledku nekontrolovaného dovozu obrazovek z neevropských zemí, s podezřením na nekalost těchto dovozů. Při jednáních na Ministerstvu financí byly učiněny závěry, že není v silách příslušných ministerstev zajistit řešení, které by pomohlo vyřešit stávající situaci společnosti Ecimex Group.

V souvislosti s konkursem těchto firem - jak jsem slyšel dnes v rozhlase, tak bude vyhlášen v krátké době - jakákoliv možná intervence ze strany státu není možná, neboť podnik je chráněn před věřiteli ze zákona. Záleží již jen na správci konkursní podstaty, zda bude schopen s pomocí například bank rozjet výrobu, aby prodával konkursní podstatu jako fungující podnik, zrealizoval tak nejvyšší možnou cenu a uhradil tak závazky pro zajištění věřitele, případně ze zbylých prostředků částečně vypořádal i věřitele z obchodního styku. V této situaci již nelze ze strany státu činit žádné intervence, aby nebyl ovlivněn průběh konkursu. Velmi pravděpodobně zpráva, kterou jsem slyšel v rozhlase, je pravdivá. Je z dnešního dne.

Pokud jde o LG.Philips, probíhají intenzivní jednání s touto firmou na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu. Vyplynula vůle všech účastníků zabránit konkursu LG.Philips v Hranicích. Nejlepší variantou řešení je restrukturalizace společnosti a převzetí výrobních prostor a zaměstnanců strategickým investorem. LG.Philips předloží v příštím týdnu konkrétní plán restrukturalizace společnosti. Chtěl bych říci, že na rozdíl od TCT Rožnov pod Radhoštěm, která nemá zakázky, tak LG.Philips je v jiné situaci. Momentálně funguje na 100 % své kapacity, generuje zisk a má potvrzené objednávky nejméně do konce roku 2006. Situace LG.Philips je však nadále vážná vzhledem k probíhajícímu konkursnímu řízení mateřských společností.

Pokud jde o uvažovanou pomoc od státu, agentura CzechInvest již vyhledává potenciální investory - to je to, co můžeme skutečně udělat - kteří by měli zájem o převzetí výrobních prostor a zaměstnanců LG.Philips v Hranicích.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se pana poslance Nečase. Ještě využije další čas, který má k dispozici. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji. Vážený pane předsedo vlády, vaše informace není úplně pravdivá, že firma TCT Rožnov pod Radhoštěm nemá zakázky. Ona je nemá proto, že nemůže garantovat jejich zabezpečení, protože nemá dostatečnou finanční hotovost na rozjezd této firmy. Zakázky by byly, protože trh se oživil.

Chtěl bych především zdůraznit, že v porovnání s firmou LG.Philips v Hranicích na Moravě firma TCT nikdy nedostala ani korunu investičních pobídek. Nedostala ani korunu na vytvořené pracovní místo. Nikdy nedostala žádné dotace, přesto zaměstnávala stejný počet zaměstnanců, měla zhruba stejný objem výroby, to znamená 2 až 2,5 milionu obrazovek ročně. Investovala v uplynulých letech stovky milionů, a znovu opakuji - bez jakékoliv státní pomoci. Možná právě proto teď firma LG.Philips má větší šanci přežít - prostě proto, že inkasovala tuto státní pomoc na rozdíl od firmy TCT. Nemluvě o tom, že příčinou problému firmy TCT Rožnov je dumpingová válka výrobců, jako je právě LG.Philips, kteří tuto dumpingovou válku mohli vést proto, že dostávali v různých zemích státní dotace a investiční pobídky. To jim potom umožňovalo jít s cenou dolů. I česká vláda nepřímo přispěla k problémům firmy TCT Rožnov pod Radhoštěm.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já bych s hodnocením investičních pobídek nebyl tak příkrý, vážený pane poslanče. Myslím si, že firma Philips ve světovém měřítku předvedla mnohem složitější operaci, než o které hovoříte. Aspoň podle mého názoru, co o tom vím, snížila velmi razantním způsobem ceny na evropském trhu ve snaze zlikvidovat konkurenci. Tím sice potopila i svoje závody, ale dováží sem z jiných oblastí světa. Není to nic hezkého, ale tak to prostě v tržní ekonomice někdy i může chodit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP