Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)
(pokračuje Rath)

Protože teď v tuto chvíli nemám v ruce číselník, abych vám mohl najít, zda nějaké řekněme půlené inzuliny jsou také či nejsou, tak samozřejmě můžeme to písemně doplnit tím, jestli i pro malá batolata, ale jsem přesvědčen, tak jak to mám vytažené, že i pro ty nejmenší děti tyto inzuliny je možné používat, je možné aplikovat a jsou plně hrazeny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se paní poslankyně Páralové - a vidím, že ještě využije svůj čas. Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane ministře, já opravdu nechci vytloukat laciný politický kapitál z dětí nemocných diabetem prvního typu. Já jsem si to ověřovala u několika lékařů přímo a všichni tvrdí, že tato půlpera nejsou. Jestliže mě ujistíte o tom, že jsou - já věřím, že se na to podíváme.

On je tady ještě další problém. Pokud vyměníme inzulin za jiný, tak aby pacient nedoplácel, pak mu musíme vyměnit i inzulinové pero, to jsou přímé náklady čtyři tisíce korun, musíme jej naučit zacházet s novou pomůckou atd. Takže zdá se mi to i trošičku méně humánní, takovéto převádění.

A skutečně chci věřit, že se na to podíváte a že jste podobného názoru jako já, že by rodiče na děti s diabetem prvního typu neměli doplácet. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Jsem stejného názoru v tom směru, že samozřejmě pro všechny věkové skupiny musí být minimálně jeden moderní inzulin plně hrazený, bez doplatku. Všechny tyto inzuliny jsou humální. Jak říkám, nejsem teď vám schopen říct o polovičním peru a o dávkování. To samozřejmě mohu nechat doprověřit, zda zde v této oblasti nedošlo k nějakému opomenutí, ale nesouhlasil bych s vámi v tom, že je problém měnit inzulinové pero nebo druh inzulinu. Prakticky všechny inzuliny jsou srovnatelné, určitý benefit, tedy určitý prospěch, mohou někteří pacienti, zcela úzce vyselektovaní kvůli typu diabetu a odpovídavosti na inzulin, mohou profitovat z těch některých tzv. analogů inzulinu; to jsou vlastně uměle vytvořené inzuliny.

Ale jinak otázka per, pro vaši informaci - většina těch firem ta pera dává zdarma právě proto, že používáte jejich inzulin. Čili to není žádná ekonomická zátěž. Ta pera jsou relativně velmi podobná, čili manipulace s nimi řekněme nevyžaduje nějaké speciálnější dlouhodobé zaučování. Je to velmi jednoduché a řekněme normální člověk to pochopí asi po jedné ukázce. Čili z tohoto pohledu bych nesouhlasil, že je problém tyto pacienty převádět. Pokud nechtějí mít doplatky, tak mohou být převedeni a neznamená to žádné další náklady ani žádné větší nepohodlí.

Problém trošku je s lékaři, a to přiznávám, protože řada lékařů nerada převádí pacienty na jiné léky. Někteří z důvodu, že třeba mají pocit, že jejich zkušenost není s tím jiným lékem tak dobrá. To je ten lepší případ. Bohužel v horším případě je to proto, že jsou napojeni na příslušného výrobce, který jim za počet aplikovaných dávek či vydaných inzulinových per dává určité finanční částky, tak aby své pacienty převedli na tyto pomůcky a tyto inzuliny, a samozřejmě tito lékaři jsou schopni i vyvíjet na okolí nátlak, neb je to pro ně ekonomicky výhodné, a získávat určité argumenty, že právě musí být ten či onen inzulin od té či oné firmy. Čili vždycky je potřeba se podívat na konkrétní případ.

Ale znovu říkám, otázku dostupnosti plně hrazeného inzulinu pro ty nejmenší děti ještě jednou nechám prověřit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže bychom mohli skončit tuto interpelaci paní poslankyně Páralové. A máme tu další a to je interpelace Václava Exnera na ministra Cyrila Svobodu, kterého tady nevidím, nicméně vy přednesete svou interpelaci.

 

Poslanec Václav Exner: Přesně za týden 16. března plánuje Unie národních sil, Ultrapravicová lotyšská národní fronta a Klub 415 pochod v ulicích Rigy, který má být připomínkou legie Waffen SS, ve které za druhé světové války bojovali lotyšští dobrovolníci. Nemám zatím jistou zprávu o uskutečnění tohoto pochodu, ale v loňském roce se konal a naopak protestující antifašisté byli perzekvováni. Lotyšský shovívavý postoj k akcím příslušníků zbraní SS a jejich dědiců zpochybňuje sounáležitost této země s civilizovaným světem a oprávněnost jejího členství v demokratickém společenství států.

Ptám se, jaký je postoj našich oficiálních míst - Ministerstva zahraničních věcí k této skutečnosti, případně jaký byl v minulosti a zda někdy byl vznesen nějaký protest proti této de facto revizi výsledků druhé světové války. Ptám se také proto, že samozřejmě s Lotyšskem sdílíme členství v Evropské unii a organizaci Severoatlantické smlouvy, a tolerance válečných zločinů zcela nepochybně není v těchto organizacích sdílenou hodnotou.

Pan ministr Svoboda mně volal, že se bohužel nemůže zúčastnit při projednávání této interpelace, a zaujal záporné stanovisko k této skutečnosti. To je jeho osobní mínění. Byl bych však rád, kdyby bylo možné sdělit, jaká jsou oficiální stanoviska.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže interpelace zazněla, byla zaznamenána. Já věřím, že pan ministr podle jednacího řádu do 30 dnů na ni bude reagovat.

A my se můžeme věnovat další. To je pan poslanec Jiří Bílý, který bude interpelovat ministra Pavla Němce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v poslední době se vyskytuje v médiích spousta přepisů telefonních odposlechů. Já bych se vrátil k jedné kauze, kauze exposlance Doležala. Chci říci, že se nejedná a tato interpelace není za poslance Doležala, takto bych jednal, i kdyby se jednalo o kohokoliv jiného.

Státní zástupkyně, podle mých informací, odtajnila odposlech pro mandátní a imunitní výbor, který nesouvisel s odposlechem, na který byl dán soudní příkaz, tudíž se dostal tento odposlech na mandátní a imunitní výbor, byl odtajněn a nakládalo se s ním jako s jinou věcí, to znamená jako se sněmovním tiskem. Druhý nebo třetí den se objevil v tisku doslovný překlad (správně přepis) tohoto odposlechu. Pan ministr vnitra Bublan říká, že vyšetří, jak došlo k úniku. Podle mě zde není co šetřit, protože nemohlo dojít k žádnému úniku. Tento materiál byl odtajněn.

Já se vás chci zeptat, pane ministře: Podle trestního řádu, paragraf 88 odst. 4 říká: Má-li být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz, je třeba k němu připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu, jakož i o osobě, která záznam pořídila. Ostatní záznamy je třeba označit, spolehlivě uschovat a v protokolu založeném do spisu poznamenat, kde jdou uloženy. V jiné trestní věci, než je ta, v níž byl odposlech a záznam telekomunikačního provozu proveden, lze záznam jako důkaz užít tehdy, pokud je i v této věci vedeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v odstavci 1 nebo souhlasí-li s tím účastník odposlouchané stanice.

Myslím si, že…

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bílý: … odposlech nebyl podle tohoto odstavce. Kdybyste mi mohl vysvětlit, jestli paní státní zástupkyně postupovala správně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, pane ministře. Teď je k dispozici vašich pět minut. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP