Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Ale došlo k podstatné změně za tu historii, kdy byl tento podnik státní organizací. Nyní už druhý rok, nebo letos už třetí rok je tato organizace obchodní organizací, která je oddělena od přímého řízení ústředního orgánu státní správy. Má své dozorčí orgány, svůj řídící orgán, kterým je vlastně řídící výbor, který zastupuje akcionáře, což je stát. Není to tedy ministr dopravy, který by řídil jednotlivé kroky obchodní společnosti, nebylo by to ani možné a dobré, protože od toho je představenstvo obchodní společnosti. Veškeré obchodní věci jsou samozřejmě kontrolovány dozorčí radou podniku, která stanovila velmi přísná pravidla pro tento podnik. Mohu vás ubezpečit, že žádný prodej nemůže být mimo schválení dozorčí rady. Pan generální ředitel ani představenstvo v tomto nemá volnou ruku, jak byste se třeba mohla domnívat z tohoto článku, ale je velmi striktně vázán vnitřními předpisy, které stanovila dozorčí rada. Dozorčí rada odpovídá zástupci akcionáře, což je řídící výbor akciové společnosti a ten je složen z osob, které byly jmenovány vládou. Tyto osoby jsou z různých ministerstev, aby byl vyloučen případný stejný zájem na některých zejména ekonomických skutečnostech.

Mě ten článek ale samozřejmě také znepokojil, protože jsou věci, které asi neusínají, a ti lidé se pohybují pořád kolem Českých drah, byť rozhodující část zbytného majetku, který není potřebný pro provozování železniční dopravy, přešel na státní Správu železniční dopravní cesty, která je pod mým přímým řízením, a tam mám velmi dobré informace o postupu prodeje zbytného majetku, který slouží a bude sloužit k úhradě těch obrovských dluhů, které České dráhy, státní podnik, v těch 90. letech a na začátku roku 2001-2002 nadělaly. Tam bych řekl, že je to pod naší přímou kontrolou.

Já jsem se sešel na základě tohoto článku s panem předsedou dozorčí rady náměstkem Kocourkem a probrali jsme tento článek. Jsem přesvědčený o tom, že pokud bychom nalezli vazby, které by zakládaly podezření z případné trestné činnosti, tak budeme určitě okamžitě konat. Určitě se to nebude týkat privatizace polikliniky. Já jsem na základě podnikatelského záměru Českých drah, který jsme připomínkovali - a ten je jak střednědobý, tak dlouhodobý - tak v něm privatizace zbývajících zdravotnických zařízení není obsažena. My chceme, aby tato, myslím že tři, zdravotnická zařízení zůstala pro České dráhy, protože je to v současné době i ve střednědobém výhledu pro České dráhy výhodné. Tam bych tu osobu pana ředitele, který usiloval o privatizaci v minulé době, bral, že je kontrolován nejen představenstvem Českých drah, ale zejména dozorčí radou tohoto podniku, a nemám informace, že by se o nějakou privatizaci pokoušel. Ten článek je zejména o něm, vazbách jeho rodiny v ostatních společnostech.

Já požádám pana předsedu dozorčí rady, aby mě informoval o tom, jak pan ředitel v současné době stíhá svou práci, pokud takto podniká mimo, a zda vůbec má k tomu podnikání souhlas. Určitě pro mě ten článek je inspirací, byť si myslím, že mi spíš připomíná, že někdo vyprazdňoval zásuvku s nějakými starými kauzami a dal si to dohromady v té nové kauze "pendolino", kde se objevují generální ředitelé jako apoštolové na orloji. (Předsedající: Čas!)

A zde chci - a je to už poslední věta, pane předsedo, jestli mě chcete omezit na čase - říci, že zde z té odpovědnosti trestněprávní nebo odpovědnosti občanskoprávní nejsou vyloučeni žádní vedoucí představitelé Českých drah včetně současného generálního ředitele. Na to probíhá právní posouzení všech kroků, které provedli generální ředitelé od toho v tomto článku jmenovaného ředitele Mládka přes pana generálního ředitele Zeleného až po současného generálního ředitele. Toto právní posouzení bude k dispozici v březnu pro řídící výbor Českých drah, který ho bude projednávat na mou žádost. Já toho budu účasten a rozhodně nemíním nechat bez povšimnutí věci, které nejen v tomto článku, ale vůbec při analýzách, které naše ministerstvo udělalo při obstarávání těchto rychlovlaků, tak rozhodně nechci nechat bez povšimnutí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Paní poslankyni to stačí, takže můžeme ukončit tuto interpelaci. Můžeme rovnou k další, to je paní poslankyně Alena Páralová, která chce interpelovat ministra Ratha ve věci úhrad inzulinu pro dětské pacienty. Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, ve věci hrazení inzulinu pro diabetes prvního typu jsem interpelovala 2. února předsedu vlády. Obracejí se na mě totiž rodiče dětí, které diabetem prvního typu onemocněly, a kteří letos nově doplácejí na inzulin.

Dovolte mi polemizovat s tvrzením pana předsedy vlády, že se vždy dá najít vhodný inzulin bez doplatku. Plně hrazené inzuliny jsou Humulin R a Humulin N a k těmto inzulinům bohužel nejsou kompatibilní tzv. půlková pera, která jsou určena pro menší dávky. Pro batolata a menší děti jsou vhodná právě tato půlková pera, protože větší dávky se pro ně samozřejmě nehodí. Půlková pera mají např. léky Actrapit nebo Insulatard, ty však jsou s doplatkem. Lékaři se shodují, že malí pacienti jsou velmi dobře kompenzováni inzulinem Lantus a Levemir, které jsou modernější, ale jsou bohužel s doplatkem. Ráda bych znala váš názor na tuto problematiku. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Ratha, aby reagoval na tuto interpelaci.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Děkuji. Myslím si, že nemá cenu dlouze říkat, jak se dělá úhrada jednotlivých druhů léků. Prostě je to nastaveno tak, aby v každé z vyjmenovaných lékových skupin, kterých je 300 a o kterých rozhodla tato Poslanecká sněmovna jako příloze zákona č. 48/1997, byl minimálně jeden plně hrazený lék. Já samozřejmě z hlavy nevím a neznám všechny inzuliny a jak jsou hrazeny, ale nechal jsem si vytáhnout právě inzuliny, které jsou vhodné pro děti, a ty lze - samozřejmě inzuliny - rozdělit do dvou skupin: na rychle působící, středně dlouze působící. Vyjmenuji teď inzuliny, které jsou plně hrazené a jsou vhodné pro dětské pacienty včetně těch cartridgí, tedy těch patron v jednorázovém aplikátoru. Je to Humulin R v cartridgi, dále Humulin R stovkový, dále Humulin HNR, dále Humulin M3, dále Humulin HN mix30 - to jsou tzv. mixtardy z kombinace krátkodobého a dlouhodobě působícího inzulinu. Z těch dlouze působících inzulinů je to Humulin NPH cartridge, Humulin N 100, Humulin HM NPH a dále inzulin k aplikaci do inzulinových pump je Velosulin 100 mezinárodních jednotek na mililitr.

Čili tak jak jsme to probrali, tak se z toho nezdá, že by nebylo dostatečné spektrum plně hrazených inzulinů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP